Dashöfer eNoviny Semináre Konferencie Blog
 +421 905 299 299

Vedenie účtovníctva a daňové povinnosti v neziskovej organizácii

Popis

Seminár poskytne účastníkom všetky potrebné informácie o vedení účtovnej evidencie neziskových organizácií, prehľad v daňových povinnostiach a zároveň ponúka právne minimum týkajúce sa tretieho sektora.

Komu je určený

neziskové organizácie, spolky, združenia, nadácie

Obsahová náplň

 • Charakteristika a typológia neziskových organizácií.
 • Povinnosť neziskových organizácií zostaviť účtovnú závierku - právna úprava.
 • Postupy účtovníctva.
 • Účtovné triedy.
 • Harmonogram prípravných prác pred uzatvorením účtovných kníh v jednoduchom a podvojnom účtovníctve.
 • Účtovná závierka v jednoduchom účtovníctve.
 • Účtovná závierka v podvojnom účtovníctve.
 • Výpočet daňových povinností.
 • Prezentácia účtovnej závierky.
 • Ďalšie vykazovacie povinnosti účtovných jednotiek a vypracovanie výročných správ.
 • Diskusia.
DátumMiestoCena  
29.1.2018Bratislava165 EUR + DPHPrihlásiť sa
13.3.2018Bratislava165 EUR + DPHPrihlásiť sa
5.6.2018Bratislava165 EUR + DPHPrihlásiť sa
29.10.2018Bratislava165 EUR + DPHPrihlásiť sa
29.11.2018Žilina165 EUR + DPHPrihlásiť sa

Na tomto seminári sa stretnete s pojmami ako

nezisková organizácia, účtovná závierka, vedenie účtovníctva, účtovníctvo, tretí sektor, spolok, združenie, rozpočtová organizácia, príspevková organizácia, nadácia

Lektor

Ing. Hedviga Vadinová

Audítorka, daňová poradkyňa a znalkyňa pre oblasť účtovníctva a daní. Je odborníčkou na spracovanie finančných analýz a podnikateľských zámerov. Vo svojej bohatej odbornej praxi sa okrem vedenia účtovníctva, vykonávania auditu a daňového poradenstva, venuje spracovaniu projektov v rámci grantovej podpory z prostriedkov EÚ. Vykonáva tiež ekonomickú

Časový harmonogram

 • 8.30 – 9.00  registrácia účastníkov
 • 9.00 – 11.30  prednáška
 • 11.30 – 12.30  obed
 • 12.30 – 16.00  prednáška a diskusia


Od januára 2014 je Centrum vzdelávania členom Asociácie inštitúcií vzdelávania dospelých v Slovenskej republike.*Časový harmonogram seminára je informatívny. Vstupenku spolu s organizačnými pokynmi a zálohovou faktúrou Vám pošleme minimálne 4 pracovné dni pred uskutočnením seminára na Vami uvedenú e-mailovú adresu.

Táto operácia je dostupné len pre prihlásených užívateľov.
Registrujte sa tu.
Zdielať na FacebookuZdielať na TwitteruZdielať na Linked InZobraziť QR kód
This is a QR Code
Referencie:

"Plnohodnotné, prakticky využiteľné informácie z praxe od lektorky Koraušovej." Zariadenie pre seniorov Komfort, n.o.

Ďalšie semináre lektora: