Dashöfer eNoviny Semináre Konferencie Blog
 +421 905 299 299

Facility Management

Popis

Základná filozofia, úrovne riadenia, in & outsourcing, kompetencie a kooperácia.

Čo je "Facility Management"? Objasnite si, čo v praxi znamená a aké je jeho postavenie v rámci organizácie.
Uznávaná odborníčka Vám predstaví, ako prebieha a čo všetko zahŕňa zavádzanie Facility Managementu do chodu firmy.
Dozviete sa aké uplatnenie nachádza Facility Management v organizácii a prečo je jeho aplikácia viac a viac aktuálna. Naučte sa efektívne a kvalitne riadiť podporné činnosti organizácie.
Vedeli ste, že uplatnenie Facility Managementu pri spravovaní budov výrazne prispieva k úspore prevádzkových nákladov, a tým aj k zvýšeniu ziskovosti podnikania?
Aká forma Facility Managemenetu je pre vás najvhodnejšia insourcing či outsourcing?

Komu je určený

firmám, ktoré chcú zaviesť a aktívne sa venujú Facility Management v podniku a všetkým záujemcov o danú problematiku

Obsahová náplň

 • Facility Management (FM):
  • základná filozofia,
  • oblasti, ktorými sa zaoberá,
  • normy.
 • Začlenenie úseku FM do systému riadenia podniku.
 • Interné a externé zaistenie FM:
  • insourcing,
  • outsourcing.
 • Úrovne riadenia FM:
  • strategické riadenie,
  • taktické riadenie,
  • prevádzkové riadenie.
 • Kompetencie pri riadení FM:
  • rola TOP manažmentu v riadení FM,
  • pozícia "facility" manažéra odberateľa,
  • kompetencie "facility" manažéra u odberateľa,
  • kompetencie "facility" manažéra u dodávateľa.
 • Organizácia FM úseku u odberateľa:
  • štruktúra riadenia internými zložkami,
  • iné formy riadenia FM procesov.
 • Organizácia FM poskytovateľa:
  • forma riadenia FM poskytovateľa,
  • kooperácia s odberateľom.
 • Prípadové štúdie.
DátumMiestoCena  
9.2.2018Bratislava185 EUR + DPHPrihlásiť sa
5.6.2018Bratislava185 EUR + DPHPrihlásiť sa

Na tomto seminári sa stretnete s pojmami ako

facility, manažment, filozofia, riadenie, úroveň, kompetencia, kooperácia, insourcing, outsourcing, systém, oblasť, norma, začlenenie, kompetencia, pozícia, odberateľ, rola, manažment, forma, kooperácia, štruktúra, prevádzka

Lektor

Doc. Ing. Zora Petráková PhD.

Je docentkou v Ústave manažmentu STU a zároveň prednáša a vedie semináre. V odbornej praxi sa zaoberá projektovým riadením v stavebníctve a finančným riadením v stavebnom podniku, podieľa sa na príprave projektov pre získanie prostriedkov zo štrukturálnych fondov EÚ, spolupracuje so Spoločnosťou pre projektové riadenie SR a je predsedníčkou

Časový harmonogram

 • 8.30 – 9.00  registrácia účastníkov
 • 9.00 – 11.30  prednáška
 • 11.30 – 12.30  obed
 • 12.30 – 17.00  prednáška a diskusia


Od januára 2014 je Centrum vzdelávania členom Asociácie inštitúcií vzdelávania dospelých v Slovenskej republike.*Časový harmonogram seminára je informatívny. Vstupenku spolu s organizačnými pokynmi a zálohovou faktúrou Vám pošleme minimálne 4 pracovné dni pred uskutočnením kurzu na Vami uvedenú e-mailovú adresu.

Táto operácia je dostupné len pre prihlásených užívateľov.
Registrujte sa tu.
Zdielať na FacebookuZdielať na TwitteruZdielať na Linked InZobraziť QR kód
This is a QR Code
Referencie:

"Veľmi pútavá prednáška, interaktívne školenie, vedomosti využiteľné v praxi." Amazon /Slovakia/ s.r.o.

 

Ďalšie semináre lektora: