Dashöfer eNoviny Semináre Konferencie Blog
 +421 905 299 299

Ekonomika pre nefinančných manažérov

Popis

Získajte poznatky ako využívať ekonomické informácie v praxi, ako sa orientovať v účtovných výkazoch – Súvaha, Výkaz ziskov a strát, Výkaz cash-flow, ako rozpoznať vzájomné väzby medzi finančnými výkazmi. Rozhodujúcim cieľom seminára je poskytnúť účastníkom zrozumiteľnú metódu tvorby pomerových ukazovateľov, ktoré im poskytnú reálnu informáciu o finančnej pozícii firmy.

Komu je určený

zamestnancom firmy na rôznych stupňoch riadenia, ktorí zodpovedajú za zabezpečenie udržateľnej reprodukcie prevádzkového cyklu, efektívnosti podnikateľských aktivít a finančnej stability firmy, manažérom, ktorí rozhodujú o finančnom pláne, jeho rizikách a návratnosti investície zabezpečujúcej stabilitu, resp. udržateľný rast

Obsahová náplň

 • Podstata podnikania:
  • ciele firmy – stratégia, maximalizácia zisku a jeho trhovej hodnoty,
  • životný cyklus firmy,
  • prevádzkový cyklus,
  • podnikateľský zámer – zjednodušená stratégia firmy,
  • cenová politika - techniky určenia cien a typy cien.
 • Účtovné výkazy - základné zdroje informácií o reálnej pozícii firmy:
  • súvaha, Výkaz ziskov a strát, Výkaz cash-flow,
  • logické väzby medzi účtovnými výkazmi.
 • Finančná analýza a základné princípy posudzovania finančných ukazovateľov:
  • metódy hodnotenia ekonomickej efektívnosti,
  • sústava finančných ukazovateľov - ukazovatele likvidity, ukazovatele aktivity, ukazovatele rentability, ukazovatele zadĺženosti a ich interpretácia,
  • prístupy k hodnoteniu vývoja vybraných ukazovateľov pre rozhodovanie o ekonomickom a finančnom riadení firmy.
 • Finančná pozícia firmy:
  • analýza ukazovateľov, ktoré charakterizujú finančnú pozíciu firmy,
  • predpoklady rastu, stagnácie, rizika zvýšenia neudržateľnej finančnej závislosti, ohrozenia kapitálovej stability, straty likvidity a solventnosti.
 • Riešenie a ekonomická interpretácia prípadovej štúdie:
  • silné a slabé stránky ekonomického vývoja firmy (SWOT analýza),
  • hodnotenie bonity firmy,
  • identifikácia možných rizikových faktorov zníženia finančnej stability firmy.
DátumMiestoCena  
23.1.2018Bratislava165 EUR + DPHPrihlásiť sa
20.8.2018Bratislava165 EUR + DPHPrihlásiť sa

Na tomto seminári sa stretnete s pojmami ako

ciele firmy, cyklus firmy, účtovné výkazy, podnikateľský zámer

Lektor

Ing. Dušan Preisinger

Lektor s bohatými teoretickými a praktickými skúsenosťami. Pôsobil v súkromnej sfére ako odborník na kalkulácie, rozpočty a analýzu ekonomických ukazovateľov, neskôr ako analytik v bankovom sektore. V súčasnosti sa okrem analytickej činnosti a poradenstva aktívne venuje lektorovaniu.

Časový harmonogram

 • 8.30 – 9.00  registrácia účastníkov
 • 9.00 – 11.30  prednáška
 • 11.30 – 12.30  obed
 • 12.30 – 17.00  prednáška a diskusia


Od januára 2014 je Centrum vzdelávania členom Asociácie inštitúcií vzdelávania dospelých v Slovenskej republike.*Časový harmonogram seminára je informatívny. Vstupenku spolu s organizačnými pokynmi a zálohovou faktúrou Vám pošleme minimálne 4 pracovné dni pred uskutočnením kurzu na Vami uvedenú e-mailovú adresu.

Táto operácia je dostupné len pre prihlásených užívateľov.
Registrujte sa tu.
Zdielať na FacebookuZdielať na TwitteruZdielať na Linked InZobraziť QR kód
This is a QR Code
Referencie:

"S lektorom Preisingerom, ako aj s celým priebehom a obsahom seminára som veľmi spokojný. Určite veľký prínos." Dekonta Slovensko, spol. s r.o.

"Veľa praktickýcch príkladov, prepojenie teórie s praxou." Phase, s.r.o.

"Veci znalý, komunikatívny, interaktívny. Pohotovost a odbornosť (prax) prednášateľa." UNsP Milosrdní Bratia, s.r.o.

"Bol vhodný pre zorientovanie sa v podnikových financiách, výkazoch." KRANIMEX spol. s.r.o.

"Malá skupina perfektne vyhovovala, bol priestor na praktické rady šité na mieru." EKOM PLUS, s.r.o.

 

Ďalšie semináre lektora: