Dashöfer eNoviny Semináre Konferencie Blog
 +421 905 299 299

Riešenie pohľadávok a záväzkov cestou konkurzu, reštrukturalizácie a exekúcie

Popis

Disponujete pohľadávkami voči svojim dlžníkom, prípadne máte sami dlh? Existencia pohľadávky ako aj dlhu nie je nikdy príjemná. Seminár odpovie nielen na otázky, ako v takomto prípade postupovať, aké možnosti priznáva právny poriadok tak veriteľom ako aj dlžníkom, ale aj na to, ktoré právne inštitúty sú v tej - danej situácii najvýhodnejšie.

Komu je určený

majiteľom, konateľom, právnikom

Obsahová náplň

Záväzkový vzťah a predpoklady jeho vzniku:

  • vymedzenie základných pojmov ako dlh, pohľadávka,
  • subjekty záväzkových vzťahov,
  • viacstranné záväzkové vzťahy, solidárne záväzky, delené záväzky,
  • záväzky z právnych úkonov a protiprávnych úkonov,
  • záväzky z bezdôvodného obohatenia sa a zodpovednosti za škodu

Konkurz ako možnosť riešenia úpadku dlžníka:

  • formy úpadku
  • návrh na vyhlásenie konkurzu podaný dlžníkom
  • návrh na vyhlásenie konkurzu podaný veriteľom
  • začatie konkurzného konania a účinky s tým spojené
  • vyhlásenie konkurzu
  • prihlasovanie pohľadávok do konkurzu, najmä s prihliadnutím na následky neúplnej prihlášky pohľadávky,
  • činnosť správcu počas zisťovania a popierania pohľadávok,
  • všeobecná a osobitná podstata v konkurze a uspokojovanie pohľadávok v dôsledku jej speňaženia,
  • malý konkurz

Reštrukturalizácia:

  • reštrukturalizačný posudok,
  • začatie reštrukturalizačného konania a povolenie reštrukturalizácie, ich účinky na konanie dlžníka,
  • prihlasovanie pohľadávok do reštrukturalizácie,
  • schvaľovanie právnych úkonov dlžníka,
  • reštrukturalizačný plán a jeho plnenie, následky nesplnenia plánu

Exekučné konanie:

  • predpoklady exekučného konania,
  • zisťovanie majetku povinného,
  • upovedomenie o začatí exekúcie, následky súvisiace s jeho doručením a nedoručením,
  • blokovanie majetku povinného,
  • náležitosti námietok proti exekúcii,
  • exekúcia prikázaním pohľadávky z účtu v banke,
  • exekúcia prikázaním inej peňažnej pohľadávky,
  • predaj nehnuteľnosti v exekučnom konaní,
  • súpis majetku povinného a predaj hnuteľných vecí,
  • zrážky zo mzdy
  • vypratanie nehnuteľnosti v exekučnom konaní
  • register exekúcií
DátumMiestoCena  
2.11.2017Bratislava185 EUR + DPHPrihlásiť sa

Na tomto seminári sa stretnete s pojmami ako

pohľadávka, záväzky, konkurz, reštrukturalizácia, exekúcia, majiteľ, konateľ, dlh, dlžník, veriteľ, reštrukturalizácia, exekúcia, plán

Lektor

JUDr. Martina Jenčová

Odborníčka na exekučné právo. Zároveň pôsobí ako mediátorka, zapísaná v zozname mediátorov MS SR a súčasť tímu Právnej revue. Exekučnému právu a mediácii sa venuje nielen v praxi, ale aj v rámci lektorskej a publikačnej činnosti. 

Časový harmonogram

 • 8.30 – 9.00  registrácia účastníkov
 • 9.00 – 11.30  prednáška
 • 11.30 – 12.30  obed
 • 12.30 – 17.00  prednáška a diskusia


Od januára 2014 je Centrum vzdelávania členom Asociácie inštitúcií vzdelávania dospelých v Slovenskej republike.*Časový harmonogram seminára je informatívny. Vstupenku spolu s organizačnými pokynmi a zálohovou faktúrou Vám pošleme minimálne 4 pracovné dni pred uskutočnením kurzu na Vami uvedenú e-mailovú adresu.

Táto operácia je dostupné len pre prihlásených užívateľov.
Registrujte sa tu.
">Zdielať na FacebookuZdielať na Twitteru&summary=&source=Verlag Dashöfer: " target="_new">Zdielať na Linked InZobraziť QR kód
This is a QR Code

Ďalšie semináre lektora: