Dashöfer eNoviny Semináre Konferencie Blog
 +421 905 299 299

Systém energetického manažérstva - procesy a úspešná implementácia normy ISO 50001

Popis

Všeobecným cieľom normy ISO 50001 je pomôcť organizáciám vybudovať systémy a procesy potrebné na zlepšenie energetickej účinnosti. Výsledkom by malo byť zníženie nákladov a emisií skleníkových plynov prostredníctvom systematického riadenia spotreby energie. Úspešná implementácia závisí na zaangažovanosti všetkých úrovní a funkcií organizácie, špeciálne vrcholového manažmentu. Cieľom seminára je prezentácia štruktúry normy ISO 50001 a vysvetlenie základných pojmov týkajúcich sa systému energetického manažmentu. Správne implementovaný systém energetického manažmentu je pomôckou pre vrcholový manažment firiem pri zabezpečení racionálneho využívania energií, zvyšovania energetickej efektívnosti a tým zároveň znižovania prevádzkových nákladov.

Seminár je štrukturovaný s úmyslom poskytnúť účastníkom vyčerpávajúce informácie o štruktúre a prínosoch systému energetického manažmentu a jeho previazanosti s ostatnými manažérskymi systémami (ISO 9000, ISO 14000), prípadne zaradenia do integrovaného manažérskeho systému.

Účastníkom bude na praktických príkladoch prezentovaný spôsob stanovenia energetických zámerov, cieľov a akčných plánov, ako aj definovanie a stanovenie hodnoty indikátorov energetickej efektívnosti (benchmarkov).

Komu je určený

Seminár je určený pracovníkom výrobných podnikov, ktorí prichádzajú do styku s informáciami o spotrebe energie a sú zodpovední za riadenie jej spotreby, členom vrcholného manažmentu

Obsahová náplň

 • Cieľ, zameranie a štruktúra normy ISO 50001.
 • Definícia a vysvetlenie základných pojmov.
 • Rozdelenie zodpovedností vyplývajúcich z normy ISO 50001 podľa jednotlivých stupňov v štruktúre riadenia.
 • Vstupná energetická analýza.
 • Indikátory energetickej efektívnosti – stanovenie „energy baseline“.
 • Energetické zámery, ciele a akčné plány.
 • Energetické plánovanie.
 • Kontrola v systéme energetického manažmentu.
 • Preskúmanie manažmentom.
 • Diskusia - konzultácie o konkrétnych situáciách podľa potreby účastníkov.
DátumMiestoCena  
11.10.2017Bratislava165 EUR + DPHPrihlásiť sa

Na tomto seminári sa stretnete s pojmami ako

ISO 50001, energetika, energeticke manazerstvo, system energetickeho manazerstva

Lektor

Ing. Juraj Klukan

Juraj Klukan je odborníkom v oblasti zvyšovania energetickej efektívnosti, využívania obnoviteľných zdrojov energie a využívania druhotnej energie vznikjúcej v technologických procesoch. Vysokoškolské štúdium absolvoval na Vysokej škole technickej v Košiciach. Od roku 1991 sa venuje oblasti energetickej efektívnosti – v rokoch 1992-94 ako vedúci

Časový harmonogram

 • 8.30 – 9.00  registrácia účastníkov
 • 9.00 – 11.30  prednáška
 • 11.30 – 12.30  obed
 • 12.30 – 17.00  prednáška a diskusia


Od januára 2014 je Centrum vzdelávania členom Asociácie inštitúcií vzdelávania dospelých v Slovenskej republike.*Časový harmonogram seminára je informatívny. Vstupenku spolu s organizačnými pokynmi a zálohovou faktúrou Vám pošleme minimálne 4 pracovné dni pred uskutočnením kurzu na Vami uvedenú e-mailovú adresu.

Táto operácia je dostupné len pre prihlásených užívateľov.
Registrujte sa tu.
Zdielať na FacebookuZdielať na TwitteruZdielať na Linked InZobraziť QR kód
This is a QR Code

Ďalšie semináre lektora: