Dashöfer eNoviny Semináre Konferencie Blog
Videotutorial

Novelizované odpisy a majetok spoločnosti v roku 2016

Popis

Seminár zameraný na problematiku majetku spoločnosti. Príďte získať všetky potrebné informácie o zásadných zmenách, ktoré budú v platnosti pre rok 2016. Obsahom školenia bude okrem iného nové odpisovanie a oceňovanie majetku, evidencia majetku a odpisový plán.

Komu je určený

účtovníkom, ekonómom

Obsahová náplň

 • Právna úprava majetku v platnej slovenskej legislatíve vrátane novelizácií účinných od 1.1.2015 vrátane novely zákona o dani z príjmov v oblasti dlhodobého majetku pre rok 2015.
 • Nové odpisové skupiny a odpisovanie majetku pre rok 2015
 • Oceňovanie a členenie majetku spoločnosti z pohľadu novej daňovej a účtovnej legislatívy - druhy, vymedzenia, rozdiely, limity obstarávacej ceny, rozdielnosti ocenenia, účtovania a daňového dopadu z titulu rôzneho druhu nadobudnutia majetku, napr. dotácie, dar... Výnimky a zmeny v oceňovaní majetku pre mikro účtovné jednotky a účtovné jednotky, ktoré nie sú zriadené na účel podnikania
 • Evidencia dlhodobého majetku spoločnosti - zaradenie majetku, technické zhodnotenie majetku, vyradenie, likvidácia, predaj, škoda.
 • Odpisový plán, daňové odpisy po novom od r. 2015, účtovné odpisy, ich rozdiely z pohľadu legislatívy a dopady na účtovný výsledok hospodárenia a na základ dane spoločnosti, účtovanie, odložená daň, jej podstata a kedy je povinnosť o nej účtovať... Výnimky a zmeny pri odpisovaní majetku zo zákona o účtovníctve pre mikro účtovné jednotky, účtovné jednotky, ktoré nie sú založené, alebo zriadené na účel podnikania ,a účtovné jednotky účtujúce v sústave jednoduchého účtovníctva. Špecifiká majetku nadobúdaného formou finančného prenájmu
 • Špecifiká drobného majetku spoločnosti - spôsoby a možnosti evidencie, interné predpisy, ktoré sú pre spoločnosť záväzné, čo je možné účtovať priamo do spotreby a čo je povinnosť viesť v operatívnej evidencii, čo je povinnosť inventarizovať, ako často, aké náležitosti musí obsahovať inventarizačný súpis a inventarizačný zápis...
 • Inventarizácia majetku spoločnosti - jej dopady a vplyv na preukaznosť účtovníctva, lehoty, frekvencia, inventarizačné rozdiely a ich zúčtovanie. Interný predpis o majetku spoločnosti - obsahové vymedzenie povinné a fakultatívne.
 • Predchádzanie správnym deliktom, porušeniu zákonných povinností v súvislosti s majetkom spoločnosti a možné sankcie za ich porušenie.
 • Diskusia, otázky a riešenia.

 

DátumMiestoCena  
15.8.2016Žilina165 EUR + DPHPrihlásiť sa
20.9.2016Bratislava165 EUR + DPHPrihlásiť sa
14.10.2016Vysoké Tatry165 EUR + DPHPrihlásiť sa
21.10.2016Žilina165 EUR + DPHPrihlásiť sa
7.11.2016Bratislava165 EUR + DPHPrihlásiť sa
5.12.2016Bratislava165 EUR + DPHPrihlásiť sa

Lektor

Ing. Hedviga Vadinová

Audítorka, daňová poradkyňa a znalkyňa pre oblasť účtovníctva a daní. Je odborníčkou na spracovanie finančných analýz a podnikateľských zámerov. Vo svojej bohatej odbornej praxi sa okrem vedenia účtovníctva, vykonávania auditu a daňového poradenstva, venuje spracovaniu projektov v rámci grantovej podpory z prostriedkov EÚ. Vykonáva tiež ekonomickú

Časový harmonogram

 • 8.30 – 9.00  registrácia účastníkov
 • 9.00 – 11.30  prednáška
 • 11.30 – 12.30  obed
 • 12.30 – 16.00  prednáška a diskusiaOd roku 2013 sme vzdelávacou inštitúciou uchádzajúcou sa o akreditáciu programov ďalšieho vzdelávania ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky.

*Vstupenku spolu s organizačnými pokynmi a zálohovou faktúrou Vám pošleme minimálne 4 pracovné dni pred uskutočnením seminára na Vami uvedenú e-mailovú adresu.

Táto operácia je dostupné len pre prihlásených užívateľov.
Registrujte sa tu.
">Zdielať na FacebookuZdielať na Twitteru&summary=&source=Verlag Dashöfer: " target="_new">Zdielať na Linked InZobraziť QR kód
This is a QR Code
Referencie:

"Hodnocení Perfektní: živý přednes (ne nudný), vysoká odbornost přednášející, velmi dobře pripravené papírové materiály. Fakt super, rada přijdu zase."
(H. B. - Auditor Sk, s.r.o.)

"Lektorka vysoko kompetentná, ochotná zodpovedať otázky účastníkov. Seminár mi vyhovoval, celkový pohľad na majetok spoločnosti, poznatky, ktoré využijem v praxi."
(L.S. - Whirlpool Slovakia, a.s.)

"Seminár uspokojil moje potreby."  (H.S. - Prima Zdroj Považská Bystrica spol .s r.o.)

"Výborne, určite bude prínosom aj pre ostatných účastníkov." (M.F. - Zugimpex s.r.o.)

"Putavé prednášanie, príklady z praxe." (M.M. - Budamar Logistics, a.s)

"Som rada, že som sa zúčastnila, určite mi materiály pomôžu, rada navštívim aj iné semináre." (M.F. - Zugimpex s.r.o.)

" So školením som bola spokojná, oboznámila som sa s novými poznatkami z oblasti daní a účtovníctva." (Z.K. Nafta a.s.)

Ďalšie semináre lektora: