Dashöfer eNoviny Semináre Konferencie Blog
 +421 905 299 299

Základná finančná kontrola od augusta 2016

Popis

Cieľom školenia je priblížiť účastníkom kontrolný mechanizmus vo verejnej správe v nadväznosti na nový zákon o finančnej kontrole od roku 2016 zameraný na hospodárnosť, účelovosť a efektívnosť pri nakladaní s verejnými prostriedkami. Školenie je koncipované na objasnení základných pravidiel vykonávania základnej finančnej kontroly a administratívnej finančnej kontroly zamestnancami v prostredí verejnej správy. Na základe modelových príkladov vybraných z praxe je účastníkom školenia prezentovaný postup pri vykonávaní finančnej kontroly pri finančných operáciách a jej častiach. Školenie obsahuje viacero modelových prípadov z kontrolného a publikačného prostredia lektora. 

Účastníci majú možnosť pred konaním seminára ako aj po jeho skončení adresovať lektorovi otázky k téme ako aj interné smernice na odporúčania a posúdenia.

Komu je určený

zamestnancom obcí, rozpočtových a príspevkových organizácií, obciam, vyšším územným celkom, štátnym príspevkovým a rozpočtovým organizáciám a iným subjektom verejnej správy, ktoré sú povinné postupovať podľa zákona č. 357/2015  Z. z. o finančnej kontrole a  audite a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

Obsahová náplň

 • Objasnenie finančnej kontroly v prostredí verejnej správy (Čo?).
 • Definovanie povinných osôb a zodpovedných zamestnancov za výkon finančnej kontroly (Kto?).
 • Spôsob vykonávania základnej finančnej kontroly na modelových príkladov (Ako?)
 • Spôsob vykonávania administratívnej finančnej kontroly v praxi.
 • Príklady porušení pri vykonávaní finančnej kontroly.
 • Modelové prípady vykonávania finančnej kontroly z prostredí verejnej správy porovnanie s normatívnym právnym aktom.
 • Smernica pre výkon finančnej kontroly v praxi.
 • Zhrnutie postupu finančnej kontroly.
 • Diskusia, problematika vykonávania v praxi účastníkmi školenia.
 • Záver.
DátumMiestoCena  
13.12.2017Bratislava165 EUR + DPHPrihlásiť sa

Na tomto seminári sa stretnete s pojmami ako

verejná správa, finančná kontrola, finančná operácia, finančná disciplína, smernica, zákon o finančnej kontrole, vnútorný audit

Lektor

Bc. Jozef Sýkora, MBA

Pôsobí ako kontrolór v územnej samospráve. Venuje sa problematike práva verejnej správy a oblasti finančnej kontroly. Publikuje príspevky v odborných periodikách a na on-line portáloch. Tému finančnej kontroly aktívne prednáša na školeniach a seminároch. Metodicky usmerňuje subjekty verejnej správy pri tvorbe interných predpisov a vzorov

Časový harmonogram

 • 8.30 – 9.00  registrácia účastníkov
 • 9.00 – 11.30  prednáška
 • 11.30 – 12.30  obed
 • 12.30 – 17.00  prednáška a diskusia


Od januára 2014 je Centrum vzdelávania členom Asociácie inštitúcií vzdelávania dospelých v Slovenskej republike.*Časový harmonogram seminára je informatívny. Vstupenku spolu s organizačnými pokynmi a zálohovou faktúrou Vám pošleme minimálne 4 pracovné dni pred uskutočnením kurzu na Vami uvedenú e-mailovú adresu.

Táto operácia je dostupné len pre prihlásených užívateľov.
Registrujte sa tu.
Zdielať na FacebookuZdielať na TwitteruZdielať na Linked InZobraziť QR kód
This is a QR Code

Ďalšie semináre lektora: