Dashöfer eNoviny Semináre Konferencie Blog
 +421 905 299 299
Videotutorial

Nový zákon o odpadoch + vykonávacie predpisy

Popis

Školenia venované zákonu o odpadoch patria k najviac navštevovaným  a aj preto neustále dopĺňame nové termíny.  Seminár sme prispôsobili požiadavkám a najčastejším otázkam našich zákazníkov. Podrobne si prejdeme zmeny v novom zákone o odpadoch, ktoré vysvetľuje náš Expert na odpadové hospodárstvo Ing. Peter Gallovič predovšetkým na praktických ukážkach.

Vedeli ste, že za neplnenie niektorých povinností výrobcov vyhradených výrobkov môže byť podľa ustanovení právnych predpisov v odpadovom hospodárstve od 1. 1. 2016 uložená pokuta až do výšky 250 000,- eur. Časť školenia sa venujeme preto rozšírenej zodpovednosti, na základe ktorej štát ukladá výrobcom a firmám celý rad nových povinností. Tiež sa pozrieme aký dopad majú zmeny v novom zákone na komunálny odpadrecyklačný fond,  alebo dokumentáciu súvisiacu s odpadovým hospodárskom (napr. súhlasy – na zhromažďovanie nebezpečných odpadov).

Na našich seminároch prebiehajú vždy konzultácie s lektorom, kde sa dozviete viacej napr. ako spracovávať evidenciu nakladaní s jednotlivými druhmi odpadov, aké žiadosti je potrebné podať pre uskutočňovanie niektorých činností a na ktorý úrad a ako a s ktorým úradom komunikovať pre zabezpečenie ustanovených povinností nakladania s odpadmi.

Veľkou výhodou sú na našich seminároch malé skupiny účastníkov a preto si môžete pripraviť vlastné otázky a počas diskusie si ich prejsť so školiteľom.

 

Komu je určený

všetkým záujemcom o danú problematiku – pôvodcovia odpadov, firmy nakladajúce s odpadmi, výrobcovia uvádzajúci na trh vyhradené výrobky (obaly, elektrozariadenia, batérie a akumulátory, vozidlá, pneumatiky).

Obsahová náplň

 • Prehľad právnych predpisov v odpadovom hospodárstve platných od 1. 1. 2016 a posledné zmeny.
 • Základné pojmy v odpadovom hospodárstve – čo je to odpad a čo nie, čo je nakladanie s odpadmi.
 • Programové dokumenty Odpadového hospodárstva.
 • Povinnosti právnických osôb a fyzických osôb, ktoré musia plniť ak produkujú odpad, alebo nakladajú s odpadom.
 • Rozšírená zodpovednosť výrobcov – zmeny v rozsahu povinností ako aj nové komodity (pneumatiky, vozidlá).
 • Osobitné prúdy odpadov – zmeny pri stavebných odpadoch a odpadoch z demolácií.
 • Komunálny odpad – rozšírené povinnosti pre obce a spolupráca s výrobcami.
 • Administratívne nástroje – autorizácie, povolenia na jednotlivá činnosti, orgány štátnej správy a ich kompetencie.
 • Zodpovednosť za porušenie povinností – priestupky a pokuty (za porušenie čoho a výška).
 • Recyklačný fond – systém jeho zániku.
 • Prechodné ustanovenia platnosti zákona.
 • Vykonávacie predpisy k novému zákonu – obsah jednotlivých vyhlášok ako aj upozornenie na najdôležitejšie ustanovenia technicky vykonávajúce povinnosti zo zákona.
 • Diskusia s lektorom.

V cene školenia je zahrnutá konzultácia s lektorom:

 • Spracovanie materiálov – prevádzkové poriadky a havarijné plány, ako aj VZN obcí o nakladaní s odpadmi
 • Evidencia – odpadov, vyhradených výrobkov a odpadov z nich,
 • Ohlásenia údajov z jednotlivých ustanovených evidencií a termíny ohlasovania údajov.
 • Riešenie konkrétnych problémov z praxe.
 • Podávanie žiadostí.
DátumMiestoCena  
23.9.2016Žilina185 EUR + DPHPrihlásiť sa
13.10.2016Bratislava185 EUR + DPHPrihlásiť sa
20.10.2016Žilina185 EUR + DPHPrihlásiť sa
14.11.2016Bratislava185 EUR + DPHPrihlásiť sa
2.12.2016Žilina185 EUR + DPHPrihlásiť sa
16.1.2017Žilina185 EUR + DPHPrihlásiť sa
22.2.2017Bratislava185 EUR + DPHPrihlásiť sa
2.3.2017Košice185 EUR + DPHPrihlásiť sa
21.3.2017Bratislava185 EUR + DPHPrihlásiť sa

Lektor

Ing. Peter Gallovič

Expert na odpadové hospodárstvo, odborne spôsobilá osoba pre autorizované činnosti a osoba oprávnená na vydávanie odborných posudkov pre odpadové hospodárstvo v oblasti autorizácie a úpravy odpadov. Pôsobil  ako prevádzkový geológ, výskumný pracovník, vedúci informačnej kancelárie Centra zneškodňovania odpadov i ako riaditeľ odboru odpadového

Časový harmonogram

 • 8.30 – 9.00  registrácia účastníkov
 • 9.00 – 11.30  prednáška
 • 11.30 – 12.30  obed
 • 12.30 – 16.00  prednáška a diskusiaOd roku 2013 sme vzdelávacou inštitúciou uchádzajúcou sa o akreditáciu programov ďalšieho vzdelávania ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky.

*Vstupenku spolu s organizačnými pokynmi a zálohovou faktúrou Vám pošleme minimálne 4 pracovné dni pred uskutočnením seminára na Vami uvedenú e-mailovú adresu.

Táto operácia je dostupné len pre prihlásených užívateľov.
Registrujte sa tu.
">Zdielať na FacebookuZdielať na Twitteru&summary=&source=Verlag Dashöfer: " target="_new">Zdielať na Linked InZobraziť QR kód
This is a QR Code
Referencie:

"Veľmi spokojný - moje prvé oboznámenie sa so zákonom." (Š.M. - Služba Nitra, s.r.o.)

"Veľmi zrozumiteľné vysvetlenie." (A.M. - Žilinská teplárenská, a.s.)

"Možnosť konzultácie na záver."  (P.D. - Hella)

"Výborný seminár na aktuálnu tému." (A.M. - Žilinská teplárenská, a.s.)

"Prednášajúci bol odborne veľmi zdatný. Oboznámil nás s aktuálnymi postrehmi nového zákona o odpadoch." (J.J. - ZF Slovakia a.s.)

"Bez problémov a splnil moje očakávania ." (P.Č. - Astrava Certification)

"Výborný výklad, presne vie z praxe odovedať na všetky otázky." (A.Ch. - ILJIN Slovakia)

"Upozornenie na nové veci, nedostatky, sympatické prostredie." (V.M. - MAPEI SK)

"Splnil očakávania získania aktuálnych informácií zo zákona ako i ich aplikáciou v praxi." (J.Ch. - MUMčBA Dubravka)

"Perfektný seminár a vynikajúci lektor." (D.Ž. - YIT Reding a.s.)

"Vysoko odborný seminár s profesionálnym lektorom, veľa nových informácií som získala pre svoju prácu." (J.S. Brantner Gemer, s.r.o.)

"Veľmi užitočný, dal mi veľa poznatkov teoretických, ale aj praktických - využiteľných v prevádzke." (R.S. VÚ 1056 Zemianske Kostoľany)

Ďalšie semináre lektora: