Dashöfer eNoviny Semináre Konferencie Blog
 +421 905 299 299

Hodnotenie úrovne likvidity a bonity odberateľa

Popis

Cieľom seminára je, aby účastníci získali skúsenosti pri efektívnom riadení svojich budúcich pohľadávok, nadobudli schopnosti a zručnosti pri hodnotení finančnej stability odberateľov a využili varovné signály platobnej neschopnosti odberateľov pre minimalizáciu strát z obchodných vzťahov.

Komu je určený

zamestnancom firmy na rôznych stupňoch riadenia, ktorí prichádzajú pravidelne do styku s odberateľmi, riadia peňažné toky firmy, zodpovedajú za správu pohľadávok a zabezpečenie likvidity a zabezpečujú udržateľnú štruktúru likvidity firmy

Obsahová náplň

Prevencia a efektívne riadenie pohľadávok:

 • pohľadávka z ekonomického, účtovného a právneho hľadiska,
 • druhy pohľadávok a ich vznik,
 • využívanie informácií o odberateľoch,
 • kritéria hodnotenia bonity odberateľov,
 • kreditný rating a postavenie kreditného manažéra.

Modely pre vyhodnocovanie kreditného rizika odberateľov:

 •  postupy pre zostavenie hodnotiaceho ratingového modelu,
 •  modely hodnotenia odberateľov – quick test, interpretácia a využitie bonitného modelu,
 •  hodnotenie vývoja kreditného rizika celkového portfólia pohľadávok.

Varovné signály zhoršujúcej sa platobnej neschopnosti odberateľov:

 • kritické oblasti, ktoré poskytujú informácie o riziku platobnej neschopnosti odberateľov,
 • charakteristika prvotnej a druhotnej platobnej neschopnosti odberateľa – riziko predĺženia doby splatnosti pohľadávok,
 • vplyv doby obratu pohľadávok na dobu obratu záväzkov firmy a jeho dopad na jej likviditu a finančnú stabilitu.

Organizácia správy pohľadávok:

 •  návrhy riešení správy pohľadávok a ich výhody a nevýhody,
 •  budovanie útvaru správy pohľadávok.
DátumMiestoCena  
24.11.2017Bratislava165 EUR + DPHPrihlásiť sa

Na tomto seminári sa stretnete s pojmami ako

likvidita, bonita odberateľa, pohľadávky, finančná stabilita, kreditné riziko, platobná neschopnosť

Lektor

Ing. Dušan Preisinger

Lektor s bohatými teoretickými a praktickými skúsenosťami. Pôsobil v súkromnej sfére ako odborník na kalkulácie, rozpočty a analýzu ekonomických ukazovateľov, neskôr ako analytik v bankovom sektore. V súčasnosti sa okrem analytickej činnosti a poradenstva aktívne venuje lektorovaniu.

Časový harmonogram

 • 8.30 – 9.00  registrácia účastníkov
 • 9.00 – 11.30  prednáška
 • 11.30 – 12.30  obed
 • 12.30 – 17.00  prednáška a diskusia


Od januára 2014 je Centrum vzdelávania členom Asociácie inštitúcií vzdelávania dospelých v Slovenskej republike.*Časový harmonogram seminára je informatívny. Vstupenku spolu s organizačnými pokynmi a zálohovou faktúrou Vám pošleme minimálne 4 pracovné dni pred uskutočnením kurzu na Vami uvedenú e-mailovú adresu.

Táto operácia je dostupné len pre prihlásených užívateľov.
Registrujte sa tu.
Zdielať na FacebookuZdielať na TwitteruZdielať na Linked InZobraziť QR kód
This is a QR Code

Ďalšie semináre lektora: