Dashöfer eNoviny Semináre Konferencie Blog
 +421 905 299 299

Riadenie stavebného projektu (vecné, organizačné, časové a nákladové plánovanie projektu)

Popis

Získajte podrobné informácie o plánovaní stavebného projektu z pohľadu vecného, organizačného, časového a nákladového.

Komu je určený

projektovým manažérom, pracovníkom zabezpečujúcim prípravu a realizáciu stavebných projektov

Obsahová náplň

 • Vecná, organizačná a nákladová štruktúra projektu.
 • Pracovný balík, zoznam činností.
 • Trvanie činností.
 • Sieťový graf a harmonogram.
 • Výpočet časového plánu bez obmedzení.
 • Výpočet časového plánu s obmedzeniami prostriedkov a času.
 • Kritická cesta (časové rezervy) a kritický reťazec (časové nárazníky).
 • Plánovanie rizík projektu.
 • Plán kontroly projektu
 • Prezentácia plánu projektu účastníkmi školenia.
 • Diskusia.
DátumMiestoCena  
12.2.2018Žilina165 EUR + DPHPrihlásiť sa
26.4.2018Bratislava165 EUR + DPHPrihlásiť sa
6.8.2018Bratislava165 EUR + DPHPrihlásiť sa
22.11.2018Bratislava165 EUR + DPHPrihlásiť sa

Na tomto seminári sa stretnete s pojmami ako

projekt, riadenie, vec, organizácia, čas, náklad, plán, stavba, pohľad, projektant, inžinier, architekt, zoznam, činnosť, trvanie, graf, harmonogram, výpočet, prostriedok, cesta, rezerva, reťazec, kontrola, prezentácia, dodávateľ, objednávateľ, dokumentácia, zhotoviteľ

Lektor

Doc. Ing. Zora Petráková PhD.

Je docentkou v Ústave manažmentu STU a zároveň prednáša a vedie semináre. V odbornej praxi sa zaoberá projektovým riadením v stavebníctve a finančným riadením v stavebnom podniku, podieľa sa na príprave projektov pre získanie prostriedkov zo štrukturálnych fondov EÚ, spolupracuje so Spoločnosťou pre projektové riadenie SR a je predsedníčkou

Časový harmonogram

 • 8.30 – 9.00  registrácia účastníkov
 • 9.00 – 11.30  prednáška
 • 11.30 – 12.30  obed
 • 12.30 – 17.00  prednáška a diskusia


Od januára 2014 je Centrum vzdelávania členom Asociácie inštitúcií vzdelávania dospelých v Slovenskej republike.*Časový harmonogram seminára je informatívny. Vstupenku spolu s organizačnými pokynmi a zálohovou faktúrou Vám pošleme minimálne 4 pracovné dni pred uskutočnením kurzu na Vami uvedenú e-mailovú adresu.

Táto operácia je dostupné len pre prihlásených užívateľov.
Registrujte sa tu.
Zdielať na FacebookuZdielať na TwitteruZdielať na Linked InZobraziť QR kód
This is a QR Code
Referencie:

"Veľmi pozitívne hodnotím nadobudnutie nových vedomostí v danej oblasti, rozšírenie slovnej zásoby, príjemný kolektív aj školiteľka." Trnavská vodárenská spoločnosť, a.s.

"Rád som si zopakoval vedomosti, ktoré som už vo svojej praxi nadobudol. Dobrý a správny mix informácií z praxe, ktoré som mal kedysi na škole." Technická univerzita v Košiciach

"Dobrá prezentácia témy, dobré diskusie o projektoch, stavbách, postupov pri rezalizácií projektov." Slovenská národná knižnica

Ďalšie semináre lektora: