Dashöfer eNoviny Semináre Konferencie Blog
 +421 905 299 299
Videotutorial

Transferové oceňovanie, dokumentácia transferového oceňovania a zmeny v roku 2017

Popis

Problematika transferových cien sa stáva čoraz pálčivejšou otázkou tak pre daňovníkov, ktorí majú transakcie so zahraničnými závislými osobami, ale aj pre tých, ktorí uskutočňujú transakcie s tuzemskými prepojenými osobami. Novela zákona o dani z príjmov od 1.1.2015 priniesla pre mnohých daňovníkov dodatočné povinnosti a zároveň množstvo otázok.

V januári 2017 sa uskutočnili zmeny v zákone o dani z príjmov v súvislosti s transferovým ocenením, a síce zmeny v definícii závislej osoby, zmeny v oblasti korešpondujúcej úpravy pre daňovníkov, ktorí uskutočňujú transakcie s tuzemskými závislými osobami, zmeny v § 17 ods. 5 zákona o dani z príjmov, zavedenie pojmu „kontrolovaná transakcia“, či zmeny v odsúhlasení metódy transferového oceňovania. Legislatívne zmeny zahŕňajú aj zdvojnásobenie pokút za porušenie princípu nezávislého vzťahu ak by došlo k úmyselnému vyhýbaniu sa plateniu daní.

Aké zmeny sa udiali v oblasti transferového oceňovania, aká má byť správna dokumentácia, aby bola vhodným dôkazom pre správcu dane, v akom rozsahu a ktorú dokumentáciu mám vypracovať, čo je to vlastne princíp nezávislého vzťahu a ako aplikovať metódy transferového oceňovania?

Práve s týmito a ďalšími otázkami Vám radi pomôžeme.

Nezabúdajte, že dokumentáciu k transferovému oceňovaniu môže požadovať správca dane v odôvodnených prípadoch, čo nemusí byť vždy len daňová kontrola, a to do 15 dní. Preto je vhodné si dokumentáciu pripraviť vopred.

Zúčastníte sa preto nášho seminára a pripravte si dokumentáciu, ktorá bude preukazovať, že Vaše ceny sú v súlade s princípom nezávislého vzťahu.

 

Komu je určený

všetkým, ktorí by mali s problematikou transferového oceňovania pracovať v budúcnosti, alebo s ňou už pracujú a pritom si nie sú celkom istí, či postupujú správne

Obsahová náplň

 • Význam dokumentácie k transferovému oceňovaniu.

Kto a v akom rozsahu má vypracovať dokumentáciu k transferovému oceňovaniu v nadväznosti na usmernenie MF SR č.MF/014283/2016-724 o určení obsahu dokumentácie podľa § 18 ods. 1 zákona č. 595/2003 Z. z.

 • Funkčná a riziková analýza, jej význam a dopad na tvorbu transferovej ceny, ako aj jej interpretácia v dokumentácii
 • Tradičné metódy transferového oceňovania (ako sa uplatňujú, silné a slabé stránky, príklady)
 • Ziskové metódy transferového oceňovania (ako sa uplatňujú, silné a slabé stránky, príklady)
 • Výber vhodnej metódy transferového oceňovania
 • Porovnávacia analýza a jej jednotlivé etapy, časté problémy a chyby pri porovnávacej analýze
 • Čo znamená, že transakcie sú porovnateľné a aké základné aspekty je potrebné si pri porovnávaní závislých a nezávislých transakcií všímať (tzv. faktory porovnateľnosti, napr. zmluvné podmienky, ekonomické podmienky, funkcie a riziká) a ako tieto aspekty vplývajú na transferovú cenu?
 • Osobitné aspekty dokumentácie (významnosť, jazyk, v ktorom je potrebné pripraviť dokumentáciu a pod.)
 • Obsah dokumentácie s ohľadom na rôzne typy transakcií ako transakcie, ktorých predmetom sú služby, transakcie s majetkom (hmotným a nehmotným majetkom), ako aj finančné transakcie
 • Dokumentácia a odsúhlasenie metódy transferového oceňovania
 • Dokumentácia a povolenie korešpondujúcej úpravy
 • Diskusia
DátumMiestoCena  
10.7.2017Žilina185 EUR + DPHPrihlásiť sa
27.7.2017Bratislava185 EUR + DPHPrihlásiť sa
4.9.2017Bratislava185 EUR + DPHPrihlásiť sa
27.9.2017Žilina185 EUR + DPHPrihlásiť sa
12.10.2017Bratislava185 EUR + DPHPrihlásiť sa
22.11.2017Bratislava185 EUR + DPHPrihlásiť sa

Lektor

Ing. Zuzana Kvasničková

Pôsobí na oddelení kontroly medzinárodného zdaňovania na Daňovom úrade pre vybrané daňové subjekty. Venuje sa kontrole dane z príjmov právnickej osoby so zameraním na transferové oceňovanie, daň vyberanú zrážkou a daň z príjmov zo závislej činnosti v súvislosti s problematikou medzinárodného prenájmu pracovnej sily. Zúčastňuje sa stretnutí

Časový harmonogram

 • 8.30 – 9.00  registrácia účastníkov
 • 9.00 – 11.30  prednáška
 • 11.30 – 12.30  obed
 • 12.30 – 16.00  prednáška a diskusiaOd roku 2013 sme vzdelávacou inštitúciou uchádzajúcou sa o akreditáciu programov ďalšieho vzdelávania ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky.

*Časový harmonogram seminára je informatívny. Vstupenku spolu s organizačnými pokynmi a zálohovou faktúrou Vám pošleme minimálne 4 pracovné dni pred uskutočnením seminára na Vami uvedenú e-mailovú adresu.

Táto operácia je dostupné len pre prihlásených užívateľov.
Registrujte sa tu.
">Zdielať na FacebookuZdielať na Twitteru&summary=&source=Verlag Dashöfer: " target="_new">Zdielať na Linked InZobraziť QR kód
This is a QR Code
Referencie:

"Bez výhrad, rýchle reakcie na otázky, prepojenie na praktické príklady." Marius Pedersen, a.s.

"Vzhľadom na náročnosť témy prednášky, bola prednáška vedená dobrým štýlom - jednoduchšie vysvetlenie témy." janom, s.r.o.

"Veľká odborníčka pani Kvasničková a ako osoba veľmi príjemná." NESS Slovensko, a.s.

"Lektorka sa zaujímala o naše konkrétne problémy, odpovedala na naše otázky, ak bolo nutné veci viackrát vysvetlila, rozprávala pútavo, má dostatočné znalosti." 1. prešovská nástrojáreň,s.r.o.

Ďalšie semináre lektora: