Seminár:
Správa registratúrnych záznamov a archív organizácie

Základné informácie

Účastnícky poplatok: 165 - EUR bez DPH, zahŕňa pracovné materiály, občerstvenie počas celej doby kurzu a plnohodnotný obed.

Doba trvania: 1-dňový praktický seminár, trvanie 8.30-16.00

Téma

Získajte prehľad o správe registratúrnych záznamov a archívu organizácie. Školenie je zamerané i na prehľad aktuálnych pravidiel a trendov v správe dokumentov a v starostlivosti o archívne dokumenty ich pôvodcov.

termín

Počet seminárov k dispozícií : 3
Najbližší termín: 12.3.2018
Miesto: Bratislava

Obsahová náplň - Správa registratúrnych záznamov a archív organizácie

Povinnosti právnickej osoby vo vzťahu k svojim záznamom, dokumentom:

 • informácia o právnych predpisoch z oblasti archívnictva a správy registratúry, ako aj o osobitných právnych predpisoch vrátane posledných právnych predpisov a noviel, ktoré upravujú správu niektorých špeciálnych druhov záznamov (účtovná, personálna, technická, obchodná agenda) vrátane výkladu ustanovení, ktoré sa viažu k správe dokumentov (aj v elektronickej podobe),
 • interné smernice pre správu registratúry – zásady ich tvorby a skladba registratúrneho poriadku a plánu,
 • správa registratúry – rozbor jednotlivých manipulačných úkonov pri správe záznamov (prijímanie, triedenie, evidovanie, spracúvanie, úschova, ochrana, využívanie a vyraďovanie - legálny spôsob likvidácie dokumentov) ako aj personálne, priestorové a materiálno technické zabezpečenie uvedených činností,
 • zásady archívnej činnosti v organizáciách (povinnosti organizácie voči archívu organizácie, povinnosti archivára voči organizácii a jej záznamom a archívnym dokumentom).

Máte otázky k tomuto semináru?

Radi Vám pomôžeme!

Input:

Popis

Získajte prehľad o správe registratúry a archívu organizácie. Seminár je zameraný na prehľad aktuálnych pravidiel a trendov v správe dokumentov a v starostlivosti o archívne dokumenty ich pôvodcov.

Kontaktná osoba

Dana Jánošíková
dana.janosikova@eseminare.sk
02/33 00 52 28

Cieľová skupina - Správa registratúrnych záznamov a archív organizácie

Zamestnanci štátnych a neštátnych právnych subjektov, ktorí zabezpečujú správu registratúry, pravidelne pripravujú záznamy k vyraďovaciemu konaniu, spracúvajú archívne dokumenty organizácie; zamestnanci organizácií, ktorí potrebujú získať odbornosť pri správe záznamov a pri správe archívnych dokumentov organizácií.

Lektor - Správa registratúrnych záznamov a archív organizácie

PhDr. Mária Munková

PhDr. Mária Munková

Absolventka FF UK v Bratislave, pracovníčka MVSR Archívnej správy od roku 1979 (metodik pre predarchívnu starostlivosť pre vybrané podnikové archívy a archívy organizácií zvláštneho významu) a pracovníčka MV SR Štátneho archívu od roku 1989 (metodik pre predarchívnu starostlivosť orgánov a organizácií v spádovej oblasti Štátneho archívu). Školiteľská činnosť – od roku 1980  nepretržite – pre mnohé školiace pracoviská ako aj externe prednášam správu registratúry na FFUK na katedre archívnictva

Referencie - Správa registratúrnych záznamov a archív organizácie

"Som veľmi spokojná, pani Munková zaujímavo prednáša. Pútavý výklad, mnoho použiteľných informácií."  Wustenrot stav. Sporiteľňa, a.s.

"Prednáška na veľmi vysokej úrovni. Prejav, znalosť problematiky, lektorské zručnosti na jednotku! Páčila sa mi prednáška, a že sme boli upozornení na aktuálne novinky." INERGY Automotive Systems Slovakia, s.r.o.

"Bol veľmi prínosný a doplnil informácie o danej téme pre našu inštitúciu." Žilinská univerzita v Žiline

"Pani lektorka má vysoké odborné znalosti v danej problematike. So seminárom som bola spokojná." BGP Products, s.r.o.

Časový harmonogram - Správa registratúrnych záznamov a archív organizácie

 • 08:30 – 09:00  registrácia účastníkov
 • 09:00 – 12:00  prednáška
 • 12:00 – 13:00  obed
 • 13:00 – 16:00  prednáška a diskusia


Od januára 2014 je Centrum vzdelávania členom Asociácie inštitúcií vzdelávania dospelých v Slovenskej republike.*Časový harmonogram seminára je informatívny. Vstupenku spolu s organizačnými pokynmi a zálohovou faktúrou Vám pošleme minimálne 4 pracovné dni pred uskutočnením seminára na Vami uvedenú e-mailovú adresu.

Termíny a prihlásenie - Správa registratúrnych záznamov a archív organizácie

Miesto
Dátum
Lektor
Cena
Prihlásiť sa
 • Bratislava
 • 12.3.2018
 • PhDr. Mária Munková
 • 165 EUR + DPH
Input:
 • Bratislava
 • 27.9.2018
 • PhDr. Mária Munková
 • 165 EUR + DPH
Input:
 • Bratislava
 • 27.11.2018
 • PhDr. Mária Munková
 • 165 EUR + DPH
Input:

Ešte sú k dispozícii voľné miesta.
K dispozícií je už len obmedzený počet miest.
Tento termín je žiaľ vypredaný.
Garancia termínu.

Iné produkty k danej téme - Správa registratúrnych záznamov a archív organizácie

Odborný portál:  SZČO portál

Odborné publikácie:  Legislatívne zmeny pre podnikateľov