Dashöfer eNoviny Semináre Konferencie Blog
 +421 905 299 299

Prehľad peňažných tokov - CASH FLOW

Popis

Máte dokonalý prehľad o všetkých peňažných tokoch, ktoré do podniku prichádzajú a naopak z neho odchádzajú? Získajte na našom seminári znalosti, ktoré Vám v praxi pomôžu pri zostavovaní retrospektívneho i perspektívneho prehľadu peňažných tokov.

Komu je určený

ekonómom, účtovníkom, finančným analytikom, kontrolórom, finančným riaditeľom a manažérom

Obsahová náplň

 • Podstata, význam a cieľ prehľadu peňažných tokov pre finančné riadenie podniku.
 • Vymedzenie základných pojmov v oblasti prehľadu peňažných tokov podľa súčasnej slovenskej právnej úpravy.
 • Štruktúra a členenie peňažných tokov.
 • Metódy vykazovania peňažných tokov.
 • Zdroje informácií pre zostavenie prehľadu peňažných tokov (súvaha, výkaz ziskov a strát, ostatné informácie).
 • Obsahová náplň prehľadu peňažných tokov podľa opatrenia MF SR.
 • Zostavenie vnútorného predpisu pre oblasť prehľadu peňažných tokov.
 • Praktický príklad zostavenia retrospektívneho prehľadu peňažných tokov.
 • Analýza špecifických oblastí v prehľade peňažných tokov.
 • Diskusia.
DátumMiestoCena  
7.2.2018Žilina185 EUR + DPHPrihlásiť sa
12.4.2018Bratislava185 EUR + DPHPrihlásiť sa
23.8.2018Bratislava185 EUR + DPHPrihlásiť sa
12.10.2018Bratislava185 EUR + DPHPrihlásiť sa

Na tomto seminári sa stretnete s pojmami ako

cash flow, peňažný tok, retrospektívny pohľad, perspektívny pohľad, finančná analýza, súvaha, výkaz ziskov a strát, ekonomická interpretácia

Lektor

Ing. Miloš Sklenka PhD.

Vysokoškolský učiteľ, ktorý teoretické vedomosti i praktické skúsenosti neustále získava nielen pedagogickou činnosťou, ale aj účtovníckou praxou. Okrem toho sa venuje prednáškovej a lektorskej činnosti v tejto oblasti a vykonáva publikačnú činnosť v celoslovenských periodikách a príručkách.

Časový harmonogram

 • 8.30 – 9.00  registrácia účastníkov
 • 9.00 – 11.30  prednáška
 • 11.30 – 12.30  obed
 • 12.30 – 16.00  prednáška a diskusia


Od januára 2014 je Centrum vzdelávania členom Asociácie inštitúcií vzdelávania dospelých v Slovenskej republike.*Časový harmonogram seminára je informatívny. Vstupenku spolu s organizačnými pokynmi a zálohovou faktúrou Vám pošleme minimálne 4 pracovné dni pred uskutočnením seminára na Vami uvedenú e-mailovú adresu.

Táto operácia je dostupné len pre prihlásených užívateľov.
Registrujte sa tu.
Zdielať na FacebookuZdielať na TwitteruZdielať na Linked InZobraziť QR kód
This is a QR Code
Referencie:

"Seminár obsiahol nielen teoretické informácie, ale aj príklady z praxe, čo hodnotím veľmi pozitívne." Stredoslovenská energetika, a.s.

"Poskytol to, čo som očákavala, dobré, jasné a názorne uviedol do problematiky."Slovenská záručná a rozvojová banka, a.s.

Ďalšie semináre lektora: