Seminár:
Mzdový účtovník špecialista – modulový kurz ukončený testom a certifikátom

Základné informácie

Účastnícky poplatok: 590 - EUR bez DPH, zahŕňa pracovné materiály, občerstvenie počas celej doby kurzu a plnohodnotný obed.

Doba trvania: 22-dňový praktický seminár, trvanie 8.30-16.00

Téma

Zúčastnite sa unikátneho trojdňového modulového školenia, ktoré je ukončené testom a certifikátom!

termín

Počet seminárov k dispozícií : 1
Najbližší termín: 4.10.2018 - 25.10.2018
Miesto: Bratislava

Obsahová náplň - Mzdový účtovník špecialista – modulový kurz ukončený testom a certifikátom

1. modul: Seminár

Odvodové a daňové riešenie povinnosti štatutárneho orgánu a jeho súbehu so zamestnaneckým pomerom 

Ak sa stretávate s problematikou súbehu viacerých funkcií štatutárneho orgánu a chcete mať istotu, že všetky zmluvy, odvody a dane máte vyriešené v súlade s aktuálnou legislatívou, seminár je určený práve Vám.

Obsah seminára:

 • zmluva o výkone funkcie,
 • kombinácia zmluvy o výkone funkcie a pracovnej zmluvy,
 • sociálne odvody,
 • zdravotné odvody,
 • dane,
 • diskusia.

2. Modul: Videoseminár

Dividendy (odvodové, daňové, registračné povinnosti) – aktuálny stav v roku 2017

Videoseminár venovaný aktuálnemu stavu dividend z pohľadu odvodových, daňových a registračných povinností.

Obsah videoseminára:

 • charakteristika dividendy,
 • dividendy z daňového hľadiska,
 • dividendy z hľadiska sociálneho a zdravotného poistenia,
 • dividendy za jednotlivé účtovné obdobia.

3. modul: Seminár

Medzinárodné zamestnávanie, vysielanie a prenájom zamestnancov 

Aj Vaša firma zamestnáva alebo plánuje v budúcnosti prijať pracovníka zo zahraničia? Získajte všetky dostupné informácie, ktoré potrebujete k správnemu procesu prijímania či vysielania.

Obsah seminára:

 • vysielanie zamestnancov do zahraničia a prijímanie zamestnancov zo zahraničia,
 • pracovná cesta, vyslanie alebo dočasné pridelenie,
 • zmluvy o vyslaní, zmluvy s konateľmi a členmi štatutárnych orgánov,
 • obsahové náležitosti pracovnej zmluvy pri práci zamestnanca v cudzine,
 • voľba práva v pracovnoprávnych vzťahoch,
 • sociálne aspekty vysielania a prijímania zamestnancov (sociálne a zdravotné poistenie, poistenie rodinných príslušníkov),
 • riešenie konkrétnych príkladov z Vašej praxe.


              


4. Modul: Videoseminár

Zahraničné vysielanie zamestnancov

Obsahom videoseminára je zadefinovanie a legislatívna úprava zamestnávania a vysielania občanov EÚ a cudzincov z a do zahraničia. Lektorka Vás oboznámi s postupmi, formulármi, pojmami a povinnosťami, ktoré z problematiky vyplývajú.

Obsah videoseminára:

 • zamestnávanie občanov EÚ,
 • zamestnávanie cudzincov,
 • legislatívna úprava,
 • povolenie na zamestnanie,
 • povolenie na prechodný pobyt,
 • predpisy SR o sociálnom a zdravotnom poistení,
 • základné pojmy, definície,
 • formy výkonu závislej činnosti,
 • vyslanie,
 • základné princípy zdanenia príjmov zo závislej činnosti,
 • druh príjmu,
 • daňový domicil,
 • zmluvy o zamedzení dvojitého zdanenia,
 • daňové povinnosti zamestnávateľa.

5. Modul: Seminár

Exekúcie a zrážky zo mzdy 

Problematickú tému exekúcií a zrážok zo mzdy v mzdovej učtárni vyriešite na našom poldňovom školení. Zárukou spokojnosti je lektor z praxe.

Obsah seminára:

 • zrážky prednostné, neprednostné,
 • zrážky so súhlasom zamestnanca, bez súhlasu zamestnanca,
 • exekúcie,
 • stanovenie čistej mzdy,
 • nepostihnuteľné časti mzdy.


              


6. Modul: Videoseminár

Cestovné náhrady štatutárov 

Často kladenou otázkou je problematika súvisiaca s cestovnými náhradami štatutárov. Úvodom seminára Vás lektorka oboznámi s legislatívou, ktorá s témou súvisí. Následne je seminár zameraný na základné pravidlá poskytovania cestovných náhrad, ako i daňovú uznateľnosť jednotlivých položiek vstupujúcich do cestovných náhrad.

Obsah videoseminára:

 • legislatívna úprava - zákon č. 283/2002 Z. z. o cestovných náhradách,
 • legislatívna úprava - koho sa zákon týka,
 • pracovná cesta - definícia,
 • všeobecné ustanovenia - zákon o cestovných náhradách,
 • všeobecné ustanovenia - preukázateľnosť vzniknutých výdavkov pri pracovnej ceste,
 • všeobecné ustanovenia - čo nemusíte preukazovať,
 • tuzemská pracovná cesta - náhrada preukázaných cestovných výdavkov,
 • tuzemská pracovná cesta - stravné,
 • zahraničná pracovná cesta,
 • zahraničná pracovná cesta - poistenie,
 • zahraničná pracovná cesta - stravné,
 • zahraničná pracovná cesta - vreckové,
 • daňový a odvodový dopad.

7. Modul: Test + certifikát celoživotného vzdelávania

Po ukončení kurzu Vás pozveme na test, v ktorom máte možnosť preveriť svoje schopnosti. Následne Vám vystavíme certifikát vydavateľstva Verlag Dashöfer, ktorý potvrdí Vaše znalosti zo mzdovej problematiky.

              

Garantujeme:

 • individuálny prístup lektorky, ktorá je skúsenou odborníčkou z praxe,
 • aktuálne študijné materiály,
 • kurzy budú prebiehať v skupinách maximálne 8 účastníkov.

V prípade, že Vám nevyhovuje niektorý z uvedených termínov, využite možnosť nahradiť 1 deň školenia za videoškolenie.  
                                 

*V prípade akýchkoľvek otázok ma neváhajte kontaktovať na dana.janosikova@eseminare.sk alebo na 02/3300 5228.

Máte otázky k tomuto semináru?

Radi Vám pomôžeme!

Input:

Popis

Predstavujeme Vám novinku 
Centra vzdelávania! 

Rozšírte svoje vedomosti – absolvujte modulový kurz Mzdový účtovník špecialista. Počas kurzu absolvujete 3 školenia a zároveň budete mať k dispozícií 3 videoškolenia a študijné materiály.

Na konci kurzu Vám poskytneme konzultáciu a následne si overíte Vaše schopnosti v záverečnom teste.

Kontaktná osoba

Dana Jánošíková
dana.janosikova@eseminare.sk
02/33 00 52 28

Cieľová skupina - Mzdový účtovník špecialista – modulový kurz ukončený testom a certifikátom

mzdovým účtovníkom

Lektor - Mzdový účtovník špecialista – modulový kurz ukončený testom a certifikátom

JUDr. Alena Huťanová

JUDr. Alena Huťanová

Po tom, ako absolvovala právo na univerzite, získala pracovnú pozíciu podnikovej právničky, poradcu riaditeľa, neskôr sa uplatnila ako vedúca personálneho oddelenia vo verejnej správe SR, vo viacerých bankách i obchodných spoločnostiach. V súčasnosti je konateľkou spoločnosti, ktorá sa venuje personálnemu poradenstvu a pracovnému právu.

Júlia Pšenková

Júlia Pšenková

Odborníčka na mzdovú problematiku, sociálne a zdravotné poistenie a daň z príjmov zo závislej činnosti. Venuje sa aj oblasti benefitov, cestovných náhrad a zrážok zo mzdy vrátane exekúcií. Má skúsenosti aj s odmeňovaním členov štatutárnych orgánov, vysielaním zamestnancov a zamestnávaním cudzincov. Venuje sa lektorskej činnosti.

Časový harmonogram - Mzdový účtovník špecialista – modulový kurz ukončený testom a certifikátom

 • 08:30 – 09:00  registrácia účastníkov
 • 09:00 – 12:00  prednáška
 • 12:00 – 13:00  obed
 • 13:00 – 16:00  prednáška a diskusia


Od januára 2014 je Centrum vzdelávania členom Asociácie inštitúcií vzdelávania dospelých v Slovenskej republike.*Časový harmonogram seminára je informatívny. Vstupenku spolu s organizačnými pokynmi a zálohovou faktúrou Vám pošleme minimálne 4 pracovné dni pred uskutočnením seminára na Vami uvedenú e-mailovú adresu.

Termíny a prihlásenie - Mzdový účtovník špecialista – modulový kurz ukončený testom a certifikátom

Miesto
Dátum
Lektor
Cena
Prihlásiť sa
 • Bratislava
 • 4.10.2018 - 25.10.2018
 • Júlia Pšenková, JUDr. Alena Huťanová
 • 590 EUR + DPH
Input:

Ešte sú k dispozícii voľné miesta.
K dispozícií je už len obmedzený počet miest.
Tento termín je žiaľ vypredaný.
Garancia termínu.

Iné produkty k danej téme - Mzdový účtovník špecialista – modulový kurz ukončený testom a certifikátom

Odborný portál:  Účtovníctvo, dane, mzdy

Odborné publikácie:  Nový Zákonník práce v praxi