Dashöfer eNoviny Semináre Konferencie Blog
 +421 905 299 299

IFRS komplexný kurz I. 

Certifikovaný seminár

Popis

NOVINKA – Pripravte sa na zmeny! - do programu seminára sú zahrnuté nové štandardy IFRS 15 a IFRS 16

3 - dňový seminár venovaný problematike medzinárodných účtovných štandardov vrátane noviniek IFRS 15 - Výnosy zo zmlúv so zákazníkmi (uplatnenie zmeny najneskôr od 1.1.2018), ktorá zasiahne každú účtovnú jednotku, najmä však tie, ktoré ponúkajú služby a produkty v rámci balíkov, predávajú licencie, poskytujú služby formou dlhodobých kontraktov, prípadne uplatňujú vo svojich zmluvách so zákazníkom variabilné ceny,
a IFRS 16 – Lízingy (účinná od 1.1.2019), ktorý vyžaduje vykazovanie všetkých leasingov v rozvahe nájomcu s výnimkou krátkodobých leasingov a položiek tzv. nízkej hodnoty.

Počas seminára získate prehľad o základných aj najnovších štandardoch, ktoré Vám lektorka vysvetlí na praktických príkladoch.

Komu je určený

ekonómom a účtovníkom, ktorí chcú nadobudnúť praktické poznatky z problematiky medzinárodných účtovných štandardov

Obsahová náplň

1. deň

Úvod do medzinárodných účtovných štandardov IFRS

 • Koncepčný rámec,
 • IAS 1 - Prezentácia účtovnej závierky,
 • praktická časť vo forme príkladov,
 • IAS 7 - Výkazy peňažných tokov,
 • IAS 8 - Účtovná politika, zmeny v účtovných odhadoch a chyby,
 • IAS 10 - Udalosti po vykazovanom období,
 • novinky v IFRS – aktuálny prehľad,
 • príklady,
 • diskusia.

2. deň

Dlhodobý majetok

 • IAS 16 - Nehnuteľnosti, stroje a zariadenia,
 • IAS 40 - Investície do nehnuteľností,
 • IAS 36 - Zníženie hodnoty majetku,
 • IAS 17 - Lízingy,
 • IAS 38 - Nehmotný majetok,
 • IAS 20 - Účtovanie štátnych dotácii a zverejňovanie štátnej pomoci + príklady,
 • IAS 23 - Náklady na prijaté pôžičky,
 • IFRS 5 - Dlhodobý majetok na predaj a ukončované činnosti,
 • IFRS 16 – Lízingy,
 • príklady.

3. deň

 • IAS 12 - Dane z príjmov,
 • IAS 2 – Zásoby,
 • IAS 11 - Zákazková výroba,
 • IAS 18 - Výnosy,
 • IAS 37 - Rezervy, podmienené záväzky a podmienené aktíva,
 • IAS 24 - Zverejnenia,
 • IFRS 15 - Výnosy zo zmlúv so zákazníkmi,
 • porovnanie IFRS a slovenskej legislatívy - rozdiely,
 • príklady,
 • diskusia.

Konzultácie a záverečný test (po úspešnom zvládnutí testu Vám vystavíme certifikát o absolvovaní kurzu).

Počas kurzu Vám garantujeme individuálny prístup lektorov.

Cena kurzu zahŕňa školenie, študijné podklady a konzultáciu. V závere kurzu absolvujete test a po jeho vyhodnotení získate Certifikát Celoživotného vzdelávania.

DátumMiestoCena  
10.4. – 12.4.2018Bratislava620 EUR + DPHPrihlásiť sa
20.6. – 22.6.2018Bratislava620 EUR + DPHPrihlásiť sa
5.9. – 7.9.2018Bratislava620 EUR + DPHPrihlásiť sa

Na tomto seminári sa stretnete s pojmami ako

IAS, IFRS, IAS1, IAS7, účtovná závierka, peňažný tok, medzinárodné účtovníctvo, IAS 2, zásoba, IAS 8 - účtovná politika, IAS 10, vykazované obdobie, IAS 11, IAS 32, finančný nástroj, IAS 39, vykazovanie, oceňovanie,IFRS 7, zverejňovanie, IAS 12, daň z príjmov, EAS 33, zisk, akcia, IFRS 2, podiel, zákazková výroba, IAS 16 - Nehnuteľnosť, IAS 17, lízing, IAS 18, výnos, IAS 24,

Lektor

Ing. Jana Mundierová

Pôsobí ako audítorka v stavebných a obchodných spoločnostiach, venuje sa ekonomickému poradenstvu pri spracovaní podnikateľských zámerov, účtovnému poradenstvu, je uznávanou lektorkou a expertkou na IFRS...

Časový harmonogram

 • 8.30 – 9.00  registrácia účastníkov
 • 9.00 – 11.30  prednáška
 • 11.30 – 12.30  obed
 • 12.30 – 16.00  prednáška a diskusia


*Vstupenku spolu s organizačnými pokynmi a zálohovou faktúrou Vám pošleme minimálne 4 pracovné dni pred uskutočnením seminára na Vami uvedenú e-mailovú adresu.

Táto operácia je dostupné len pre prihlásených užívateľov.
Registrujte sa tu.
CertifikovanĂ˝ seminĂĄr">Zdielať na FacebookuZdielať na Twitteru CertifikovanĂ˝ seminĂĄr&summary=&source=Verlag Dashöfer: " target="_new">Zdielať na Linked InZobraziť QR kód
This is a QR Code

Ďalšie semináre lektora: