Dashöfer eNoviny Semináre Konferencie Blog
 +421 905 299 299

Výkon činnosti stavbyvedúceho a vedúceho montéra 

Popis

Na odbornom seminári sa oboznámite s požiadavkami kladenými na zhotoviteľa stavby alebo na zhotoviteľov častí stavby a s obsahom a rozsahom činností stavbyvedúceho a vedúceho montéra pri zhotovovaní stavby alebo časti stavby a zdôrazniť nevyhnutnosť aktívnej, tvorivej spolupráce stavbyvedúceho (vedúceho montéra) s technickým dozorom objednávateľa.

Komu je určený

zhotoviteľom stavieb alebo častí stavieb a pre pracovníkov, ktorí vykonávajú činnosť stavbyvedúceho alebo vedúceho montéra

Obsahová náplň

 • Odborný profil pracovníkov vykonávajúcich činnosť stavbyvedúceho (vedúceho montéra).
 • Vedenie uskutočňovania stavieb – vybraná činnosť vo výstavbe.
 • Zmluvné zabezpečenie zhotovenia stavby alebo časti stavby.
 • Obsah a rozsah činnosti stavbyvedúceho (vedúceho montéra).
 • Spolupráca stavbyvedúceho (vedúceho montéra) s technickým dozorom objednávateľa.
 • Činnosť stavbyvedúceho (vedúceho montéra) pri riadení investičnej výstavby.
 • Operatívne porady vedenia stavby.
 • Kontrolné porady zástupcov štatutárnych orgánov účastníkov výstavby.
 • Minimálne bezpečnostné a zdravotné požiadavky na stavenisko.
 • Vedenie stavebných denníkov.
 • Odovzdanie a prevzatie dokončených častí stavby.
 • Odovzdanie a prevzatie dokončenej stavby.
 • Doklady, ktoré pripraví stavbyvedúci (vedúci montér) k odovzdaniu a prevzatiu dokončených častí stavby.
 • Zmluvné zabezpečenie výkonu stavbyvedúceho (vedúceho montéra).

Poznámky

 • Diskusia k jednotlivým témam bude prebiehať súbežne s témami.
 • Počas seminára možno diskutovať aj o ďalších problémoch z oblasti investičnej výstavby.
 • Ku každej téme budú uvádzané aj praktické skúsenosti a odporúčania prednášateľa.
DátumMiestoCena  
4.12.2017Bratislava165 EUR + DPHPrihlásiť sa

Na tomto seminári sa stretnete s pojmami ako

výkon, činnosť, stavbyvedúci, stavebný montér, odbornosť, požiadavky, stavba, zhotovenie, vedúci montér, spolupráca, technický dozor, profil, vedenie, uskutočňovanie stavieb, výstavba, zmluvné zabezpečenie, obsah, rozsah, spolupráca, riadenie, vedenie, porady, operatívne porady, kontrola, účastník výstavby, zástupca, bezpečnosť, zdravie, BOZP, stavenisko, prevzatie, odovzdanie, dokončenie, doklady, zmluva, kontrakt

Lektor

Ing. Vasil Ivanov

Počas svojej doterajšej kariéry sa venoval činnosti v investičnej výstavbe na stavbách ako riaditeľ stavby, technický dozor či koordinátor bezpečnosti.
Je členom skúšobnej komisie na získanie oprávnenia na výkon činnosti stavbyvedúceho a stavebného dozoru pri Slovenskej komore stavebných inžinierov. V súčasnosti sa venuje i publikácii príspevkov

Časový harmonogram

 • 8.30 – 9.00  registrácia účastníkov
 • 9.00 – 11.30  prednáška
 • 11.30 – 12.30  obed
 • 12.30 – 17.00  prednáška a diskusia


Od januára 2014 je Centrum vzdelávania členom Asociácie inštitúcií vzdelávania dospelých v Slovenskej republike.*Časový harmonogram seminára je informatívny. Vstupenku spolu s organizačnými pokynmi a zálohovou faktúrou Vám pošleme minimálne 4 pracovné dni pred uskutočnením kurzu na Vami uvedenú e-mailovú adresu.

Táto operácia je dostupné len pre prihlásených užívateľov.
Registrujte sa tu.
">Zdielať na FacebookuZdielať na Twitteru&summary=&source=Verlag Dashöfer: " target="_new">Zdielať na Linked InZobraziť QR kód
This is a QR Code
Referencie:

"Bol som veľmi spokojný, páčil sa mi spôsob akým lektor Ing. Vasil Ivanov, PhD. prednášal." Renomont Slovakia, s.r.o.

"Lektor bol pripravený, v danom obore je skusený a vie uviesť príklady z praxe." Heineken Slovensko, a.s.

"Bol som spokojný s prednášajúcim po obdornej stránke, aj znalosti a kompetencii. Príjemný prejav a záujem o diskusiu." SES TLMACE, a.s.

 

Ďalšie semináre lektora: