Dashöfer eNoviny Semináre Konferencie Blog
 +421 905 299 299

Nová právna úprava ochrany osobných údajov od roku 2018

Popis

Zásadné zmeny, alebo „veľká reforma“ v problematike ochrany osobných údajov - Nová právna úprava ochrany osobných údajov – nový právny predpis EÚ- NARIADENIE EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY (EÚ) 2016/679 - GDPR a nový zákon o ochrane osobných údajov, ktorý v plnom rozsahu nahradí zákon č. 122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov v znení zákona č. 84/2014 Z. z., ktorý bude zrušený. Všetko čo musíte vedieť, aby Vás 25.máj 2018, kedy sa začnú plne uplatňovať nové pravidlá v ochrane osobných údajov,  neprekvapil. Pocitovo stále ešte dlhý čas kedy vstúpi v platnosť GDPR, ale v skutočnosti už len trhací kalendár na to, aby ste boli pripravení na nové pravidlá v ochrane osobných údajov, na zmeny a povinnosti, ktoré prináša nová právna úprava a pripravili si novú dokumentáciu k ochrane osobných údajov. A práve cieľom našho seminára je, aby ste to zvládli bez akýchkoĺvek problémov a neboli ohrození pokutami, ktoré podľa GDPR môžu byť (za najvážnejšie porušenia) až vo výške 200-tisíc eur.

GDPR prinesie veľký počet zmien, ktoré ovplyvnia takmer každú firmu alebo organizáciu, každého, kto spracúva osobné údaje, tzn. ak máte zamestnancov alebo zákazníkov, je pravdepodobné, že osobné údaje spracúvate.

Komu je určený

všetkým zamestnávateľom, manažérom, personalistom, poisťovniam, bankám, nákupným a zábavným centrám, prevádzkovateľom internetových obchodov, poskytovateľom marketingových služieb, telemarketingu, finančných služieb,každému, kto akýmkoľvek spôsobom spracúva osobné údaje, resp. prichádza s nimi do kontaktu

Obsahová náplň

Medzi najdôležitejšie zmeny, ktoré sa Vás určite dotknú a o ktorých musíte vedieť patrí:

 • Oznamovacia povinnosť v prípade porušenia ochrany osobných údajov.
 • Zmeny v postavení sprostredkovateľov, rozsah sprostredkovateľskej zmluvy.
 • Podmienky nominácie na zodpovednú osobu, ktorou bude môcť byť aj právnická osoba, pričom bude zrušená povinnosť absolvovať skúšku.
 • Prísnejšie podmienky na poskytnutie súhlasu so spracúvaním osobných údajov.
 • „Právo byť zabudnutý.“
 • Právo na prenosnosť osobných údajov.
 • Zmeny v súvislosti s cezhraničným prenosom.
 • Rušia sa administratívne povinnosti prevádzkovateľov - oznamovacia povinnosť, povinnosť osobitnej registrácie a evidenčná povinnosť, ktoré budú nahradené novými inštitúciami - viď. nižšie.
 • Záznamy o spracovateľských činnostiach.
 • Posúdenie vplyvu na ochranu osobných údajov.
 • Predchádzajúca konzultácia.
 • Zavedenie certifikácie pre prevádzkovateľov a sprostredkovateľov na účely preukázania súladu spracovania osobných údajov a existencie primeraných záruk ochrany osobných údajov.
 • Zmeny v zdokumentovaní bezpečnostných opatrení. 
 • Zvýšenie pokút a iné.
DátumMiestoCena  
22.1.2018Bratislava185 EUR + DPHPrihlásiť sa
6.2.2018Žilina185 EUR + DPHPrihlásiť sa
20.3.2018Bratislava185 EUR + DPHPrihlásiť sa
9.4.2018Vysoké Tatry185 EUR + DPHPrihlásiť sa
23.4.2018Bratislava185 EUR + DPHPrihlásiť sa
16.8.2018Bratislava185 EUR + DPHPrihlásiť sa
2.10.2018Bratislava185 EUR + DPHPrihlásiť sa
20.11.2018Žilina185 EUR + DPHPrihlásiť sa

Lektor

JUDr. Miroslava Verčíková

Uznávaná lektorka s množstvom skúseností v oblasti práva už niekoľko rokov vedie v našej spoločnosti seminár týkajúcich sa ochrany osobných údajov. Okrem teoretických poznatkov poskytuje účastníkom odpovede a cenné rady z praxe.

Časový harmonogram

 • 8:30 – 9.00  registrácia účastníkov
 • 9.00 – 12.00  prednáška
 • 12.00 – 13.00  obed
 • 13.00 – 15.00  prednáška a diskusia

Od januára 2014 je Centrum vzdelávania členom Asociácie inštitúcií vzdelávania dospelých v Slovenskej republike.*Časový harmonogram seminára je informatívny. Vstupenku spolu s organizačnými pokynmi a zálohovou faktúrou Vám pošleme minimálne 4 pracovné dni pred uskutočnením seminára na Vami uvedenú e-mailovú adresu.

Táto operácia je dostupné len pre prihlásených užívateľov.
Registrujte sa tu.
Zdielať na FacebookuZdielať na TwitteruZdielať na Linked InZobraziť QR kód
This is a QR Code
Referencie:

"Veľká spokojnosť s lektorom. Seminár je veľmi prospešný, najmä vďaka sprostredkovaným poznatkom z praxe. “
Mercedes-Benz Financial Services Slovakia s.r.o.


"S prednáškou som bola spokojná, bolo to pútavé a zaujímavé. Seminár bol informatívny, zrozumiteľný a plne zodpovedajúci problematike."  PHOENIX Zdravotnícke zásobovanie a.s.

Ďalšie semináre lektora: