Seminár:
Ochrana osobných údajov podľa nového nariadenia EÚ (GDPR) týkajúca sa lekárov a zdravotníckych zariadení

Základné informácie

Účastnícky poplatok: 130 - EUR bez DPH, zahŕňa pracovné materiály a občerstvenie počas celej doby kurzu.

Doba trvania: 1-dňový praktický seminár, trvanie 8.30-13.00

Téma

Z dielne Európskej únie vyšlo Nariadenie ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov (GDPR), ktoré nadobudne účinnosť 25. mája 2018. Nerešpektovanie nových pravidiel je sankcionované až do výšky 20 mil. Eur alebo 4% obratu zamestnávateľa.

termín

Počet seminárov k dispozícií : 3
Najbližší termín: 24.4.2018
Miesto: Žilina
Najbližší garantovaný termín: 24.4.2018, Miesto: Žilina

Obsahová náplň školenia - Ochrana osobných údajov podľa nového nariadenia EÚ (GDPR) týkajúca sa lekárov a zdravotníckych zariadení

Zmeny od 25.5.2018 v právnej úprave:

 • informatívny súhlas pacienta
 • informačná povinnosť lekára alebo zdravotníckeho zariadenia
 • záznamy o spracovateľských činnostiach zdravotných sestier
 • bezpečnostné opatrenia lekára alebo zdravotníckeho zariadenia
 • písomné poverenie zdravotných sestier
 • zodpovedná osoba
 • nové pojmy podľa GDPR
 • spracúvania biometrických údajov
 • kódexy správania a certifikácie
 • uchovávanie osobných údajov
 • dôsledky pri nesplnení povinností

Máte otázky k tomuto semináru?

Radi Vám pomôžeme!

Input:

Popis

V súvislosti s lekármi a zdravotníckymi zariadeniami zavádza nariadenie GDPR nové povinnosti. Súhlas pacienta, informačná povinnosť lekára a pod. sa riadia novými pravidlami nariadenia GDPR. Tieto nové pravidlá pre lekárov a zdravotnícke zariadenia si na našom seminári prejdeme krok za krokom tak, aby ste vedeli vypracovať potrebnú dokumentáciu a vyhli sa pokutám, ktoré môžu podľa nového zákona byť až do 20.000.000 eur.

Kontaktná osoba

Dana Jánošíková
dana.janosikova@eseminare.sk
02/33 00 52 28

Cieľová skupina - Ochrana osobných údajov podľa nového nariadenia EÚ (GDPR) týkajúca sa lekárov a zdravotníckych zariadení

zdravotnícky personál, lekári, zdravotnícke zariadenia a pod.

Lektor - Ochrana osobných údajov podľa nového nariadenia EÚ (GDPR) týkajúca sa lekárov a zdravotníckych zariadení

JUDr. Jozef Lukajka PhD.

JUDr. Jozef Lukajka PhD.

Pôsobil 3 roky na inšpektoráte práce, kde sa venoval problematike pracovného práva a BOZP. Od roku 2013 je členom Advokátskej kancelárie BÁNOS s.r.o., kde sa venuje najmä zastupovaniu klientov pred súdmi, Úradom na ochranu osobných údajov, inšpektorátmi práce s odborným zameraním na pracovné právo, BOZP, ochranu osobných údajov, a pod. V roku 2016 úspešne absolvoval skúšku na Úrade na ochranu osobných údajov na výkon funkcie zodpovednej osoby k OOÚ a taktiež získal osvedčenie bezpečnostného technika v zmysle zákona o BOZP. Je autorom mnohých vedeckých článkov publikovaných v odborných časopisoch. Prednáša najmä problematiku pracovného práva, BOZP, OOÚ, práva e-shopov. Na štátnej jazykovej škole študoval anglický a francúzsky jazyk, v roku 2011 úspešne absolvoval Štátnu skúšku - Certificate of foreign language skills in EUROPEAN LAW a v roku 2012 Štátnu jazykovú skúšku z Anglického jazyka.

Časový harmonogram - Ochrana osobných údajov podľa nového nariadenia EÚ (GDPR) týkajúca sa lekárov a zdravotníckych zariadení

 • 08:30 – 09:00  registrácia účastníkov
 • 09:00 – 11:00  prednáška
 • 11:00 – 11:15  prestávka na občerstvenie
 • 11:15 – 13:00  prednáška a diskusia


Od januára 2014 je Centrum vzdelávania členom Asociácie inštitúcií vzdelávania dospelých v Slovenskej republike.*Časový harmonogram seminára je informatívny. Vstupenku spolu s organizačnými pokynmi a zálohovou faktúrou Vám pošleme minimálne 4 pracovné dni pred uskutočnením seminára na Vami uvedenú e-mailovú adresu.

Termíny a prihlásenie - Ochrana osobných údajov podľa nového nariadenia EÚ (GDPR) týkajúca sa lekárov a zdravotníckych zariadení

Miesto
Dátum
Lektor
Cena
Prihlásiť sa
 • 24.4.2018
 • JUDr. Jozef Lukajka PhD.
 • 130 EUR + DPH
Input:
 • 11.5.2018
 • JUDr. Jozef Lukajka PhD.
 • 130 EUR + DPH
Input:
 • 18.5.2018
 • JUDr. Jozef Lukajka PhD.
 • 130 EUR + DPH
Input:

Ešte sú k dispozícii voľné miesta.
K dispozícií je už len obmedzený počet miest.
Tento termín je žiaľ vypredaný.
Garancia termínu.

Iné produkty k danej téme - Ochrana osobných údajov podľa nového nariadenia EÚ (GDPR) týkajúca sa lekárov a zdravotníckych zariadení

Odborný portál:  Anafin - analýzy, financie, výkazy

Odborné publikácie:  Analýza dát v Exceli