Dashöfer eNoviny Semináre Konferencie Blog
 +421 905 299 299

Príprava na zmeny v Európskom colnom práve (SK, EN)

Popis

Cieľom seminára je oboznámiť poslucháčov s problematikou colných predpisov tvorených nariadeniami EÚ a Colným zákonom a jeho vykonávacou vyhláškou. Keďže nariadenia EÚ sú priamo aplikovateľné v rámci celej EÚ, seminár ukáže, že základný rámec je jednotný pre všetkých 28 členských štátov. Cieľom seminára je oboznámiť  účastníkov so súčasnou právnou úpravou a poukázať na zmeny, ktoré nastanú.

V prípade, že seminár chcete absolvovať po anglicky neváhajte nás kontaktovať: zuzana.cmorejova@dashofer.sk

Komu je určený

zamestnancom a manažérom spoločností, ktoré dovážajú a vyvážajú tovar, zástupcom slovenských firiem aj zahraničných firiem, ktoré pôsobia aj na slovenskom trhu. Školenie  je v ponuke v dvoch jazykových verziách - po slovensky a po anglicky.   

 

Obsahová náplň

  • Colný kódex Spoločenstva a Colný kódex Únie.
  • Zmeny pre schválené hospodárske subjekty.
  • Colné režimy.DátumMiestoCena  
27.11.2017Bratislava165 EUR + DPHPrihlásiť sa

Na tomto seminári sa stretnete s pojmami ako

Právo, Európske colné právo, Colné predpisy, Colný zákon, Vykonávacia vyhláška, Colný kódex Spoločenstva, Colný kódex Únie, Colné režimy...

Lektor

JUDr. Maroš Prosman

Pôsobil ako právnik 7 rokov v colnej správe na rôznych pozíciách druhostupňového orgánu, vrátane vedúcich pozícií, v ktorých rozhodoval o opravných prostriedkoch prvostupňových orgánov, zúčastňoval sa rokovaní výborov Európskej komisie v príslušných výboroch, spracovával legislatívne návrhy a metodicky usmerňoval aplikačnú

Časový harmonogram

  • 8.30 – 9.00  registrácia účastníkov
  • 9.00 – 11.30  prednáška
  • 11.30 – 12.30  obed
  • 12.30 – 17.00  prednáška a diskusia


Od januára 2014 je Centrum vzdelávania členom Asociácie inštitúcií vzdelávania dospelých v Slovenskej republike.*Časový harmonogram seminára je informatívny. Vstupenku spolu s organizačnými pokynmi a zálohovou faktúrou Vám pošleme minimálne 4 pracovné dni pred uskutočnením kurzu na Vami uvedenú e-mailovú adresu.

Táto operácia je dostupné len pre prihlásených užívateľov.
Registrujte sa tu.
Zdielať na FacebookuZdielať na TwitteruZdielať na Linked InZobraziť QR kód
This is a QR Code

Ďalšie semináre lektora: