Dashöfer eNoviny Semináre Konferencie Blog
 +421 905 299 299
Videotutorial

Zaradenie majetku do podnikania u živnostníka

Popis

Zaradiť alebo nezaradiť majetok do podnikania? Aké to má následky? Rady, praktické dopady a prevencia. Školenie je určené SZČO, ktorí prenajímajú nehnuteľnosť, a z tohto dôvodu sa tiež musia rozhodnúť, či predmetnú nehnuteľnosť zaradia do obchodného majetku alebo nie, účtovníkom. 

Komu je určený

SZČO

Obsahová náplň

  Zaradenie osobného majetku do obchodného majetku (výhody a nevýhody tohto zaradenia):

  • Zaradenie osobného majetku SZČO najmä motorové vozidlo, nehnuteľnosť.  
  • Zaradenie alebo nezaradenie nehnuteľnosti do obchodného majetku, ktorú prenajíma občan, aké máme povinnosti voči Daňovému úradu, ako postupujeme v prípade, že ide o nehnuteľnosť v BSM?

  Druhy výdavkov:

  • Aké druhy výdavkov si môžeme následne uplatniť pri zaradení tohto majetku do obchodného majetku napríklad :PHM, opravy, údržba, poistenie ?
  • Spôsob preukazovania PHM.
  • Ako budeme postupovať pri odpisovaní tohto majetku? 

  Vyradenie tohto majetku:

  • Z podnikania ako SZČO, resp. ak prenajímame nehnuteľnosť ako občan.
  • Posúdenie oslobodenia pri jeho predaji.
  • Ak nebudeme môcť uplatniť oslobodenie akú cenu si budeme môcť uplatniť do nákladov? Aký vplyv má na ňu bezpodielové spoluvlastníctvo, pôvod nadobudnutia tohto majetku do vlastníctva (dedenie, darovanie – je tento majetok v BSM)?  

  Použitie vlastného motorového vozidla, ktoré bolo predtým zaradené v obchodnom majetku a následne vyradené z obchodného majetku ak ho budeme chcieť v budúcnosti  použiť na činnosť vykonávanú v inom mieste, ako je miesto, v ktorom činnosť pravidelne SZČO vykonáva – aké obmedzenie to pre nás bude mať?  

  Konkurz, osobný bankrot, exekúcia - Každý platobne neschopný dlžník, ktorý je fyzickou osobou, je oprávnený domáhať sa oddlženia konkurzom alebo splátkovým kalendárom. Nepostihnuteľná hodnota obydlia dlžníka – od čoho závisí, aký vplyv má bezpodielové spoluvlastníctvo manželov. 

  DátumMiestoCena  
  21.9.2017Bratislava80 EUR + DPHPrihlásiť sa
  21.11.2017Bratislava80 EUR + DPHPrihlásiť sa

  Lektor

  Ing. Ivana Glazelová

  Členka Slovenskej komory daňových poradcov - daňový poradca č. osv. 1039/2014. Absolventka Národohospodárskej fakulty Ekonomickej univerzity v Bratislave, odbor Bankovníctvo. Dlhoročná prax v oblasti auditu ako asistent audítora a tiež v oblasti daní a účtovníctva, publikovanie odborných článkov.

  Časový harmonogram

  • 8.30 – 9.00  registrácia účastníkov
  • 9.00 – 11.00  prednáška
  • 11.00 – 11.15  prestávka na občerstvenie
  • 11.15 – 13.00  prednáška a diskusia  Od januára 2014 je Centrum vzdelávania členom AIVD.

  Od roku 2013 sme vzdelávacou inštitúciou uchádzajúcou sa o akreditáciu programov ďalšieho vzdelávania ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky.

  *Časový harmonogram seminára je informatívny. Vstupenku spolu s organizačnými pokynmi a zálohovou faktúrou Vám pošleme minimálne 4 pracovné dni pred uskutočnením seminára na Vami uvedenú e-mailovú adresu.

  Táto operácia je dostupné len pre prihlásených užívateľov.
  Registrujte sa tu.
  Zdielať na FacebookuZdielať na TwitteruZdielať na Linked InZobraziť QR kód
  This is a QR Code

  Ďalšie semináre lektora: