Dashöfer eNoviny Semináre Konferencie Blog
 +421 905 299 299
Videotutorial

Nový zákon o odpadoch + vykonávacie predpisy

Popis

Školenia venované zákonu o odpadoch patria k najviac navštevovaným  a aj preto neustále dopĺňame nové termíny.  Seminár sme prispôsobili požiadavkám a najčastejším otázkam našich zákazníkov. Podrobne si prejdeme zmeny v novom zákone o odpadoch, ktoré vysvetľuje náš Expert na odpadové hospodárstvo Ing. Peter Gallovič predovšetkým na praktických ukážkach.

Vedeli ste, že za neplnenie niektorých povinností výrobcov vyhradených výrobkov môže byť podľa ustanovení právnych predpisov v odpadovom hospodárstve od 1. 1. 2016 uložená pokuta až do výšky 250 000,- eur. Časť školenia sa venujeme preto rozšírenej zodpovednosti, na základe ktorej štát ukladá výrobcom a firmám celý rad nových povinností. Tiež sa pozrieme aký dopad majú zmeny v novom zákone na komunálny odpadrecyklačný fond,  alebo dokumentáciu súvisiacu s odpadovým hospodárskom (napr. súhlasy – na zhromažďovanie nebezpečných odpadov).

Na našich seminároch prebiehajú vždy konzultácie s lektorom, kde sa dozviete viacej napr. ako spracovávať evidenciu nakladaní s jednotlivými druhmi odpadov, aké žiadosti je potrebné podať pre uskutočňovanie niektorých činností a na ktorý úrad a ako a s ktorým úradom komunikovať pre zabezpečenie ustanovených povinností nakladania s odpadmi.

Veľkou výhodou sú na našich seminároch malé skupiny účastníkov a preto si môžete pripraviť vlastné otázky a počas diskusie si ich prejsť so školiteľom.

 

Komu je určený

všetkým záujemcom o danú problematiku – pôvodcovia odpadov, firmy nakladajúce s odpadmi, výrobcovia uvádzajúci na trh vyhradené výrobky (obaly, elektrozariadenia, batérie a akumulátory, vozidlá, pneumatiky).

Obsahová náplň

 • Prehľad právnych predpisov v odpadovom hospodárstve platných od 1. 1. 2016 a posledné zmeny.
 • Základné pojmy v odpadovom hospodárstve – čo je to odpad a čo nie, čo je nakladanie s odpadmi.
 • Programové dokumenty Odpadového hospodárstva.
 • Povinnosti právnických osôb a fyzických osôb, ktoré musia plniť ak produkujú odpad, alebo nakladajú s odpadom.
 • Rozšírená zodpovednosť výrobcov – zmeny v rozsahu povinností ako aj nové komodity (pneumatiky, vozidlá).
 • Osobitné prúdy odpadov – zmeny pri stavebných odpadoch a odpadoch z demolácií.
 • Komunálny odpad – rozšírené povinnosti pre obce a spolupráca s výrobcami.
 • Administratívne nástroje – autorizácie, povolenia na jednotlivá činnosti, orgány štátnej správy a ich kompetencie.
 • Zodpovednosť za porušenie povinností – priestupky a pokuty (za porušenie čoho a výška).
 • Recyklačný fond – systém jeho zániku.
 • Prechodné ustanovenia platnosti zákona.
 • Vykonávacie predpisy k novému zákonu – obsah jednotlivých vyhlášok ako aj upozornenie na najdôležitejšie ustanovenia technicky vykonávajúce povinnosti zo zákona.
 • Diskusia s lektorom.

V cene školenia je zahrnutá konzultácia s lektorom:

 • Spracovanie materiálov – prevádzkové poriadky a havarijné plány, ako aj VZN obcí o nakladaní s odpadmi
 • Evidencia – odpadov, vyhradených výrobkov a odpadov z nich,
 • Ohlásenia údajov z jednotlivých ustanovených evidencií a termíny ohlasovania údajov.
 • Riešenie konkrétnych problémov z praxe.
 • Podávanie žiadostí.
DátumMiestoCena  
23.9.2016Žilina185 EUR + DPHPrihlásiť sa
13.10.2016Bratislava185 EUR + DPHPrihlásiť sa
20.10.2016Žilina185 EUR + DPHPrihlásiť sa
14.11.2016Bratislava185 EUR + DPHPrihlásiť sa
2.12.2016Žilina185 EUR + DPHPrihlásiť sa
16.1.2017Žilina185 EUR + DPHPrihlásiť sa
22.2.2017Bratislava185 EUR + DPHPrihlásiť sa
2.3.2017Košice185 EUR + DPHPrihlásiť sa
21.3.2017Bratislava185 EUR + DPHPrihlásiť sa

Lektor

Ing. Peter Gallovič

Expert na odpadové hospodárstvo, odborne spôsobilá osoba pre autorizované činnosti a osoba oprávnená na vydávanie odborných posudkov pre odpadové hospodárstvo v oblasti autorizácie a úpravy odpadov. Pôsobil  ako prevádzkový geológ, výskumný pracovník, vedúci informačnej kancelárie Centra zneškodňovania odpadov i ako riaditeľ odboru odpadového

Časový harmonogram

 • 8.30 – 9.00  registrácia účastníkov
 • 9.00 – 11.30  prednáška
 • 11.30 – 12.30  obed
 • 12.30 – 16.00  prednáška a diskusiaOd roku 2013 sme vzdelávacou inštitúciou uchádzajúcou sa o akreditáciu programov ďalšieho vzdelávania ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky.

*Vstupenku spolu s organizačnými pokynmi a zálohovou faktúrou Vám pošleme minimálne 4 pracovné dni pred uskutočnením seminára na Vami uvedenú e-mailovú adresu.

Táto operácia je dostupné len pre prihlásených užívateľov.
Registrujte sa tu.
">Zdielať na FacebookuZdielať na Twitteru&summary=&source=Verlag Dashöfer: " target="_new">Zdielať na Linked InZobraziť QR kód
This is a QR Code
Referencie:

"Veľmi spokojný - moje prvé oboznámenie sa so zákonom." (Služba Nitra, s.r.o.)

"Veľmi zrozumiteľné vysvetlenie." (Žilinská teplárenská, a.s.)

"Možnosť konzultácie na záver."  (Hella)

"Výborný seminár na aktuálnu tému." (Žilinská teplárenská, a.s.)

"Prednášajúci bol odborne veľmi zdatný. Oboznámil nás s aktuálnymi postrehmi nového zákona o odpadoch." (ZF Slovakia a.s.)

"Bez problémov a splnil moje očakávania ." (Astrava Certification)

"Výborný výklad, presne vie z praxe odovedať na všetky otázky." (ILJIN Slovakia)

"Upozornenie na nové veci, nedostatky, sympatické prostredie." (MAPEI SK)

"Splnil očakávania získania aktuálnych informácií zo zákona ako i ich aplikáciou v praxi." (MUMčBA Dubravka)

"Perfektný seminár a vynikajúci lektor." (YIT Reding a.s.)

"Vysoko odborný seminár s profesionálnym lektorom, veľa nových informácií som získala pre svoju prácu." (Brantner Gemer, s.r.o.)

"Veľmi užitočný, dal mi veľa poznatkov teoretických, ale aj praktických - využiteľných v prevádzke." (VÚ 1056 Zemianske Kostoľany)

Ďalšie semináre lektora: