Dashöfer eNoviny Semináre Konferencie Blog
 +421 905 299 299
Videotutorial

Transferové oceňovanie, dokumentácia transferového oceňovania a zmeny v roku 2016

Popis

Dokumentácia transferového oceňovania je dôkaz, ktorým daňový subjekt preukazuje, že transakcie, ktoré uskutočňuje so zahraničnými závislými osobami sú v súlade s princípom nezávislého vzťahu. Dokumentáciu môže v súčasnosti správca dane požadovať pri začatí daňovej kontroly, pričom lehota na predloženie tejto dokumentácie je 60 dní. Ak daňovník pripraví dobrú dokumentáciu, môže právom predpokladať, že pri daňovej kontrole nebude mať závažnejšie problémy. Okrem uvedeného môže správca dane požadovať predloženie dokumentácie pri žiadosti o korešpondujúcu úpravu, odsúhlasenie metódy transferového oceňovania a pri začatí procedúry vzájomnej dohody. 

Podľa návrhu novely zákona o dani z príjmov, ktorá je účinná od 1.1.2014, bude mať možnosť správca dane požiadať o predloženie dokumentácie k transferovému oceňovaniu nielen pri začatí daňovej kontroly, ale kedykoľvek. Súčasne sa podľa návrhu novely skráti daňovníkovi lehota na predloženie tejto dokumentácie, a to zo 60 dní na 15 dní. Podľa novely zákona o dani z príjmov sa skráti teda čas na predloženie dokumentácie, ale zároveň ju môže správca dane požadovať aj inokedy, ako počas daňovej kontroly. Buďte preto pripravení a nečakajte na krátky čas, ktorý vám dá k dispozícii správca dane, ale vypracujte si dokumentáciu v dostatočnom predstihu. Práve na tomto seminári sa účastníci dozvedia, ako by mala vyzerať dobrá dokumentácia a ako treba ju pripraviť...

 

Komu je určený

všetkým, ktorí by mali s problematikou transferového oceňovania pracovať v budúcnosti, alebo s ňou už pracujú a pritom si nie sú celkom istí, či postupujú správne

Obsahová náplň

 • Význam a účel dokumentácie k transferovému oceňovaniu.
 • Na koho sa vzťahuje povinnosť viesť dokumentáciu.
 • Ako pripraviť dobrú dokumentáciu.
 • Rozbor a pochopenie jednotlivých častí dokumentácie.
 • Popis transakcií.
 • Ktoré transakcie je potrebné posúdiť ako významné.
 • Funkčná a riziková analýza a jej vyhodnotenie v dokumentácii.
 • Výber správnej metódy transferového oceňovania v závislosti od funkčného a rizikového profilu spoločnosti.
 • Tradičné transakčné metódy (význam, výpočet porovnateľného ukazovateľa, silné a slabé stránky, použitie, príklad).
 • Ziskové metódy (význam, výpočet porovnateľného ukazovateľa, silné a slabé stránky, použitie, príklad).
 • Porovnávacia analýza a jej vyhodnotenie v dokumentácii.
 • Faktory porovnateľnosti (ako vplývajú na ceny, resp. zisky napr. zmluvné podmienky, ekonomické prostredie alebo obchodná stratégia).
 • Kde získať zdroje o porovnateľných transakciách a ich použitie.
 • Usmernenie MFSR k povinným požiadavkám na dokumentáciu.
 • Prípady, kedy je nevyhnutné pripraviť dokumentáciu k transferovému oceňovaniu.
 • Rozsah a jazyk dokumentácie.
 • Odpovede na konkrétne otázky v rámci diskusie.
DátumMiestoCena  
6.9.2016Žilina185 EUR + DPHPrihlásiť sa
13.9.2016Bratislava185 EUR + DPHPrihlásiť sa
18.10.2016Bratislava185 EUR + DPHPrihlásiť sa
15.11.2016Bratislava185 EUR + DPHPrihlásiť sa
26.1.2017Žilina185 EUR + DPHPrihlásiť sa
31.1.2017Bratislava185 EUR + DPHPrihlásiť sa
8.2.2017Bratislava185 EUR + DPHPrihlásiť sa
14.2.2017Košice185 EUR + DPHPrihlásiť sa
2.3.2017Banská Bystrica185 EUR + DPHPrihlásiť sa
27.3.2017Bratislava185 EUR + DPHPrihlásiť sa

Lektor

Ing. Zuzana Kvasničková

Pôsobí na oddelení kontroly medzinárodného zdaňovania na Daňovom úrade pre vybrané daňové subjekty. Venuje sa kontrole dane z príjmov právnickej osoby so zameraním na transferové oceňovanie, daň vyberanú zrážkou a daň z príjmov zo závislej činnosti v súvislosti s problematikou medzinárodného prenájmu pracovnej sily. Zúčastňuje sa stretnutí

Časový harmonogram

 • 8.30 – 9.00  registrácia účastníkov
 • 9.00 – 11.30  prednáška
 • 11.30 – 12.30  obed
 • 12.30 – 16.00  prednáška a diskusiaOd roku 2013 sme vzdelávacou inštitúciou uchádzajúcou sa o akreditáciu programov ďalšieho vzdelávania ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky.

*Vstupenku spolu s organizačnými pokynmi a zálohovou faktúrou Vám pošleme minimálne 4 pracovné dni pred uskutočnením seminára na Vami uvedenú e-mailovú adresu.

Táto operácia je dostupné len pre prihlásených užívateľov.
Registrujte sa tu.
">Zdielať na FacebookuZdielať na Twitteru&summary=&source=Verlag Dashöfer: " target="_new">Zdielať na Linked InZobraziť QR kód
This is a QR Code
Referencie:

"Seminár bol výborný, nemám žiadne výhrady. " (D. G. - Saneca Pharmaceuticals)

"Bez výhrad, rýchle reakcie na otázky, prepojenie na praktické príklady." (V.L. - Marius Pedersen, a.s.)

"Praktický prístup k problematike."  (M.M. - Slovintegra, a.s.)

"Vzhľadom na náročnosť témy prednášky, bola prednáška vedená dobrým štýlom - jednoduchšie vysvetlenie témy." (D.P. - janom, s.r.o.)

"Veľká odborníčka a ako osoba veľmi príjemná." (E.V. - NESS Slovensko, a.s.)

"Ústretový prístup ku konkrétnym dotazmi." (A.Š. - ZSNP, a.s.)

"Veľmi príjemná, vysoké znalosti a skúsenosti, výborná profesionalita." (D.G. - AZ Klima SK, s.r.o.)

"Lektorka sa zaujímala o naše konkrétne problémy, odpovedala na naše otázky, ak bolo nutné veci viackrát vysvetlila, rozprávala pútavo, má dostatočné znalosti." (J.B. Prvá prešovská nástrojáreň)

Ďalšie semináre lektora: