Dashöfer eNoviny Semináre Konferencie Blog
 +421 905 299 299

IFRS komplexný kurz II.

Certifikovaný seminár

Popis

Dvojdenný IFRS kurz je nadstavbou Komplexného kurzu IFRS I..

Počas prvého dňa budú okrem iného diskutované i novinky v IFRS.
Druhý deň je zameraný i na reporting pre materskú spoločnosť, konsolidovanú účtovnú závierku.
Buďte odborníci v problematike IFRS.

Komu je určený

daňovým poradcom, ekonomickým riadieľom a všetkým, ktorých táto problematika zaujíma

Obsahová náplň

  1.  deň

 • Novinky v IFRS – aktuálny prehľad.
 • IFRS 1 -  Prvé uplatnenie Medzinárodných štandardov pre finančné vykazovanie.
 • IAS 32 - Finančné nástroje: prezentácia.
 • IFRS 9 - Finančné nástroje - nahrádza IAS 39
 • IFRS 7 - Finančné nástroje: zverejňovanie.
 • IAS 33 - Zisk na akciu.
 • Diskusia.

 2. deň

 • IAS 21 - Vplyv zmien kurzov cudzích mien, príklady.
 • Reporting pre materskú spoločnosť:
  • ako spracovať reporting pre materskú spoločnosť v dcérskej spoločnosti?
  • IFRS 3 - Podnikové kombinácie a reporting,
  • IAS 38 - Nehmotný majetok – v podnikovej kombinácii a reporting,
  • IFRS 10 - Konsolidovaná účtovná závierka v materskej spoločnosti a reporting, príklady.
 • Diskusia.

Konzultácie a záverečný test (po úspešnom zvládnutí testu Vám vystavíme certifikát o absolvovaní kurzu).

Počas kurzu Vám garantujeme individuálny prístup lektorov.

Cena kurzu zahŕňa školenie, študijné podklady a konzultáciu. V závere kurzu absolvujete test a po jeho vyhodnotení získate Certifikát Celoživotného vzdelávania.

DátumMiestoCena  
16.4. – 17.4.2018Bratislava330 EUR + DPHPrihlásiť sa
25.6. – 26.6.2018Bratislava330 EUR + DPHPrihlásiť sa
10.9. – 11.9.2018Bratislava330 EUR + DPHPrihlásiť sa

Na tomto seminári sa stretnete s pojmami ako

IAS, IFRS, IAS1, IAS7, účtovná závierka, peňažný tok, medzinárodné účtovníctvo, IAS 2, zásoba, IAS 8 - účtovná politika, IAS 10, vykazované obdobie, IAS 11, IAS 32, finančný nástroj, IAS 39, vykazovanie, oceňovanie,IFRS 7, zverejňovanie, IAS 12, daň z príjmov, EAS 33, zisk, akcia, IFRS 2, podiel, zákazková výroba, IAS 16 - Nehnuteľnosť, IAS 17, lízing, IAS 18, výnos, IAS 24,

Lektor

Ing. Jana Mundierová

Pôsobí ako audítorka v stavebných a obchodných spoločnostiach, venuje sa ekonomickému poradenstvu pri spracovaní podnikateľských zámerov, účtovnému poradenstvu, je uznávanou lektorkou a expertkou na IFRS...

Časový harmonogram

 • 8.30 – 9.00  registrácia účastníkov
 • 9.00 – 11.30  prednáška
 • 11.30 – 12.30  obed
 • 12.30 – 16.00  prednáška a diskusia


Od januára 2014 je Centrum vzdelávania členom Asociácie inštitúcií vzdelávania dospelých v Slovenskej republike.*Časový harmonogram seminára je informatívny. Vstupenku spolu s organizačnými pokynmi a zálohovou faktúrou Vám pošleme minimálne 4 pracovné dni pred uskutočnením seminára na Vami uvedenú e-mailovú adresu.

Táto operácia je dostupné len pre prihlásených užívateľov.
Registrujte sa tu.
Zdielať na FacebookuZdielať na TwitteruZdielať na Linked InZobraziť QR kód
This is a QR Code
Referencie:

"Zrozumiteľný, ľudský, vysoko odborný prednes lektorky. Celkový dojem veľmi dobrý - hlavne úzky počet prítomných. Absolútna spokojnosť, nakoľko s IFRS neprichádzam do styku, ale určite by som sa ho po seminári v praxi nebála!" RDP Most pri Bratislave

"Pozitívne hodnotím záujem lektorky prispôsobiť prednášku a najmä praktické príklady podľa potrieb účastníka." Železničnná spoločnosť Slovenska, a.s.

Ďalšie semináre lektora: