Dashöfer eNoviny Semináre Konferencie Blog
 +421 905 299 299

Správa registratúrnych záznamov a archív organizácie

Popis

Získajte prehľad o správe registratúrnych záznamov a archívu organizácie. Seminár je zameraný na prehľad aktuálnych pravidiel a trendov v správe dokumentov a v starostlivosti o archívne dokumenty ich pôvodcov.

Komu je určený

zamestnancom štátnych a neštátnych právnych subjektov, ktorí majú zabezpečovať správu registratúry, pravidelne pripravovať záznamy k vyraďovaciemu konaniu, spracúvať a ochraňovať archívne dokumenty organizácie a zamestnancom organizácií, ktorí potrebujú získať odbornosť pri správe záznamov a pri správe archívnych dokumentov organizácií

Obsahová náplň

Povinnosti právnickej osoby vo vzťahu k svojim záznamom, dokumentom:

  • informácia o právnych predpisoch z oblasti archívnictva a správy registratúry, ako aj o osobitných právnych predpisoch vrátane posledných právnych predpisov a noviel, ktoré upravujú správu niektorých špeciálnych druhov záznamov (účtovná, personálna, technická, obchodná agenda) vrátane výkladu ustanovení, ktoré sa viažu k správe dokumentov (aj v elektronickej podobe),
  • interné smernice pre správu registratúry – zásady ich tvorby a skladba registratúrneho poriadku a plánu,
  • správa registratúry – rozbor jednotlivých manipulačných úkonov pri správe záznamov (prijímanie, triedenie, evidovanie, spracúvanie, úschova, ochrana, využívanie a vyraďovanie - legálny spôsob likvidácie dokumentov) ako aj personálne, priestorové a materiálno technické zabezpečenie uvedených činností,
  • zásady archívnej činnosti v organizáciách (povinnosti organizácie voči archívu organizácie, povinnosti archivára voči organizácii a jej záznamom a archívnym dokumentom).
DátumMiestoCena  
7.12.2017Bratislava165 EUR + DPHPrihlásiť sa

Na tomto seminári sa stretnete s pojmami ako

registraturne zaznamy, archiv organizacie, registratura, archiv, sprava dokumentov, archivne dokumenty

Lektor

PhDr. Mária Munková

Absolventka FF UK v Bratislave, pracovníčka MVSR Archívnej správy od roku 1979 (metodik pre predarchívnu starostlivosť pre vybrané podnikové archívy a archívy organizácií zvláštneho významu) a pracovníčka MV SR Štátneho archívu od roku 1989 (metodik pre predarchívnu starostlivosť orgánov a organizácií v spádovej oblasti Štátneho archívu).

Časový harmonogram

  • 8.30 – 9.00  registrácia účastníkov
  • 9.00 – 11.30  prednáška
  • 11.30 – 12.30  obed
  • 12.30 – 17.00  prednáška a diskusia


Od januára 2014 je Centrum vzdelávania členom Asociácie inštitúcií vzdelávania dospelých v Slovenskej republike.*Časový harmonogram seminára je informatívny. Vstupenku spolu s organizačnými pokynmi a zálohovou faktúrou Vám pošleme minimálne 4 pracovné dni pred uskutočnením kurzu na Vami uvedenú e-mailovú adresu.

Táto operácia je dostupné len pre prihlásených užívateľov.
Registrujte sa tu.
Zdielať na FacebookuZdielať na TwitteruZdielať na Linked InZobraziť QR kód
This is a QR Code
Referencie:

"Som veľmi spokojná, pani Munková zaujímavo prednáša. Pútavý výklad, mnoho použiteľných informácií."  Wustenrot stav. Sporiteľňa, a.s.

"Prednáška na veľmi vysokej úrovni. Prejav, znalosť problematiky, lektorské zručnosti na jednotku! Páčila sa mi prednáška, a že sme boli upozornení na aktuálne novinky." INERGY Automotive Systems Slovakia, s.r.o.

"Bol veľmi prínosný a doplnil informácie o danej téme pre našu inštitúciu." Žilinská univerzita v Žiline

"Pani lektorka má vysoké odborné znalosti v danej problematike. So seminárom som bola spokojná." BGP Products, s.r.o.

Ďalšie semináre lektora: