Dashöfer eNoviny Semináre Konferencie Blog
 +421 905 299 299

Transferové oceňovanie, dokumentácia transferového oceňovania a zmeny v roku 2018 

Popis

Problematika transferových cien sa stáva čoraz pálčivejšou otázkou tak pre daňovníkov, ktorí majú transakcie so zahraničnými závislými osobami, ale aj pre tých, ktorí uskutočňujú transakcie s tuzemskými prepojenými osobami. Novela zákona o dani z príjmov od 1.1.2015 priniesla pre mnohých daňovníkov dodatočné povinnosti a zároveň množstvo otázok.

V januári 2017 sa uskutočnili zmeny v zákone o dani z príjmov v súvislosti s transferovým ocenením, a síce zmeny v definícii závislej osoby, zmeny v oblasti korešpondujúcej úpravy pre daňovníkov, ktorí uskutočňujú transakcie s tuzemskými závislými osobami, zmeny v § 17 ods. 5 zákona o dani z príjmov, zavedenie pojmu „kontrolovaná transakcia“, či zmeny v odsúhlasení metódy transferového oceňovania. Legislatívne zmeny zahŕňajú aj zdvojnásobenie pokút za porušenie princípu nezávislého vzťahu ak by došlo k úmyselnému vyhýbaniu sa plateniu daní.

Aké zmeny sa udiali v oblasti transferového oceňovania, aká má byť správna dokumentácia, aby bola vhodným dôkazom pre správcu dane, v akom rozsahu a ktorú dokumentáciu mám vypracovať, čo je to vlastne princíp nezávislého vzťahu a ako aplikovať metódy transferového oceňovania?

Práve s týmito a ďalšími otázkami Vám radi pomôžeme.

Nezabúdajte, že dokumentáciu k transferovému oceňovaniu môže požadovať správca dane v odôvodnených prípadoch, čo nemusí byť vždy len daňová kontrola, a to do 15 dní. Preto je vhodné si dokumentáciu pripraviť vopred.

Zúčastníte sa nášho seminára a pripravte si dokumentáciu, ktorá bude preukazovať, že Vaše ceny sú v súlade s princípom nezávislého vzťahu.

 

Komu je určený

- všetkým, ktorí by mali s problematikou transferového oceňovania pracovať v budúcnosti, alebo s ňou už pracujú a pritom si nie sú celkom istí, či postupujú správne

Obsahová náplň

 • Význam dokumentácie k transferovému oceňovaniu.

Kto a v akom rozsahu má vypracovať dokumentáciu k transferovému oceňovaniu v nadväznosti na usmernenie MF SR č.MF/014283/2016-724 o určení obsahu dokumentácie podľa § 18 ods. 1 zákona č. 595/2003 Z. z.

 • Funkčná a riziková analýza, jej význam a dopad na tvorbu transferovej ceny, ako aj jej interpretácia v dokumentácii
 • Tradičné metódy transferového oceňovania (ako sa uplatňujú, silné a slabé stránky, príklady)
 • Ziskové metódy transferového oceňovania (ako sa uplatňujú, silné a slabé stránky, príklady)
 • Výber vhodnej metódy transferového oceňovania
 • Porovnávacia analýza a jej jednotlivé etapy, časté problémy a chyby pri porovnávacej analýze
 • Čo znamená, že transakcie sú porovnateľné a aké základné aspekty je potrebné si pri porovnávaní závislých a nezávislých transakcií všímať (tzv. faktory porovnateľnosti, napr. zmluvné podmienky, ekonomické podmienky, funkcie a riziká) a ako tieto aspekty vplývajú na transferovú cenu?
 • Osobitné aspekty dokumentácie (významnosť, jazyk, v ktorom je potrebné pripraviť dokumentáciu a pod.)
 • Obsah dokumentácie s ohľadom na rôzne typy transakcií ako transakcie, ktorých predmetom sú služby, transakcie s majetkom (hmotným a nehmotným majetkom), ako aj finančné transakcie
 • Dokumentácia a odsúhlasenie metódy transferového oceňovania
 • Dokumentácia a povolenie korešpondujúcej úpravy
 • Diskusia
DátumMiestoCena  
18.1.2018GaranciaBratislava185 EUR + DPHPrihlásiť sa
20.3.2018Žilina185 EUR + DPHPrihlásiť sa
11.5.2018Bratislava185 EUR + DPHPrihlásiť sa
9.7.2018Bratislava185 EUR + DPHPrihlásiť sa
27.9.2018Bratislava185 EUR + DPHPrihlásiť sa
3.10.2018Žilina185 EUR + DPHPrihlásiť sa
6.11.2018Bratislava185 EUR + DPHPrihlásiť sa

Na tomto seminári sa stretnete s pojmami ako

- transferové oceňovanie, OECD, Smernica OECD, aspekt transferového oceňovania, reštrukturalizácia podniku, daňovník, daňový subjekt, slovenský daňový subjekt, povinnosť daňovíka, transakčná metóda, dokumentácia, povinná dokumentácia

Lektor

Ing. Zuzana Kvasničková

Pôsobí na oddelení kontroly medzinárodného zdaňovania na Daňovom úrade pre vybrané daňové subjekty. Venuje sa kontrole dane z príjmov právnickej osoby so zameraním na transferové oceňovanie, daň vyberanú zrážkou a daň z príjmov zo závislej činnosti v súvislosti s problematikou medzinárodného prenájmu pracovnej sily. Zúčastňuje sa stretnutí

Časový harmonogram

 • 8.30 – 9.00  registrácia účastníkov
 • 9.00 – 11.30  prednáška
 • 11.30 – 12.30  obed
 • 12.30 – 16.00  prednáška a diskusia


Od januára 2014 je Centrum vzdelávania členom Asociácie inštitúcií vzdelávania dospelých v Slovenskej republike.*Časový harmonogram seminára je informatívny. Vstupenku spolu s organizačnými pokynmi a zálohovou faktúrou Vám pošleme minimálne 4 pracovné dni pred uskutočnením seminára na Vami uvedenú e-mailovú adresu.

Táto operácia je dostupné len pre prihlásených užívateľov.
Registrujte sa tu.
">Zdielať na FacebookuZdielať na Twitteru&summary=&source=Verlag Dashöfer: " target="_new">Zdielať na Linked InZobraziť QR kód
This is a QR Code
Referencie:

"Bez výhrad, rýchle reakcie na otázky, prepojenie na praktické príklady." Marius Pedersen, a.s.

"Vzhľadom na náročnosť témy prednášky, bola prednáška vedená dobrým štýlom - jednoduchšie vysvetlenie témy." janom, s.r.o.

"Veľká odborníčka pani Kvasničková a ako osoba veľmi príjemná." NESS Slovensko, a.s.

"Lektorka sa zaujímala o naše konkrétne problémy, odpovedala na naše otázky, ak bolo nutné veci viackrát vysvetlila, rozprávala pútavo, má dostatočné znalosti." 1. prešovská nástrojáreň,s.r.o.

Ďalšie semináre lektora: