Dashöfer eNoviny Semináre Konferencie Blog
 +421 905 299 299

Finančná analýza firmy

Popis

Obsahom seminára je komplexná analýza  ukazovateľov, ktoré poskytujú informáciu o ekonomickej pozícii firmy. Ide o vývoj bilančnej štruktúry firmy a jej vplyv na finančnú stabilitu, hodnotenie vývoja ukazovateľov likvidity, rentability, aktivity a mieru zadlženosti. Ide o ukazovatele, ktoré v rozhodujúcej miere ovplyvňujú solventnosť firmy bez ohľadu na jej veľkosť a odvetvie, v ktorom realizuje svoje aktivity. Sú všeobecne platné.

Komu je určený

pracovníkom, ktorí sa podieľajú na komplexnom finančnom riadení aktivít firmy, začínajúcim podnikateľom so základnými ekonomickými zručnosťami, strednému manažmentu, nefinančným manažérom, začínajúcim finančným analytikom, prípadne pracovníkom komunikujúcich s komerčnými bankami a pracovníkom, ktorí vypracovávajú a vyhodnocujú finančné plány

Obsahová náplň

Účtovná závierka – zdroj informácií pre finančnú analýzu:

 • účtovná závierka v jednoduchom a podvojnom účtovníctve,
 • účtovné výkazy – ich analýza a využitie v praxi.

Finančná analýza „ex post“ (retrospektíva):

 • finančná analýza – nástroj rozhodovacieho procesu,
 • procedúry objektivizácie záverov finančnej analýzy.

Finančná analýza „ex ante“:

 • podstata prognózovania finančnej situácie podniku:
  • udržateľný rast firmy – parametre ovplyvňujúce jeho rast,
  • analýza pracovného kapitálu,
  • bonitné modely,
  • efektívnosť využitia vlastných zdrojov (Altmanov model, diskriminačná funkcia).

Praktická prípadová štúdia. 

DátumMiestoCena  
15.8.2018Bratislava165 EUR + DPHPrihlásiť sa
22.11.2018Bratislava165 EUR + DPHPrihlásiť sa

Na tomto seminári sa stretnete s pojmami ako

účtovná závierka, účtovné výkazy, finančná analýha "ex-post", finančná analýza "ex ante", udržatený rast firmy, bonitné modely, Altmanov model, diskriminačná funkcia

Lektor

Ing. Dušan Preisinger

Lektor s bohatými teoretickými a praktickými skúsenosťami. Pôsobil v súkromnej sfére ako odborník na kalkulácie, rozpočty a analýzu ekonomických ukazovateľov, neskôr ako analytik v bankovom sektore. V súčasnosti sa okrem analytickej činnosti a poradenstva aktívne venuje lektorovaniu.

Časový harmonogram

 • 8.30 – 9.00  registrácia účastníkov
 • 9.00 – 11.30  prednáška
 • 11.30 – 12.30  obed
 • 12.30 – 17.00  prednáška a diskusia


Od januára 2014 je Centrum vzdelávania členom Asociácie inštitúcií vzdelávania dospelých v Slovenskej republike.*Časový harmonogram seminára je informatívny. Vstupenku spolu s organizačnými pokynmi a zálohovou faktúrou Vám pošleme minimálne 4 pracovné dni pred uskutočnením kurzu na Vami uvedenú e-mailovú adresu.

Táto operácia je dostupné len pre prihlásených užívateľov.
Registrujte sa tu.
Zdielať na FacebookuZdielať na TwitteruZdielať na Linked InZobraziť QR kód
This is a QR Code
Referencie:

"Veľmi dobrá úroveň seminára, odborná znalosť lektora Ing. Preisingera na vysokej úrovni, ochota odpovedať na naše otázky a diskusia." Plemenárske služby Slovenskej republiky, štátny podnik

Ďalšie semináre lektora: