Dashöfer eNoviny Semináre Konferencie Blog
 +421 905 299 299

Daňový špeciál: DPH a DZP v roku 2017 v praktických príkladoch

Popis

Aktuálne problémy DPH a DZP na praktických príkladoch môžete riešiť spolu so skúseným lektorom a daňovým poradcom Milanom Kúdelom počas trojdňového školenia.

Limitovaný počet miest zaručuje  individuálny prístup ku každému účastníkovi.

Máme pre Vás niekoľko druhov balíčkov, ktoré zahŕňajú: ubytovanie, plná penzia, vstup do wellness + 1x masáž.

Príďte spojiť užitočné s príjemným.

Ak sa Vám do Tatier nechce cestovať, môžete  si zvoliť i termín školenia v Bratislave.

Komu je určený

ekonómom, účtovníkom, daňovým poradcom, finančným riaditeľom, záujemcom o problematiku

Obsahová náplň

1. deň

DPH v praxi a judikatúre v roku 2017

 • Vznik povinnosti registrácie DPH.
 • Vznik daňovej povinnosti a určenie miesta zdaniteľného obchodu.
 • Miesto dodania služieb pri stavebnej činnosti.
 • "Konsignačný sklad" z pohľadu DPH.
 • Manká a škody 
 • Zmarené investície a DPH;
 • Oprava sadzby dane a jej odpočítanie a uplatnenie.
 • Nárok na odpočítanie dane.
 • Reťazové obchody a DPH.
 • Zmena účelu využitia pri investičnom majetku.
 • Náležitosti faktúry.
 • Rizikové obchody a DPH;
 • Prevádzkareň z pohľadu DPH.
 • novela k 01. 01. 2016

2. deň

DzP v praxi a judikatúre v roku 2017

 • Zmluvné pokuty a ich úhrada;
 • Technické zhodnotenie prenajatého majetku (účtovanie a daňové dopady).
 • Súčasti obstarávacej ceny majetku.
 • Medzinárodne zdaňovanie;
 • Dlhodobé pohľadávky a záväzky, súčasná hodnota a opravné položky.
 • Krátkodobé rezervy.
 • Imanie a rozdelenie zisku.
 • Vklady majetku do ZI spoločnosti.
 • Zmena reálnej hodnoty majetku.
 • Zdaňovanie licenčných poplatkov a dividend.
 • Odpočet daňovej straty.
 • Opravy chýb minulých období.

3. deň

Základy modelovania základu dane a judikatúra v roku 2017

 • Zmena zdaňovacieho obdobia.
 • Pozastavenie daňového odpisovania.
 • Uplatnenie opravných položiek a rezerv s vplyvom na základ dane.
 • Nízka kapitalizácia.
 • Sprostredkovania s odmenou nad rámec daňových výdavkov.
 • Reklamy jej právny titul a uplatnenie.
 • Vyplácanie základného imania a zdaňovanie.
 • Vklady majetku do ostatných kapitálových fondov a ich vyplácanie.
 • Dlhodobé záväzky a ich zdaňovanie.
 • Podávanie dodatočných daňových priznaní.
 • Eliminácia vzniku stálej prevádzkarne pre účely zákona o DzP.
 • Oceňovania prepojených spoločností.

Počas kurzu Vám garantujeme individuálny prístup lektorov.

Cena kurzu zahŕňa školenie, študijné podklady a konzultáciu. V závere kurzu absolvujete test a po jeho vyhodnotení získate Certifikát Celoživotného vzdelávania.

DátumMiestoCena  
28.11. – 30.11.2017Bratislava640 EUR + DPHPrihlásiť sa

Na tomto seminári sa stretnete s pojmami ako

DPH, DzP, registrácie DPH, konsignačný sklad, zmarené investície, oprava sadzby dane, reťazové obchody, investičné majetky, náležitosti faktúr, rizikové obchody, prevádzakareň, zmluvné pokuty, prenajatý majetok, medzinárodné zdaňovanie, dlhodobé pohľadávky, záväzky, krátkodobé rezervy, imanie, zisk, zdaňovanie licenčných poplatkov, opravy chýb, modelovanie základu dane, jukikatúra, vyplácanie imania

Lektor

Ing. Milan Kúdela

Daňový poradca, člen Slovenskej komory daňových poradcov. Od roku 2003 sa zaoberá daňovým poradenstvom pre právnické a fyzické osoby so špecializáciou na daň z príjmov, DPH, medzinárodné zdaňovanie a správu daní a poplatkov.
Je držiteľom certifikátu účtovných štandardov US GAAP, publikuje v odbornej literatúre a venuje sa prednáškovej činnosti

Časový harmonogram

 • 8.30 – 9.00  registrácia účastníkov
 • 9.00 – 11.30  prednáška
 • 11.30 – 12.30  obed
 • 12.30 – 16.00  prednáška a diskusia

Cenové balíky:

Prosím do poznámky v objednávke uviesť číslo balíka, ktorý si vyberiete.Od januára 2014 je Centrum vzdelávania členom Asociácie inštitúcií vzdelávania dospelých v Slovenskej republike.*Vstupenku spolu s organizačnými pokynmi a zálohovou faktúrou Vám pošleme minimálne 4 pracovné dni pred uskutočnením seminára na Vami uvedenú e-mailovú adresu.

Táto operácia je dostupné len pre prihlásených užívateľov.
Registrujte sa tu.
">Zdielať na FacebookuZdielať na Twitteru&summary=&source=Verlag Dashöfer: " target="_new">Zdielať na Linked InZobraziť QR kód
This is a QR Code

Ďalšie semináre lektora: