Dashöfer eNoviny Semináre Konferencie Blog
 +421 905 299 299

Poruchy vo finančných tokoch firmy – príčiny

Popis

Obsahom seminára je identifikovať faktory, ktoré v rozhodujúcej miere ovplyvňujú zvyšovanie doby obratu záväzkov, zvyšujú závislosť na cudzích zdrojoch a spôsobujú zmenu štruktúry obežných aktív

Komu je určený

podnikateľom, finančným analytikom a manažérom, ktorí sa zaoberajú riadením finančných tokov firmy, monitorovaním a vyhodnocovaním zdravia finančných tokov firmy, pracovníkom, ktorí zabezpečujú operatívne a strategické procesy zabezpečujúce stabilitu financovania reprodukcie prevádzkového cyklu a minimalizáciu vplyvu rozhodujúcich faktorov spôsobujúcich zníženie likvidity a solventnosti

Obsahová náplň

 • Prístupy k hodnoteniu finančného zdravia firmy:
  • ukazovatele likvidity, aktivity, rentability a miery finančnej závislosti. Ich analýza na princípe včasného varovania,
  • vplyv vývoja prevádzkovej a finančnej závislosti firmy na jej reálnu bonitu,
  • faktory ovplyvňujúce úveruschopnosť firmy,
  • vplyv vzťahu fixných a obežných aktív na udržateľný cash flow firmy.
 • Základné princípy udržateľného rastu firmy:
  • vplyv vývoja štruktúry aktív a pasív na štruktúru likvidity – I; II; III. stupňa,
  • ukazovatele charakterizujúce schopnosť financovania aktív vlastnými zdrojmi,
  • vzťahy medzi rentabilitou aktív, rentabilitou vlastného kapitálu, rentabilitou tržieb a obrátkovosťou aktív v tržbách – faktory ovplyvňujúce finančné zdravie firmy,
  • vplyv rešpektovania udržateľného rastu na finančnú stabilitu firmy a minimalizáciu finančných porúch.
 • Pracovný kapitál – významný faktor ovplyvňujúci finančné poruchy firmy
  • štruktúra pracovného kapitálu firmy a jej vplyv na splácanie záväzkov,
  • identifikácia jednotlivých fáz finančnej krízy vyplývajúcich z nedostatku pracovného kapitálu,
  • charakteristika jednotlivých etáp zníženia rentability, likvidity a solventnosti na základe vybraných ukazovateľov.
 • Diskusia
DátumMiestoCena  
15.11.2017Bratislava165 EUR + DPHPrihlásiť sa

Na tomto seminári sa stretnete s pojmami ako

ukazovatele likvidity, aktivity, rentability, miera finančnej závislosti, reálna bonita, fixné aktíva, obežné aktíva, cash flow, likvidita, financovanie aktív, rentabilita aktív, rentabilita vlastného kapitálu, rentabilita tržieb, obrátkovosť aktív v tržbách, minimalizácia finančných porúch, pracovný kapitál, finančné riadenie

Lektor

Ing. Dušan Preisinger

Lektor s bohatými teoretickými a praktickými skúsenosťami. Pôsobil v súkromnej sfére ako odborník na kalkulácie, rozpočty a analýzu ekonomických ukazovateľov, neskôr ako analytik v bankovom sektore. V súčasnosti sa okrem analytickej činnosti a poradenstva aktívne venuje lektorovaniu.

Časový harmonogram

 • 8.30 – 9.00  registrácia účastníkov
 • 9.00 – 11.30  prednáška
 • 11.30 – 12.30  obed
 • 12.30 – 17.00  prednáška a diskusia


Od januára 2014 je Centrum vzdelávania členom Asociácie inštitúcií vzdelávania dospelých v Slovenskej republike.*Časový harmonogram seminára je informatívny. Vstupenku spolu s organizačnými pokynmi a zálohovou faktúrou Vám pošleme minimálne 4 pracovné dni pred uskutočnením kurzu na Vami uvedenú e-mailovú adresu.

Táto operácia je dostupné len pre prihlásených užívateľov.
Registrujte sa tu.
Zdielať na FacebookuZdielať na TwitteruZdielať na Linked InZobraziť QR kód
This is a QR Code
Referencie:

"Veľmi spokojná, lektor zodpovedal všetky otázky, spojenie s praktickými príkladmi. Za veľmi krátky čas obsiahnuté množstvo zaujímavých info. Vyhovovala mi užšia skupinka, komunikácia bola oveľa lepšia" OMS, spol. s r.o.

 

Ďalšie semináre lektora: