Dashöfer eNoviny Semináre Konferencie Blog
 +421 905 299 299

Trojdňové školenie
pre personalistov a mzdárov

Popis

Trojdňové školenie určené špeciálne pre mzdárov a personalistov. Namiešali sme pre Vás koktejl najžiadanejších tém. Počas seminára máte možnosť načerpať veľké množstvo informácií, diskutovať o Vašich konkrétnych problémoch z praxe so skúsenými lektorkami.

Komu je určený

mzdárom, personalistom

Obsahová náplň

1. deň

Pracovný čas  

 • Pracovný čas a možnosti jeho rozvrhovania.
 • Konto pracovného času.
 • Pružný pracovný čas.
 • Práca na zmeny a v nepretržitých prevádzkach.
 • Práca nadčas, banka nadčasov.

Dovolenka a prekážky v práci pri nerovnomerne rozvrhnutom pracovnom čase – najčastejšie problémy v praxi

Pracovný pomer a najčastejšie chyby pri uzatváraní zmlúv:

 • podmienky platnosti, podstatné a povinné náležitosti,
 • skúšobná doba, doba určitá/neurčitá,
 • najčastejšie chyby pri uzatváraní pracovných zmlúv,
 • spôsoby a dôvody skončenia pracovného pomeru,
 • výpoveď a jej špecifiká, podmienky platnosti,
 • porušenie pracovnej disciplíny.


2. deň 

Medzinárodné zamestnávanie a vysielanie pracovníkov do zahraničia:

 • všeobecné podmienky,
 • zamestnanecké štruktúry,
 • platné predpisy a súvisiace povinnosti,
 • zamestnávanie občanov EÚ a cudzincov z tretích štátov - zmeny,
 • sociálne zabezpečenie cudzincov pri ich zamestnávaní v SR,
 • určenie rozhodnej legislatívy - formulár A1,
 • vysielanie (pojem, druhy, formy a charakteristické znaky),
 • sociálne zabezpečenie pri vysielaní a prijímaní vyslaných zamestnancov,
 • zdravotné poistenie, sociálne poistenie- registrácia, platenie odvodov,
 • určenie rozhodnej legislatívy – formuláre A1.

Odvodové a daňové riešenie povinnosti štatutárneho orgánu a jeho súbehu so zamestnaneckým pomerom:

 • definícia člena štatutárneho orgánu, vznik, ukončenie výkonu funkcie,
 • zmluva o výkone funkcie, mandátna zmluva,
 • kombinácia zmluvy o výkone funkcie s pracovnou, prípadne manažérskou zmluvou,
 • zdravotné poistenie - registračné povinnosti štatutár , kombinácia s pracovným pomerom,
 • zdravotné poistenie - vymeriavací základ, výška odvodu, výkazy, splatnosť poistného,
 • sociálneho zabezpečenie - pravidelný a nepravidelný príjem -registračné povinnosti štatutár , kombinácia s pracovným pomerom,
 • sociálneho zabezpečenie - pravidelný a nepravidelný príjem -vymeriavací základ, výška odvodu, výkazy, splatnosť poistného,
 • štatutár z pohľadu dane z príjmov zo závislej činnosti,
 • dividendy.

 

3. deň

Exekúcie v mzdovej účtarni:

 • zrážky zo mzdy prednostné, neprednostné,
 • zrážky so súhlasom zamestnanca,
 • exekúcie podľa exekučného poriadku,
 • povinnosti zamestnávateľa - poskytnutie súčinnosti,
 • výpočet exekúcie,
 • tretinový systém,
 • poradie exekúcií.

Sociálny fond

 • tvorba sociálneho fondu,
 • výška,
 • základ pre výpočet,
 • účtovanie, prenos zostatku,
 • použitie sociálneho fondu,
 • zákaz diskriminácie,
 • smernica,
 • príspevok na dopravu,
 • príspevok na stravné,
 • kultúrne a športové podujatia,
 • rekreácie,
 • zdravotná starostlivosť,
 • DDS,
 • Sociálna politika.

Konzultácie a záverečný test (po úspešnom zvládnutí testu Vám vystavíme certifikát o absolvovaní kurzu).

Počas kurzu Vám garantujeme individuálny prístup lektorov.

Cena kurzu zahŕňa školenie, študijné podklady a konzultáciu. V závere kurzu absolvujete test a po jeho vyhodnotení získate Certifikát Celoživotného vzdelávania.

DátumMiestoCena  
14.11. – 16.11.2017Bratislava640 EUR + DPHPrihlásiť sa

Na tomto seminári sa stretnete s pojmami ako

mzdy, personalisti, Medzinárodné zamestnávanie, vysielanie pracovníkov do zahraničia, sociálny fond, exekúcie, odvody

Lektor

JUDr. Alena Huťanová

Po tom, ako absolvovala právo na univerzite, získala pracovnú pozíciu podnikovej právničky, poradcu riaditeľa, neskôr sa uplatnila ako vedúca personálneho oddelenia vo verejnej správe SR, vo viacerých bankách i obchodných spoločnostiach. V súčasnosti je konateľkou spoločnosti, ktorá sa venuje personálnemu poradenstvu a pracovnému právu.

Júlia Pšenková

Odborníčka na mzdovú problematiku, sociálne a zdravotné poistenie a daň z príjmov zo závislej činnosti. Venuje sa aj oblasti benefitov, cestovných náhrad a zrážok zo mzdy vrátane exekúcií. Má skúsenosti aj s odmeňovaním členov štatutárnych orgánov, vysielaním zamestnancov a zamestnávaním cudzincov. Venuje sa lektorskej činnosti.

Časový harmonogram

 • 8.30 – 9.00  registrácia účastníkov
 • 9.00 – 11.30  prednáška
 • 11.30 – 12.30  obed
 • 12.30 – 16.00  prednáška a diskusia

Cenové balíky:

Prosím do poznámky v objednávke uviesť číslo balíka, ktorý si vyberiete.Od januára 2014 je Centrum vzdelávania členom Asociácie inštitúcií vzdelávania dospelých v Slovenskej republike.


*Vstupenku spolu s organizačnými pokynmi a zálohovou faktúrou Vám pošleme minimálne 4 pracovné dni pred uskutočnením seminára na Vami uvedenú e-mailovú adresu.

Táto operácia je dostupné len pre prihlásených užívateľov.
Registrujte sa tu.
pre personalistov a mzdĂĄrov">Zdielať na FacebookuZdielať na Twitterupre personalistov a mzdĂĄrov&summary=&source=Verlag Dashöfer: " target="_new">Zdielať na Linked InZobraziť QR kód
This is a QR Code
Referencie:

"Moja spokojnosť s kompetenciou, znalosťou, schopnosťou zaujať, prejav + záujem fantastický. Nad rámec očakávania. Vynikajúce." ESWT SK, s.r.o.

"Pre mňa absolútne top, nakoľko nie som mzdárom ani personalistom." Roľnícke družstvo podielníkov

"Školenie v úzkom kruhu, lepšia vzájomná komunikácia." Zvolenská teplárenská, a.s.

"Seminár bol vynikajúci, obšíril sa nám obzor vedomostí. Pomohlo nám najmä pri zamestnávaní zahraničných zamestnancov." StVPS a.s. Banská Bystrica

Ďalšie semináre lektora: