Dashöfer eNoviny Semináre Konferencie Blog
Videotutorial

Dovoz a vývoz tovaru z pohľadu DPH

Popis

Cieľom seminára je oboznámiť poslucháčov s problematikou uplatňovania colných predpisov vo väzbe na predpisy o DPH so zameraním na dovoz a vývoz tovaru. Napriek tomu, že daňová legislatíva sa výrazným spôsobom líši od colnej, v prípade dovozu a vývozu tovaru sa aj pri správe DPH uplatňujú colné predpisy vo vymedzenom rozsahu. Preto je nevyhnutné poznať špecifiká týchto predpisov platné pre dovoz a vývoz tovaru. Pripravované legislatívne zmeny prinesú prenos zodpovednosti za správne určenie základu dane a teda aj samotnej daňovej povinnosti z colných orgánov na daňové subjekty, ktoré dovezú tovar na colné územie EÚ. Správnym uplatnením príslušných predpisov je možné predísť sankciám, ktoré môžu uplatňovať daňové orgány pri zistení nezrovnalostí.

Komu je určený

školenie nie je zamerané na uplatňovanie DPH z pohľadu účtovníctva

Obsahová náplň

  • Uplatňovanie DPH pri dovoze tovaru.
  • Oslobodenie od DPH pri dovoze tovaru.
  • Oslobodenie tovaru od DPH pri dodaní do iných členských štátov EÚ.
  • Preukazovanie dodania tovaru do iného členského štátu na účely oslobodenia od DPH.
  • Zabezpečenie dane pri dovoze tovaru.
  • Oslobodenie od DPH pri vývoze tovaru.
DátumMiestoCena  
22.6.2016Bratislava165 EUR + DPHPrihlásiť sa
29.7.2016Bratislava165 EUR + DPHPrihlásiť sa
7.9.2016Žilina165 EUR + DPHPrihlásiť sa
3.11.2016Bratislava165 EUR + DPHPrihlásiť sa

Lektor

Ing. Tibor Vojtko

V colnej správe pôsobil viac ako 20 rokov, pričom prešiel rôznymi pozíciami od radového colníka na hraničnom priechode až po funkciu riaditeľa odboru Colného riaditeľstva SR. Počas svojej praxe sa špecializoval najmä na oblasť colného dohľadu a colného konania, ale pôsobil aj v oblasti informatiky a analýzy rizika. Na medzinárodnej úrovni zastupoval slovenskú colnú správu v odborných komisiách a pracovných skupinách v Bruseli. Pôsobil aj ako lektor odborného vzdelávania v rámci profesijnej prípravy colníkov a zároveň svoju lektorskú činnosť realizoval aj v komerčnej sfére. Má VŠ vzdelanie ekonomického smeru. V súčasnom období vystupuje ako colný poradca v súkromnej spoločnosti.

Časový harmonogram

  • 8.30 – 9.00  registrácia účastníkov
  • 9.00 – 11.30  prednáška
  • 11.30 – 12.30  obed
  • 12.30 – 16.00  prednáška a diskusia
Od roku 2013 sme vzdelávacou inštitúciou uchádzajúcou sa o akreditáciu programov ďalšieho vzdelávania ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky.

*Vstupenku spolu s organizačnými pokynmi a zálohovou faktúrou Vám pošleme minimálne 4 pracovné dni pred uskutočnením seminára na Vami uvedenú e-mailovú adresu.

Táto operácia je dostupné len pre prihlásených užívateľov.
Registrujte sa tu.
Referencie:

"Mne sa osobne veľmi páčil, mám rada školiteľov z praxe pretože nie sú čisto teoretici, ale ľudia, ktorí vedia ako to chodí bežne v praxi."  (S.H, Hella Innenleuchten -Systeme Bratislava,s.r.o.)

"So záujmom a ochotou odpovedal na všetky otázky." (N.K. Camfil, s.r.o.)

"Príklady z praxe, voľná diskusia, riešenie konkrétnych problémov, problematiky z praxe."  (S.H, Hella Innenleuchten -Systeme Bratislava,s.r.o.)

Ďalšie semináre lektora: