Dashöfer eNoviny Semináre Konferencie Blog
 +421 905 299 299

TIME Manažment a zvládanie stresu

Popis

Tréning je zameraný na oblasť osobného rozvoja účastníkov. Po absolvovaní tréningu budete vedieť konštruktívne zvládať stres a dosahovať tak zvýšenie svojho výkonu a výkonu iných. Spoznáte svoj pracovný biorytmus. Osvojíte si techniky plánovania času, čo povedie k dosahovaniu vyšších výkonov bez stresu. Naučíte sa určiť priority a zostaviť osobný denný a týždenný časový plán.

Po skončení budete ako absolventi tréningu vedieť:

 • poznať svojich najväčších zlodejov času,
 • úspešne manažovať svoj čas,
 • identifikovať svoje osobné stresory a zvládať stresové situácie.

Komu je určený

manažérom, výkonným riaditeľom, líniovým manažérom rôznych úrovní, pre tých, ktorí organizujú čas nielen sebe ale i iným - asistentkám manažérov a pre všetkých, ktorí chcú efektívne narábať so svojim časom a získať priestor pre svoj osobný život

Obsahová náplň

 • I. Modul - Time manažment:
  • Krivka pracovnej výkonnosti, stanovenie osobného bioritmu.
  • Hodnotová analýza časovej náročnosti – ABC analýza.
  • Vyváženie štyroch druhov času – čas pre nadriadeného, pre podriadených, pre systém, pre seba.
  • Štyri kvadranty matice manažmentu času – priradenie konkrétnych úloh.
  • Najväčší zlodeji času a čo s nimi.
  • Práca na manažovaní času konkrétneho pracovného týždňa každého z účastníkov, odhalenie osobných zlodejov času.
 • II. Modul - Zvládanie stresu:
  • Správanie, ktoré vyvoláva stres u iných.
  • Stres, stresor, stresová reakcia.
  • Prejavy stresovej reakcie, vplyv na ľudský organizmus, ako na stres reagujem „ja“.
  • Bludný kruh v stresovej situácii.
  • Techniky zvládania stresu.
  • Zvládanie konkrétnych stresových situácií, ktorým sú účastníci vystavovaní.

Tréningové metódy

Tréning bude realizovaný interaktívnym spôsobom s dôrazom na udržanie vysokej miery aktivity účastníkov. Ku každej časti existuje séria cvičení a techník na rozvinutie potrebnej zručnosti.

 1. Krátka diskusia na danú tému s cieľom navodiť atmosféru a výmenu skúseností medzi účastníkmi navzájom a účastníkmi a trénerom.
 2. Interaktívna prednáška.
 3. Facilitovaná diskusia.
 4. Individuálna a skupinová práca výsledkom ktorej budú konkrétne výstupy použiteľné v pracovnom prostredí.
 5. Precvičovanie upevnenia nadobudnutých zručností.
 6. Individuálne akčné plány s kontrolnými bodmi plnenia, určenie "partnera učenia".
DátumMiestoCena  
21.8.2017Bratislava165 EUR + DPHPrihlásiť sa

Na tomto seminári sa stretnete s pojmami ako

stres, čas, manažment, time, syndróm, vyhorenie, efektívnosť, pracovný, súkromný, kompetencie, riadenie, cieľ, prevencia, situácia, vypätosť, technika, dobíjanie, batéria, manažovanie, riadenie, výkon, druh, vplyv, oblasť, tím, pojem, snímka, úloha, zásada, technika, rituál, antistres, prevencia, zotavenie, rovina, priorita, plánovanie, úloha, analýza, definovanie, naliehanie, podriadenný, nadriadený, deň, týždeň, zlodej

Lektor

Ing. Jana Štefečková

Lektorka absolvovala Projekt „Tréning trénerov manažmentu“ pod vedením  hlavných trénerov Nottingham Trent University, Roffey Park Management Institute (UK).
Niekoľko rokov pracovala ako projektový manažér - senior konzultant, od roku 1997 pôsobí na slovenskom i českom trhu ako profesionálny tréner, poradca a kouč...
Držiteľka certifikátu Thames

Časový harmonogram

 • 8.30 – 9.00  registrácia účastníkov
 • 9.00 – 11.30  prednáška
 • 11.30 – 12.30  obed
 • 12.30 – 17.00  prednáška a diskusia


Od januára 2014 je Centrum vzdelávania členom Asociácie inštitúcií vzdelávania dospelých v Slovenskej republike.*Časový harmonogram seminára je informatívny. Vstupenku spolu s organizačnými pokynmi a zálohovou faktúrou Vám pošleme minimálne 4 pracovné dni pred uskutočnením kurzu na Vami uvedenú e-mailovú adresu.

Táto operácia je dostupné len pre prihlásených užívateľov.
Registrujte sa tu.
Zdielať na FacebookuZdielať na TwitteruZdielať na Linked InZobraziť QR kód
This is a QR Code
Referencie:

"Príjmená pani lektorka Štefečková, zaujímavý výklad. 100% seminár, naučil som sa veci, ktoré mi otvorili oči." Termotechna a.s.

Ďalšie semináre lektora: