Dashöfer eNoviny Semináre Konferencie Blog
 +421 905 299 299

Verejné obstarávanie v roku 2018 - pre záujemcov a uchádzačov

Popis

Školenie v nižšie uvedených logických celkoch predstavuje zákon č. 343/2015 o VO, približuje nové inštitúty resp. úpravy vo verejnom obstarávaní v porovnaní s predchádzajúcou právnou úpravou ako aj informuje o skúsenostiach s uplatňovaním zákona 343/2015 o VO v aplikačnej praxi.

Komu je určený

záujemcom a uchádzačom o verejné obstarávanie, osobám pripravujúcim žiadosti o účasť, ponuky, návrhy a zostavujúci žiadosti o nápravu a námietky pre záujemcov, uchádzačov či účastníkov

Obsahová náplň

 • Smernice vo VO, príprava nového zákona o VO
 • Nové výnimky z postupov VO, definícia in-house zadávania zákaziek
 • Finančné limity, predpokladaná hodnota zákazky, predbežné trhové konzultácie
 • Centrálne VO, spoločné VO, cezhraničné VO
 • Zmena zmluvy a odstúpenie od zmluvy, evidencia referencií
 • Elektronická komunikácia
 • Nové postupy vo VO, rozdelenie na časti, zmiešané zákazky
 • Podmienky účasti a posúdenie ich splnenia, konflikt záujmov, JED
 • Opis predmetu zákazky, súťažné podklady, kritériá na vyhodnotenie ponúk, zábezpeka
 • Elektronický katalóg, dynamické nákupné systémy
 • Predkladanie a otváranie ponúk, vyhodnotenie ponúk
 • Uzavretie zmluvy, súčinnosť, register konečných užívateľov výhod
 • Nové úpravy v jednotlivých postupoch VO (verejná/užšia súťaž, RKsZ, RKsZ, súťažný dialóg)
 • Zadávanie podlimitných zákaziek a zákaziek s nízkou hodnotou, elektronické trhovisko
 • Zverejňovacie povinnosti verejného obstarávateľa
 • Zoznamy vedené ÚVO – nové úpravy
 • Revízne postupy
 • Sankcie a prechodné ustanovenia
DátumMiestoCena  
31.1.2018Bratislava165 EUR + DPHPrihlásiť sa
14.4.2018Bratislava165 EUR + DPHPrihlásiť sa
13.6.2018Bratislava165 EUR + DPHPrihlásiť sa
28.9.2018Žilina165 EUR + DPHPrihlásiť sa

Na tomto seminári sa stretnete s pojmami ako

verejné obstarávanie, obstarávateľ, zákon, smernica, zákazka, súťaž, zmluva, ponuka

Lektor

Mgr. Martina Galabová

Špecialistka s dlhoročnou praxou vo verejnom obstarávaní, pôsobí na Ministerstve vnútra Slovenskej republiky ako metodik odboru verejného obstarávania. Pracovala tiež na Ministerstve financií SR v centrálnej finančnej a kontraktačnej jednotke  a v súkromných spoločnostiach ako konzultantka pre verejné obstarávanie. Má bohaté skúsenosti

Časový harmonogram

 • 8.30 – 9.00  registrácia účastníkov
 • 9.00 – 11.30  prednáška
 • 11.30 – 12.30  obed
 • 12.30 – 17.00  prednáška a diskusia


Od januára 2014 je Centrum vzdelávania členom Asociácie inštitúcií vzdelávania dospelých v Slovenskej republike.*Časový harmonogram seminára je informatívny. Vstupenku spolu s organizačnými pokynmi a zálohovou faktúrou Vám pošleme minimálne 4 pracovné dni pred uskutočnením kurzu na Vami uvedenú e-mailovú adresu.

Táto operácia je dostupné len pre prihlásených užívateľov.
Registrujte sa tu.
Zdielať na FacebookuZdielať na TwitteruZdielať na Linked InZobraziť QR kód
This is a QR Code
Referencie:

"Seminár splnil moje očakávania, čo sa týka odbornosti. Rada sa zúčastním opäť." DATALAN a.s.

"Seminár bol veľmi dobrý. Výklad pani lektorky bol odborný, ale zároveň priblížený na pochopenie vo forme mnohých príkladov." ROCHE Slovensko, s.r.o.

Ďalšie semináre lektora: