Dashöfer eNoviny Semináre Konferencie Blog
 +421 905 299 299

Špecifiká účtovania vo výrobnej spoločnosti v roku 2018 

Popis

Účtujete vo výrobnej spoločnosti?

V nadväznosti na aktuálnu legislatívu Vám lektorka poskytne cenné informácie o zásobách spoločnosti, variantoch  a výhodách a nevýhodách  spôsobov ich  oceňovania, organizácií skladov  a  skladovom hospodárstve s využitím a aplikáciou účtovných jednotiek v praxi.

K problematike účtovania vo výrobnej spoločnosti neodmysliteľne patrí i účtovanie a varianty evidencie  a oceňovania  nedokončenej výroby, výrobkov a polotovarov, ktorý v praxi robí problém  z titulu slabej legislatívnej úpravy, vrátane konštrukcie a použitia  kalkulačných vzorcov, a tiež účtovanie opravných položiek k zásobám či správna a efektívna  inventarizácia zásob.

Majte účtovníctvo vedené v súlade s platnou legislatívnou úpravou  a vyhnite sa problémom a sankciám.

Školenia prebiehajú v malých skupinách maximálne 10 zákazníkov, pričom garantujeme individuálny prístup a možnosť konzultácie.

Komu je určený

účtovníkom, ekonómom, pracovníkom výroby,   pracovníkom firiem predávajúcich softwarové produkty pre výrobné spoločnosti.

Obsahová náplň

 • Vymedzenie pojmu zásoby v slovenskej legislatíve.
 • Možnosti, varianty a úroveň a spôsob oceňovania:
  • zásob obstaraných externe,
  • zásob vytvorených vlastnou činnosťou,
  • zásob vytvorených vnútropodnikovou aktiváciou,
  • zásob-drobného majetku.
 • Organizácia skladu a skladové hospodárstvo, možnosti a povinnosti vyplývajúce z legislatívy.
 • Podstata, povinnosti, rozdiely a možnosti spôsobu "A" a "B" evidencie zásob.
 • Analytická evidencia zásob, sklady, účtovanie priamo do spotreby, norma prirodzených úbytkov zásob.
 • Aktivácia vlastnej výroby a renovácia náhradných dielov.
 • Kalkulačný vzorec a jeho aplikácia a použitie v súlade s platnou legislatívou.
 • Nedokončená výroba, polotovary, výrobky.
 • Záručné opravy a reklamácie.
 • Preceňovanie zásob na sklade.
 • Opravné položky k zásobám.
 • Inventarizácia zásob, zúčtovanie inventarizačných rozdielov ,  interné predpisy účtovnej jednotky.
 • Účtovanie a oceňovanie zásob ku dňu inventarizácie a pri uzatváraní účtovných kníh.
 • Výnimky a zmeny oceňovania v súlade s novelizovaným zákonom o účtovníctve.
 • Vplyv novely zákona o dani z príjmov pri predaji zásob pod obstarávaciu cenu a vplyv na transformáciu výsledku hospodárenia na základ dane.
 • Diskusia.

 

DátumMiestoCena  
1.3.2018Bratislava185 EUR + DPHPrihlásiť sa
18.6.2018Žilina185 EUR + DPHPrihlásiť sa
19.7.2018Bratislava185 EUR + DPHPrihlásiť sa
20.9.2018Bratislava185 EUR + DPHPrihlásiť sa

Na tomto seminári sa stretnete s pojmami ako

výroba, výrobná firma, účtovníctvo výrobnej firmy, zásoby, účtovanie skladových zásob, skladové hospodárstvo, opravná položka, vlastná činnosť, opravné položky, preceňovanie zásob, aktivácia, vnútropodniková aktivácia, sklad, analytická evidencia zásob

Lektor

Ing. Hedviga Vadinová

Audítorka, daňová poradkyňa a znalkyňa pre oblasť účtovníctva a daní. Je odborníčkou na spracovanie finančných analýz a podnikateľských zámerov. Vo svojej bohatej odbornej praxi sa okrem vedenia účtovníctva, vykonávania auditu a daňového poradenstva, venuje spracovaniu projektov v rámci grantovej podpory z prostriedkov EÚ. Vykonáva tiež ekonomickú

Časový harmonogram

 • 8.30 – 9.00  registrácia účastníkov
 • 9.00 – 11.30  prednáška
 • 11.30 – 12.30  obed
 • 12.30 – 16.00  prednáška a diskusia


Od januára 2014 je Centrum vzdelávania členom Asociácie inštitúcií vzdelávania dospelých v Slovenskej republike.*Časový harmonogram seminára je informatívny. Vstupenku spolu s organizačnými pokynmi a zálohovou faktúrou Vám pošleme minimálne 4 pracovné dni pred uskutočnením seminára na Vami uvedenú e-mailovú adresu.

Táto operácia je dostupné len pre prihlásených užívateľov.
Registrujte sa tu.
">Zdielať na FacebookuZdielať na Twitteru&summary=&source=Verlag Dashöfer: " target="_new">Zdielať na Linked InZobraziť QR kód
This is a QR Code
Referencie:

"Seminár je užitočný pre prax. Zaujala ma komorná a bezprostredná atmosféra." Marel Slovakia,s.r.o.

"Páčili sa mi skúsenosti lektorky Vadinovej a tiež jej znalosti." BourBon AP NITRA s.r.o.

"Som spokojná, veľa otázok zodpovedaných z praxe." YIT Reding, a.s.

"Prakticky aj odborne výborne zvládnuté, prísun do praxe." YIT Reding, a.s.

"Otvorená atmosféra, komunikácia, priame riešenie problémov z praxe." Elastorsa Slovakia s.r.o.

"Rozšírenie prehľadu o účtov zásob." YIT Reding, a.s.

Ďalšie semináre lektora: