Dashöfer eNoviny Semináre Konferencie Blog
 +421 905 299 299
Videotutorial

NOVÝ PRÁVNY ZÁKLAD SPRACÚVANIA OSOBNÝCH ÚDAJOV

Popis

Cieľom semináru je uviesť účastníkov do problematiky spracúvania osobných údajov, upozorniť ich na úskalia tejto problematiky a oboznámiť ich so zákonom č. 122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene niektorých zákonov v znení neskoršieho predpisu a jeho vykonávacími predpismi. Zároveň Vás upozorníme na nový [BM1] právny základ spracúvania osobných údajov, ktorým je zákon č. 307/2014 Z.z., ktorý upravuje podmienky poskytovania ochrany osobám pred neoprávneným postihom v pracovnoprávnom vzťahu v súvislosti s oznamovaním kriminality alebo inej protispoločenskej činnosti a ktorý je osobitným zákon k zákonu o ochrane osobných údajov, tiež označovaný ako zákon o whistleblowingu ako aj možných sankciách pri jeho nedodržiavaní.

Seminár organizujeme v skupinách do 10 účastníkov. Máte preto možnosť prediskutovať Vaše otázky priamo s lektorkou a zorientovať sa v problematike.

V súvislosti s adresátmi tejto prednášky by sme Vás chceli upozorniť na kontrolnú činnosť Úradu na ochranu osobných údajov SK, ktorý vykonáva kontrolu na základe ročného plánu kontrol, na základe podozrenia z porušenia povinností pri spracúvaní osobných údajov ustanovených zákonom o ochrane osobných údajov alebo v rámci konania o ochrane osobných údajov.

Plán kontrol zahŕňa nasledujúce subjekty:

 • Poskytovatelia marketingových služieb
 • Poskytovatelia služieb tzv. telemarketingu
 • Poskytovatelia finančných služieb
 • Poskytovatelia služieb v sektore poistenia
 • Prevádzkovatelia bankových a nebankových registrov klientskych informácií
 • Nákupné a zábavné centrá
 • Pohostinské zariadenia
 • ale aj Konzulárne pracoviská na vybraných zastupiteľských úradoch Slovenskej republiky; Národná ústredňa SIRENE; Migračný úrad Ministerstva vnútra Slovenskej republiky, Dublinské stredisko

Komu je určený

všetkým zamestnávateľom, manažérom, personalistom, poisťovniam, bankám, každému, kto akýmkoľvek spôsobom spracúva osobné údaje, resp. prichádza s nimi do kontaktu

Obsahová náplň

 • Právny rámec ochrany osobných údajov, ciele, predmet a pôsobnosť zákona o ochrane osobných údajov
 • Výklad základných pojmov
 • Zásady spracúvania osobných údajov
 • Právny základ spracúvania osobných údajov
 • Základné povinnosti prevádzkovateľa a sprostredkovateľa a vzťahy medzi nimi
 • Povinnosti zamestnávateľov v zmysle zákona o whistleblowingu
 • Získavanie osobných údajov a ich likvidácia
 • Bezpečnosť spracúvania osobných údajov, bezpečnostný projekt
 • Dohľad nad ochranou osobných údajov, zodpovedná osoba – absolvovanie skúšky na výkon funkcie zodpovednej osoby, poverenie zodpovednej osoby, konkrétne povinnosti a rozsah jej zodpovednosti
 • Oprávnená osoba, kto je to a povinnosť jej poučenia
 • Práva dotknutej osoby
 • Cezhraničný tok osobných údajov
 • Oznamovacia povinnosť, osobitná registrácia a evidencia informačných systémov
 • Sankcie
 • Kontrolná činnosť Úradu na ochranu osobných údajov SR, práva a povinnosti kontrolovanej osoby
DátumMiestoCena  
18.7.2017Bratislava130 EUR + DPHPrihlásiť sa
23.10.2017Žilina130 EUR + DPHPrihlásiť sa
21.11.2017Bratislava130 EUR + DPHPrihlásiť sa

Lektor

JUDr. Miroslava Burčíková

Uznávaná lektorka s množstvom skúseností v oblasti práva už niekoľko rokov vedie v našej spoločnosti seminár týkajúcich sa ochrany osobných údajov. Okrem teoretických poznatkov poskytuje účastníkom odpovede a cenné rady z praxe.

Časový harmonogram

 • 8.30 – 9.00  registrácia účastníkov
 • 9.00 – 11.30  prednáška
 • 11.30 – 12.30  obed
 • 12.30 – 17.00  prednáška a diskusiaOd roku 2013 sme vzdelávacou inštitúciou uchádzajúcou sa o akreditáciu programov ďalšieho vzdelávania ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky.

*Časový harmonogram seminára je informatívny. Vstupenku spolu s organizačnými pokynmi a zálohovou faktúrou Vám pošleme minimálne 4 pracovné dni pred uskutočnením kurzu na Vami uvedenú e-mailovú adresu.

Táto operácia je dostupné len pre prihlásených užívateľov.
Registrujte sa tu.
Zdielať na FacebookuZdielať na TwitteruZdielať na Linked InZobraziť QR kód
This is a QR Code
Referencie:

"Veľká spokojnosť s lektorom. Seminár je veľmi prospešný, najmä vďaka sprostredkovaným poznatkom z praxe. “
Mercedes-Benz Financial Services Slovakia s.r.o.


"S prednáškou som bola spokojná, bolo to pútavé a zaujímavé. Seminár bol informatívny, zrozumiteľný a plne zodpovedajúci problematike."  PHOENIX Zdravotnícke zásobovanie a.s.

Ďalšie semináre lektora: