Dashöfer eNoviny Semináre Konferencie Blog
 +421 905 299 299

Nerovnomerne rozvrhnutý pracovný čas

Popis

Zmena Zákonníka práce priniesla so sebou i nové ustanovenia týkajúce sa pracovného času. Počas školenia získate cenné informácie o povinnostiach zamestnávateľa pri rozhodovaní o nerovnomerne rozvrhnutom pracovnom čase, o nepretržitom dennom a týždennom odpočinku, či čerpaní dovolenky pri nerovnomerne rozvrhnutom pracovnom čase.

Budeme sa venovať tiež otázkam práce nadčas a pracovnej pohotovosti, pružnému pracovnému času a kontu pracovného času.

Viete aké konkrétne kroky musí zamestnávateľ dodržať a aké rozhodnutia musí urobiť pri rozvrhovaní pracovného času nerovnomerne?

Aj na tieto otázky dostanete odpoveď na našom seminári.

Všetky aktuálne informácie budú podané na príkladoch z praxe. U nás získate nielen cenné informácie, ale i odpovede na Vaše konkrétne otázky. Zaručujeme malé skupiny účastníkov a individuálny prístup ku každému z Vás.

Komu je určený

- zamestnancom personálnych oddelení, mzdárom

Obsahová náplň

 • Pracovný čas – pojem, možnosti rozvrhnutia.
 • Čo je zmennosť, dvojzmenná, trojzmenná a nepretržitá prevádzka.
 • Podstata nerovnomerne rozvrhnutého pracovného času.
 • Povinnosti zamestnávateľa pri rozvrhovaní pracovného času nerovnomerne, jednotlivé kroky a rozhodnutia.
 • Čo je zamestnávateľ povinný  dodržať pri nerovnomerne rozvrhnutom pracovnom čase.
 • Nepretržitý denný a nepretržitý týždenný odpočinok v práci, čerpanie dovolenky pri nerovnomerne rozvrhnutom pracovnom čase.
 • Práca nadčas a pracovná pohotovosť.
 • Pružný pracovný čas.
 • Konto pracovného času, zavedenie, výhody a nevýhody zavedenie na strane zamestnávateľa a zamestnanca.
DátumMiestoCena  
15.3.2018Bratislava140 EUR + DPHPrihlásiť sa
21.5.2018Bratislava140 EUR + DPHPrihlásiť sa
2.7.2018Bratislava140 EUR + DPHPrihlásiť sa
23.10.2018Žilina140 EUR + DPHPrihlásiť sa
26.11.2018Bratislava140 EUR + DPHPrihlásiť sa

Na tomto seminári sa stretnete s pojmami ako

- pracovný čas, rovnomerne rozvrhnutý pracovný čas, nerovonomerne rozvrhnutý pracovný čas, pracovná doba, pracovná zmluva, dovolenka

Lektor

JUDr. Terézia Maděřičová

Na začiatku svojej kariéry pracovala ako podniková právnička s pracovnou náplňou postihujúcou všetky oblasti práva. Zúčastnila sa ako členka pracovného tímu na príprave viacerých novelizácií Zákonníka práce a súvisiacich právnych predpisov. V súčasnosti sa venuje predovšetkým personálnemu a pracovnoprávnemu poradenstvu. Tréningy a semináre,

JUDr. Alena Huťanová

Po tom, ako absolvovala právo na univerzite, získala pracovnú pozíciu podnikovej právničky, poradcu riaditeľa, neskôr sa uplatnila ako vedúca personálneho oddelenia vo verejnej správe SR, vo viacerých bankách i obchodných spoločnostiach. V súčasnosti je konateľkou spoločnosti, ktorá sa venuje personálnemu poradenstvu a pracovnému právu.

Časový harmonogram

 • 8.30 – 9.00  registrácia účastníkov
 • 9.00 – 10.15  prednáška
 • 10.15 – 10.30  občerstvenie
 • 10.30 – 13.00  prednáška a diskusia

Od januára 2014 je Centrum vzdelávania členom Asociácie inštitúcií vzdelávania dospelých v Slovenskej republike.*Časový harmonogram seminára je informatívny. Vstupenku spolu s organizačnými pokynmi a zálohovou faktúrou Vám pošleme minimálne 4 pracovné dni pred uskutočnením seminára na Vami uvedenú e-mailovú adresu.

Táto operácia je dostupné len pre prihlásených užívateľov.
Registrujte sa tu.
Zdielať na FacebookuZdielať na TwitteruZdielať na Linked InZobraziť QR kód
This is a QR Code
Referencie:

"Veľmi spokojná vo všetkých oblastiach. Zaujímavý, pútavý, zrozumiteľný, plný informácií." TMF Services Slovakia, s.r.o.

"Praktické informácie, zrozumiteľne vysvetlené pojmy." Transpetrol, a.s.

"S prednášajúcou lektorkou Madeřičová som bola veľmi spokojná. Prednášajúca nám praktickými príkladmi ukázala ako postupovať. Jej prejav bol pútavý, zrozumiteľný, náučný." TI-HANIL Slovakia, s.r.o.

"Pani prednášajúca bola príjemná, rozprávala zaujímavo, zrozumiteľne. Bola ochotná odpovedať na otázky." Donghee Slovakia

"Veľmi spokojná, hlavne výklad na príkladoch z praxe, pomahajú lepšie pochopiť danú tému."  Loomis a.s., Slovensko

"Informácie boli podané vecné a podľa praxe, nie len teória a páčilo sa mi individuálne riešenie problémov." ProCare, a.s.

"Som spokojná, lektorka je veľmi príjemná, so znalosťou danej problematiky s praxou čo je výhodou." Constellium Extrusions Levice, s.r.o.

Ďalšie semináre lektora: