Seminár:
Medzinárodné zamestnávanie, vysielanie a prenájom zamestnancov - zmeny účinné od 18.6.2016

Základné informácie

Účastnícky poplatok: 165 - EUR bez DPH, zahŕňa pracovné materiály, občerstvenie počas celej doby kurzu a plnohodnotný obed.

Doba trvania: 1-dňový praktický seminár, trvanie 8.30-16.00

Téma

Aj Vaša firma zamestnáva alebo plánuje v budúcnosti prijať pracovníka zo zahraničia? Na našom školení získate všetky dostupné informácie, ktoré potrebujete k správnemu procesu prijímania či vysielania zamestnancov.

termín

Počet seminárov k dispozícií : 5
Najbližší termín: 30.4.2018
Miesto: Bratislava

Obsahová náplň - Medzinárodné zamestnávanie, vysielanie a prenájom zamestnancov - zmeny účinné od 18.6.2016

 • Vysielanie zamestnancov do zahraničia a prijímanie zamestnancov zo zahraničia.
 • Pracovná cesta, vyslanie alebo dočasné pridelenie zamestnanca.
 • Zmluvy medzi zamestnancom a zamestnávateľom o vyslaní, zmluvy s konateľmi a členmi štatutárnych orgánov.
 • Čo musí obsahovať pracovná zmluva pri práci zamestnanca v cudzine.
 • Voľba práva v pracovnoprávnych vzťahoch.
 • Sociálne a zdravotné poistenie, poistenie rodinných príslušníkov pri vysielaní a prijímaní zamestnancov.
 • Riešenie konkrétnych príkladov z Vašej praxe v súvislosti s novelou zákona o cezhraničnej spolupráci pri vysielaní účinnou od 18.6.2016.

Máte otázky k tomuto semináru?

Radi Vám pomôžeme!

Input:

Popis

Počas školenia Vás lektorka oboznámi s aktuálnym stavom legislatívy týkajúcej sa medzinárodného zamestnávania, vysielania a prenájmu zamestnancov a povinnosťami pre zamestnávateľa, ktoré z neho vyplývajú.

Ide najmä o nový zákon o cezhraničnej spolupráci pri vysielaní, novelu Zákonníka práce a novelu zákona o nelegálnej práci a nelegálnom zamestnávaní a v nadviazaní na to aj novelu zákona inšpekcii práce.

Zmeny týchto zákonov boli prijaté s účinnosťou od 18. 6. 2016 vzhľadom na potrebu transpozície smernice Európskeho parlamentu a rady 2014/67/EÚ o presadzovaní smernice 96/71/ES o vysielaní pracovníkov v rámci poskytovania služieb. Novelou zákona sa zvyšujú administratívne nároky na zamestnávateľa, ktorý vysiela zamestnancov.

Na Vaše otázky a problémy Vám počas školenia rada odpovie odborníčka na pracovné právo a medzinárodné zamestnávanie JUDr. Alena Huťanová.

Kontaktná osoba

Dana Jánošíková
dana.janosikova@eseminare.sk
02/33 00 52 28

Cieľová skupina - Medzinárodné zamestnávanie, vysielanie a prenájom zamestnancov - zmeny účinné od 18.6.2016

Mzdári, personalisti, HR manažéri.

Lektor - Medzinárodné zamestnávanie, vysielanie a prenájom zamestnancov - zmeny účinné od 18.6.2016

JUDr. Alena Huťanová

JUDr. Alena Huťanová

Po tom, ako absolvovala právo na univerzite, získala pracovnú pozíciu podnikovej právničky, poradcu riaditeľa, neskôr sa uplatnila ako vedúca personálneho oddelenia vo verejnej správe SR, vo viacerých bankách i obchodných spoločnostiach. V súčasnosti je konateľkou spoločnosti, ktorá sa venuje personálnemu poradenstvu a pracovnému právu.

Referencie - Medzinárodné zamestnávanie, vysielanie a prenájom zamestnancov - zmeny účinné od 18.6.2016

 "Bola som spokojná. Nemám žiadne výhrady ani k lektorke ani k prednáške."  Mobis Slovakia, s.r.o.

"Veľmi spokojná - výborná orientácia lektora v problematike." Slovenské cukrovary, Sereď

"Znalosti lektorky v oblasti sociálnej a daňovej politiky." Mobis Slovakia, s.r.o.

"Veľmi dobrý - veľa praktických príkladov, dokonale ovládnutie a vysvetlenie témy." Slovak Telekom, a.s.

"Seminár bol plný užitočných informácií. Podaný záujímavo s praktickými príkladmi." Medical Glass, a.s.

Časový harmonogram - Medzinárodné zamestnávanie, vysielanie a prenájom zamestnancov - zmeny účinné od 18.6.2016

 • 08:30 – 09:00  registrácia účastníkov
 • 09:00 – 12:00  prednáška
 • 12:00 – 13:00  obed
 • 13:00 – 16:00  prednáška a diskusia


Od januára 2014 je Centrum vzdelávania členom Asociácie inštitúcií vzdelávania dospelých v Slovenskej republike.*Časový harmonogram seminára je informatívny. Vstupenku spolu s organizačnými pokynmi a zálohovou faktúrou Vám pošleme minimálne 4 pracovné dni pred uskutočnením seminára na Vami uvedenú e-mailovú adresu.

Termíny a prihlásenie - Medzinárodné zamestnávanie, vysielanie a prenájom zamestnancov - zmeny účinné od 18.6.2016

Miesto
Dátum
Lektor
Cena
Prihlásiť sa
 • Bratislava
 • 30.4.2018
 • JUDr. Alena Huťanová
 • 165 EUR + DPH
Input:
 • Žilina
 • 20.9.2018
 • JUDr. Alena Huťanová
 • 165 EUR + DPH
Input:
 • Bratislava
 • 24.10.2018
 • JUDr. Alena Huťanová
 • 165 EUR + DPH
Input:
 • Bratislava
 • 14.12.2018
 • JUDr. Alena Huťanová
 • 165 EUR + DPH
Input:
 • Bratislava
 • 28.1.2019
 • JUDr. Alena Huťanová
 • 165 EUR + DPH
Input:

Ešte sú k dispozícii voľné miesta.
K dispozícií je už len obmedzený počet miest.
Tento termín je žiaľ vypredaný.
Garancia termínu.

Iné produkty k danej téme - Medzinárodné zamestnávanie, vysielanie a prenájom zamestnancov - zmeny účinné od 18.6.2016