Dashöfer eNoviny Semináre Konferencie Blog
 +421 905 299 299

Kurz interného audítora systému manažérstva bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci (SMBOZP) podľa normy STN OHSAS 18001:2009 a STN EN ISO 19001:2012

Popis

Cieľom seminára je:

 • oboznámiť účastníkov so systémovým prístupom k zaisťovaniu
 • oboznámiť účastníkov s požiadavkami   normy pre SMBOZP,
 • poskytnúť účastníkom  praktické skúsenosti k budovaniu, udržiavaniu a zlepšovaniu
 • SMBOZP a vzory dokumentácie SMBOZP,
 • poukázať na vzájomné väzby SMBOZP so systémom environmentálneho manažérstva –
 • SEM (STN EN ISO 14001) a systémom manažérstva kvality – SMK (STN EN ISO 9001) a
 • s požiadavkami právnych predpisov SR pre oblasť BOZP,
 • teoreticky a prakticky pripraviť účastníkov na vykonávanie interných auditov SMBOZP
 • podľa požiadaviek normy STN OHSAS 18001 a EN ISO

Účastník získa „Osvedčenie o absolvovaní".

Komu je určený

pre pracovníkov organizácie, ktorí budú audítormi SMBOZP podľa požiadaviek normy STN OHSAS 18001. Je vhodný aj pre manažment a ostatných pracovníkov organizácie, ktorí sú zodpovední za činnosti súvisiace so zaisťovaním BOZP v organizácii, za prestavbu, budovanie, prevádzkovanie SMBOZP v organizácii.

Obsahová náplň

1. deň:

 • Princípy, zásady starostlivosti o BOZP, väzby požiadaviek SMBOZP na zákon o BOZP, a odlišnosti štruktúr a obsahu noriem pre SMBOZP, SEM a SMK.
 • Výklad požiadaviek normy STN OHSAS 18001, väzby požiadaviek normy na SMK, SEM a na právne predpisy pre oblasť BOZP; implementácia požiadaviek v praxi a, vzory dokumentovaných postupov a záznamov SMBOZP.
 • Výklad požiadaviek normy STN OHSAS 18001, väzby požiadaviek normy na SMK, SEM a na právne predpisy pre oblasť BOZP; implementácia požiadaviek v praxi a vzory dokumentovaných postupov a záznamov SMBOZP.

2. deň:

 • Metodika plánovania, vykonávania a dokumentovania interných auditov SMBOZP podľa normy STN OHSAS 18001 a  EN ISO 19011, skúsenosti z auditov a vzory dokumentovaných postupov a záznamov k vykonávaniu interných auditov SMBOZP.
 • Metodika plánovania, vykonávania a dokumentovania interných auditov SMBOZP podľa normy STN OHSAS 18001 a  EN ISO 19011, skúsenosti z auditov a vzory dokumentovaných postupov a záznamov k vykonávaniu interných auditov SMBOZP.
 • Zásady profesionálneho správania sa a správna komunikácia pri audite.
 • Praktické cvičenie.
 • Test.
DátumMiestoCena  
26.10. – 27.10.2017Bratislava165 EUR + DPHPrihlásiť sa

Na tomto seminári sa stretnete s pojmami ako

audítori SMBOZP, norma STN OHSAS 18001, vzory dokumentácie SMBOZP

Lektor

Ing. Dušan Lúčanský, CSc.

Odborník na oblasť budovania, udržovania a zlepšovania manažérskych systémov - SMK, SEM, SMBOZP, SEnM. Vykonáva školiteľskú činnosť  v oblasti manažérskych systémov a právnych predpisov  pre oblasť ochrany životného prostredia vo výrobných a nevýrobných organizáciách.  Konzultant MŽP SR a odborne spôsobilá osoba pre vydávanie odborných posudkov  vo

Táto operácia je dostupné len pre prihlásených užívateľov.
Registrujte sa tu.
Zdielať na FacebookuZdielať na TwitteruZdielať na Linked InZobraziť QR kód
This is a QR Code

Ďalšie semináre lektora: