Dashöfer eNoviny Semináre Konferencie Blog
Videotutorial

IFRS komplexný kurz I.

Popis

3 - dňový seminár venovaný problematike medzinárodných účtovných štandardov. Je určený účtovníkom, ktorí sa chcú v problematike zdokonaliť, prípadne získať prehľad o medzinárodných účtovných štandardoch. Počas semináru získate prehľad o základných štandardoch, ktoré Vám lektorka vysvetlí na praktických príkladoch.

Komu je určený

účtovníkom

Obsahová náplň

1. deň

Úvod do medzinárodných účtovných štandardov IFRS

 • Koncepčný rámec.
 • IAS 1 - Prezentácia účtovnej závierky.
 • Praktická časť vo forme príkladov.
 • IAS 7 - Výkazy peňažných tokov.
 • IAS 8 - Účtovná politika, zmeny v účtovných odhadoch a chyby.
 • IAS 10 - Udalosti po vykazovanom období.
 • Novinky v IFRS – aktuálny prehľad.
 • Príklady.
 • Diskusia.

2. deň

Dlhodobý majetok

 • IAS 16 - Nehnuteľnosti, stroje a zariadenia.
 • IAS 40 - Investície do nehnuteľností.
 • IFRS 5 - Dlhodobý majetok na predaj a ukončované činnosti.
 • IAS 36 - Zníženie hodnoty majetku.
 • IAS 17 - Lízingy.
 • IAS 38 - Nehmotný majetok.
 • IAS 20 Účtovanie štátnych dotácii a zverejňovanie štátnej pomoci, príklady.
 • IAS 23 Náklady na prijaté pôžičky.
 • Príklady

3. deň

 • IAS 12 - Dane z príjmov.
 • IAS 2 – Zásoby.
 • IAS 11 - Zákazková výroba.
 • IAS 18 - Výnosy.
 • IAS 37 - Rezervy, podmienené záväzky a podmienené aktíva.
 • IAS 24 - Zverejnenia.
 • Porovnanie IFRS a slovenskej legislatívy- rozdiely.
 • Príklady.
 • Diskusia.DátumMiestoCena  
10.8. – 12.8.2016Vysoké Tatry620 EUR + DPHPrihlásiť sa
19.9. – 21.9.2016Bratislava620 EUR + DPHPrihlásiť sa
10.10. – 12.10.2016Vysoké Tatry620 EUR + DPHPrihlásiť sa
7.11. – 9.11.2016Bratislava620 EUR + DPHPrihlásiť sa
5.12. – 7.12.2016Bratislava620 EUR + DPHPrihlásiť sa

Lektor

Ing. Jana Mundierová

Pôsobí ako audítorka v stavebných a obchodných spoločnostiach, venuje sa ekonomickému poradenstvu pri spracovaní podnikateľských zámerov, účtovnému poradenstvu, je uznávanou lektorkou a expertkou na IFRS...

Certifikát IFRS EXPERT

Lektorka má diplom IFRS EXPERT uznaný Slovenskou komorou audítorov, ktorý potvrdzuje úspešné zloženie skúšky z IAS / IFRS.

Diplom SKAU z medzinárodného finančného výkazníctva vychádza zo sylabov pre diplom ACCA v oblasti medzinárodného finančného výkazníctva.

Časový harmonogram

 • 8.30 – 9.00  registrácia účastníkov
 • 9.00 – 11.30  prednáška
 • 11.30 – 12.30  obed
 • 12.30 – 16.00  prednáška a diskusia

Cenové balíky:

Prosím do poznámky v objednávke uviesť číslo balíka, ktorý si vyberiete.Od roku 2013 sme vzdelávacou inštitúciou uchádzajúcou sa o akreditáciu programov ďalšieho vzdelávania ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky.

*Vstupenku spolu s organizačnými pokynmi a zálohovou faktúrou Vám pošleme minimálne 4 pracovné dni pred uskutočnením seminára na Vami uvedenú e-mailovú adresu.

Táto operácia je dostupné len pre prihlásených užívateľov.
Registrujte sa tu.
">Zdielať na FacebookuZdielať na Twitteru&summary=&source=Verlag Dashöfer: " target="_new">Zdielať na Linked InZobraziť QR kód
This is a QR Code
Referencie:

Vzhľadom k rozsahu mi dal seminár návod na používanie, vyhľadávanie a prácu s IFRS.
GORENJE SLOVAKIA

Pani Ing. Mundierová bola výbornou lektorkou, prednášala zrozumiteľne a čo sa mi páčilo, že smernice vysvetľovala na príkladoch, takže jednotlivé normy boli o to pochopiteľnejšie aj pre poslucháča, ktorý nemá až také skúsenosti s IFRS...
Tetra Pak, a.s.

Lektorka je odborne veľmi zdatná, ochotná poradiť. Výklad bol zrozumiteľný. Zaujal ma aj bonus - darček vo forme tabletu a ešte aj cena, ktorú si účastník vyžreboval v Kolese šťastia - ešte som sa s tým nestretla.
(J.U. - Železničná spoločnosť Slovensko a.s.)

Záujem o potreby účastníkov, ako aj znalosti pani lektorky boli výborne, prístup a organizácia Verlag Dashöfer bol taktiež skvelý!
(M. K.- PPA Controll, a.s.)

So školením som veľmi spokojná. Lektorka bola príjemná s perfektnými odbornými znalosťami. Seminár splnil moje očakávania na 100%!
(A. Š. - AEGON životná poiťovňa, a.s.)

"Seminár splnil účel, ktorý som od neho očákavala."  (M.T. - J&T Services SR, s.r.o.)

"Témy + spôsob vysvetlovania."  (S.SCH. - Profi Credit Slovakia, s.r.o.)

"Základné informácie, zhrnutie IFRS štandardov." (M.K. - Diligentia)

"Výstižný, pútavý, výborný pomer čas - získané vedomosti."  (S.SCH. - Profi Credit Slovakia, s.r.o.)

Ďalšie semináre lektora: