Dashöfer eNoviny Semináre Konferencie Blog
Videotutorial

Správa registratúrnych záznamov a archív organizácie

Popis

Získajte prehľad o správe registratúrnych záznamov a archívu organizácie. Seminár je zameraný na prehľad aktuálnych pravidiel a trendov v správe dokumentov a v starostlivosti o archívne dokumenty ich pôvodcov.

Komu je určený

zamestnancom štátnych a neštátnych právnych subjektov, ktorí majú zabezpečovať správu registratúry, pravidelne pripravovať záznamy k vyraďovaciemu konaniu, spracúvať a ochraňovať archívne dokumenty organizácie a zamestnancom organizácií, ktorí potrebujú získať odbornosť pri správe záznamov a pri správe archívnych dokumentov organizácií

Obsahová náplň

Povinnosti právnickej osoby vo vzťahu k svojim záznamom, dokumentom:

  • informácia o právnych predpisoch z oblasti archívnictva a správy registratúry, ako aj o osobitných právnych predpisoch vrátane posledných právnych predpisov a noviel, ktoré upravujú správu niektorých špeciálnych druhov záznamov (účtovná, personálna, technická, obchodná agenda) vrátane výkladu ustanovení, ktoré sa viažu k správe dokumentov (aj v elektronickej podobe),
  • interné smernice pre správu registratúry – zásady ich tvorby a skladba registratúrneho poriadku a plánu,
  • správa registratúry – rozbor jednotlivých manipulačných úkonov pri správe záznamov (prijímanie, triedenie, evidovanie, spracúvanie, úschova, ochrana, využívanie a vyraďovanie - legálny spôsob likvidácie dokumentov) ako aj personálne, priestorové a materiálno technické zabezpečenie uvedených činností,
  • zásady archívnej činnosti v organizáciách (povinnosti organizácie voči archívu organizácie, povinnosti archivára voči organizácii a jej záznamom a archívnym dokumentom).
DátumMiestoCena  
20.9.2016Bratislava165 EUR + DPHPrihlásiť sa
7.11.2016Bratislava165 EUR + DPHPrihlásiť sa

Lektor

PhDr. Mária Munková

Absolventka FF UK v Bratislave, pracovníčka MVSR Archívnej správy od roku 1979 (metodik pre predarchívnu starostlivosť pre vybrané podnikové archívy a archívy organizácií zvláštneho významu) a pracovníčka MV SR Štátneho archívu od roku 1989 (metodik pre predarchívnu starostlivosť orgánov a organizácií v spádovej oblasti Štátneho archívu).

Časový harmonogram

  • 8.30 – 9.00  registrácia účastníkov
  • 9.00 – 11.30  prednáška
  • 11.30 – 12.30  obed
  • 12.30 – 16.00  prednáška a diskusiaOd roku 2013 sme vzdelávacou inštitúciou uchádzajúcou sa o akreditáciu programov ďalšieho vzdelávania ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky.

*Vstupenku spolu s organizačnými pokynmi a zálohovou faktúrou Vám pošleme minimálne 4 pracovné dni pred uskutočnením seminára na Vami uvedenú e-mailovú adresu.

Táto operácia je dostupné len pre prihlásených užívateľov.
Registrujte sa tu.
Zdielať na FacebookuZdielať na TwitteruZdielať na Linked InZobraziť QR kód
This is a QR Code
Referencie:

"Som veľmi spokojná, p. Munková zaujímavo prednáša. Pútavý výklad, mnoho použiteľných informácií."
(D. H. - Wustenrot stav. Sporiteľňa, a.s.)

"Prednáška na veľmi vysokej úrovni. Prejav, znalosť problematiky, lektorské zručnosti na jednotku! Páčila sa mi prednáška, a že sme boli upozornení na aktuálne novinky."
(A. H. - InergyAutomotive Systems)

"Bol veľmi prínosný a doplnil informácie o danej téme pre našu inštitúciu." (J.G. Žilinská univerzita)

Ďalšie semináre lektora: