Seminár:
Odmeňovanie a zaraďovanie zamestnancov do platových tried

Základné informácie

Účastnícky poplatok: 165 - EUR bez DPH, zahŕňa pracovné materiály, občerstvenie počas celej doby kurzu a plnohodnotný obed.

Doba trvania: 1-dňový praktický seminár, trvanie 8.30-16.00

Téma

Rozšírte si svoje odborné vedomosti z problematiky odmeňovania zamestnancov škôl a školských zariadení. Zistite, aké osobitosti so sebou prináša odmeňovanie pedagogických zamestnancov.

termín

Počet seminárov k dispozícií : 2
Najbližší termín: 25.4.2018
Miesto: Bratislava

Obsahová náplň - Odmeňovanie a zaraďovanie zamestnancov do platových tried

 • Odmeňovanie zamestnancov škôl a školských zariadení.
 • Osobitosti pri odmeňovaní pedagogických zamestnancov.
 • Zákon č. 553/2003 Z.z. o výkone prác vo verejnom záujme.
 • Katalóg pracovných činností vo výkone práve vo verejnom záujme.
 • Zaraďovanie zamestnancov do pracovných tried.
 • Pracovné náplne nepedagogických zamestnancov ako podklad pre zaradenie.
 • Pracovné náplne pedagogických zamestnancov.
 • Prehľad povinných písomností v súvislosti s odmeňovaním zamestnancov a výkon základnej finančnej kontroly v súvislosti s odmeňovaním.

Máte otázky k tomuto semináru?

Radi Vám pomôžeme!

Input:

Popis

Rozšírte si svoje odborné vedomosti z problematiky odmeňovania zamestnancov škôl a školských zariadení. Zistite, aké osobitosti so sebou prináša odmeňovanie pedagogických zamestnancov. Na seminári získate okrem iného aj prehľad povinných písomností v súvislosti s odmeňovaním zamestnancov a výkon základnej finančnej kontroly v súvislosti s odmeňovaním.

Kontaktná osoba

Dana Jánošíková
dana.janosikova@eseminare.sk
02/33 00 52 28

Cieľová skupina - Odmeňovanie a zaraďovanie zamestnancov do platových tried

Personalisti, mzdári, personálni manažéri a manažéri všetkých úrovní riadenia.

Lektor - Odmeňovanie a zaraďovanie zamestnancov do platových tried

Mgr. Katarína Tamášová Karácsonyová

Mgr. Katarína Tamášová Karácsonyová

Vykonáva lektorskú činnosť od roku 2003 v spolupráci s renomovanými vzdelávacími inštitúciami pôsobiacimi na trhu ďalšieho vzdelávania, ako Akadémia vzdelávania a Regionálne vzdelávacie centrum - v rôznych pobočkách na území Slovenskej republiky. Lektorskú činnosť vykonáva výlučne v tematikách pre verejnú správu – samosprávu - rozpočtové organizácie, obce a mestá. Pri lektorskej činnosti vychádza aj z vlastných skúseností z každodennej praxe. Vedie ekonomickú a personálnu agendu v rôznych inštitúciách verejnej správy, vykonáva finančnú kontrolu na území SR, vykonáva poradenstvo pre verejnú správu a samosprávu, je autorkou článkov v odborných časopisoch pre verejnú správu a samosprávu. 

Časový harmonogram - Odmeňovanie a zaraďovanie zamestnancov do platových tried

 • 08:30 – 09:00  registrácia účastníkov
 • 09:00 – 12:00  prednáška
 • 12:00 – 13:00  obed
 • 13:00 – 16:00  prednáška a diskusia


Od januára 2014 je Centrum vzdelávania členom Asociácie inštitúcií vzdelávania dospelých v Slovenskej republike.*Časový harmonogram seminára je informatívny. Vstupenku spolu s organizačnými pokynmi a zálohovou faktúrou Vám pošleme minimálne 4 pracovné dni pred uskutočnením seminára na Vami uvedenú e-mailovú adresu.

Termíny a prihlásenie - Odmeňovanie a zaraďovanie zamestnancov do platových tried

Miesto
Dátum
Lektor
Cena
Prihlásiť sa
 • Bratislava
 • 25.4.2018
 • Mgr. Katarína Tamášová Karácsonyová
 • 165 EUR + DPH
Input:
 • Bratislava
 • 26.9.2018
 • Mgr. Katarína Tamášová Karácsonyová
 • 165 EUR + DPH
Input:

Ešte sú k dispozícii voľné miesta.
K dispozícií je už len obmedzený počet miest.
Tento termín je žiaľ vypredaný.
Garancia termínu.

Iné produkty k danej téme - Odmeňovanie a zaraďovanie zamestnancov do platových tried