Dashöfer eNoviny Semináre Konferencie Blog
 +421 905 299 299

VZDELÁVAJTE SA S NAMI AJ V LETE!

Letné darčeky

V našom Centre vzdelávania sme si pre Vás pripravili na mesiace JÚL a AUGUST letné pozornosti - 2 darčeky: PLÁŽOVÚ TAŠKU a ODBORNÚ PUBLIKÁCIU.

Pravidlá sú veľmi jednoduché! Stačí ak prídete na semináre, ktoré organizujeme v letných mesiacoch a domov odídete s plážovou taškou a odbornou publikáciou podľa vlastného výberu alebo Vám vyberieme publikáciu, ktorá je tematikou podobná semináru.

Odborné publikácie pre Vás na výber:

Zákon o DPH - Zapracované zmeny od 1. 1. 2017

ZÁKON O DPH - ZAPRACOVANÉ ZMENY OD 1. 1. 2017


70,80 EUR s DPH, darček od nás
Jedinečná publikácia, v ktorej nájdete ucelené spracovanie všetkých paragrafov zákona o DPH podľa aktuálne platnej legislatívny doplnené o odborné komentáre a praktické príklady od Ing. Alžbety Hermanovej a Ing. Juraja Váleka, PhD. Upozorňuje na zmeny, ktoré priniesla posledná novela zákona o DPH s účinnosťou od 1. 1. 2017.

Zákonník práce - Zapracované zmeny od 1. 6. 2017

ZÁKONNÍK PRÁCE - ZAPRACOVANÉ ZMENY OD 1. 6. 2017


70,80 EUR s DPH, darček od nás
Jedinečná publikácia, v ktorej nájdete ucelené spracovanie komentára k Zákonníku práce vrátane poslednej novelizácie od 1. 6. 2017. Upozorňuje na zmeny, ktoré priniesla posledná novela zákonníka práce. Okrem toho tu nájdete množstvo príkladov a judikatúry.

Mzdárske zákony 2017

MZDÁRSKE ZÁKONY 2017


94,80 EUR s DPH, darček od nás
Kniha Mzdárske zákony 2017 ponúka prehľad najdôležitejších zákonov z oblasti mzdového účtovníctva. K dispozícii sú aktuálne znenia zákonov.

Stavebný zákon s komentárom - zapracované zmeny od 1.1.2016

STAVEBNÝ ZÁKON S KOMENTÁROM - ZAPRACOVANÉ ZMENY OD 1.1.2016


70,80 EUR s DPH, darček od nás
Stavebný zákon s komentárom - aktuálne spracovanie komentára k jednému z nosných zákonov v oblasti stavebníctva.

Komentár k zákonu o štátnej službe č. 400/2009 Z.z.

KOMENTÁR K ZÁKONU O ŠTÁTNEJ SLUŽBE Č. 400/2009 Z.Z.


70,80 EUR s DPH, darček od nás
Kniha Komentár k zákonu o štátnej službe č. 400/2009 Z.z. je praktickým pomocníkom pracovníkov štátnej správy. Dielo ponúka samostatne spracovaný každý paragraf spomenutého právneho predpisu. Komentár v podaní autorky JUDr. Jany Kovácsovej navyše obsahuje viacero rád a tipov z praxe štátnej služby.

Colný kódex

COLNÝ KÓDEX


58,80 EUR s DPH, darček od nás
Colný kódex Únie NARIADENIE EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY (EÚ) č. 952/2013 z 9. októbra 2013. Prehľadne v tlačenej forme spracovaný Colný kódex Únie, ktorý je možné ihneď použiť v rámci praktickej aplikácie a orientácie v ustanoveniach nariadenia.

Praktická príručka pre obce a ROPO s príkladmi účtovania a rozpočtovania

PRAKTICKÁ PRÍRUČKA PRE OBCE A ROPO S PRÍKLADMI ÚČTOVANIA A ROZPOČTOVANIA


58,80 EUR s DPH, darček od nás
Nová publikácia je venovaná praktickým príkladom a spôsobom riešeniam v územnej samospráve. Čitateľovi publikácia prezentuje zákonný spôsob pri nakladaní s verejnými prostriedkami alebo právami, či kompetenciami.

Sprievodca pracovným úrazom

SPRIEVODCA PRACOVNÝM ÚRAZOM


Tešíme sa na Vás!

Tím Centra vzdelávania