Dashöfer eNoviny Semináre Konferencie Blog
 +421 905 299 299

Česko-slovenské účtovníctvo, DPH a DzP v roku 2018 

Popis

Získajte prehľad v rozdieloch medzi účtovníctvom, daňou z pridanej hodnoty a daňou z príjmov medzi Českom a Slovenskom.
Na základe praktických príkladov, spôsobov účtovania a daňových dopadov, ktoré Vám skúsení lektori predostrú počas 3-dňového komplexného školenia, budete vo Vašej praxi neomylný!Komu je určený

- ekonómom, účtovníkom

Obsahová náplň

1. deň

DPH v kontexte rozdielov slovenského a českého zákona

 • Vznik povinnosti registrácie DPH.
 • Vznik daňovej povinnosti a určenie miesta zdaniteľného obchodu.
 • Miesto dodania služieb pri stavebnej činnosti.
 • "Konsignačný sklad" z pohľadu DPH.
 • Určenie prepočítacieho kurzu pre účely DPH.
 • Manko, škoda, krádež a DPH.
 • Oprava sadzby dane a jej odpočítanie a uplatnenie.
 • Nárok na odpočítanie dane.
 • Reťazové obchody a DPH.
 • Zmena účelu využitia pri investičnom majetku.
 • Náležitosti faktúry.
 • Definícia stavebného pozemku.
 • Povinné doklady k faktúre.
 • Prevádzkareň z pohľadu DPH.

2. deň

DzP v kontexte rozdielov slovenského a českého zákona

 • Transferové oceňovanie.
 • Vznik stálej prevádzkarne.
 • Súčasti obstarávacej ceny majetku.
 • Výskum a vývoj.
 • Dlhodobé pohľadávky a záväzky, súčasná hodnota a opravné položky.
 • Krátkodobé rezervy.
 • Imanie a rozdelenie zisku.
 • Vklady majetku do ZI spoločnosti.
 • Zmena reálnej hodnoty majetku.
 • Zdaňovanie licenčných poplatkov a dividend.
 • Odpočet daňovej straty.
 • Daňové licencie.
 • Náklady po zaplatení
 • Podávanie dodatočných daňových priznaní.

3. deň

Účtovníctvo v kontexte rozdielov slovenského a českého zákona

 • Účtovníctvo stálej prevádzkarne a organizačnej zložky.
 • Technické zhodnotenie prenajatého majetku (účtovanie).
 • Súčasti obstarávacej ceny majetku.
 • Výskum a vývoj.
 • Tvorba opravných položiek.
 • Krátkodobé rezervy.
 • Základné imanie a rozdelenie zisku.
 • Vklady majetku do ZI a VI spoločnosti.
 • Zmena reálnej hodnoty majetku.
 • Opravy chýb minulých období.
 • Povinnosť auditu.
 • Interné smernice
DátumMiestoCena  
11.4. – 13.4.2018Bratislava640 EUR + DPHPrihlásiť sa
7.11. – 9.11.2018Bratislava640 EUR + DPHPrihlásiť sa

Na tomto seminári sa stretnete s pojmami ako

- účtovníctvo, DPH, daň z pridanej hodnoty, slovenská legislatíva, česká legislatíva, daňová povinnosť, miesto zdaniteľného obchodu, kurz, reťazový obchod, prevádzkareň, porovnanie slovensko-českej legislatívy, DzP, daň z príjmov, PO, právnická osoba, registrácia DzP

Lektor

Ing. Milan Kúdela

Daňový poradca, člen Slovenskej komory daňových poradcov. Od roku 2003 sa zaoberá daňovým poradenstvom pre právnické a fyzické osoby so špecializáciou na daň z príjmov, DPH, medzinárodné zdaňovanie a správu daní a poplatkov.
Je držiteľom certifikátu účtovných štandardov US GAAP, publikuje v odbornej literatúre a venuje sa prednáškovej činnosti

Časový harmonogram

 • 8.30 – 9.00  registrácia účastníkov
 • 9.00 – 11.30  prednáška
 • 11.30 – 12.30  obed
 • 12.30 – 16.00  prednáška a diskusia

 


Od januára 2014 je Centrum vzdelávania členom Asociácie inštitúcií vzdelávania dospelých v Slovenskej republike.*Vstupenku spolu s organizačnými pokynmi a zálohovou faktúrou Vám pošleme minimálne 4 pracovné dni pred uskutočnením seminára na Vami uvedenú e-mailovú adresu.

Táto operácia je dostupné len pre prihlásených užívateľov.
Registrujte sa tu.
">Zdielať na FacebookuZdielať na Twitteru&summary=&source=Verlag Dashöfer: " target="_new">Zdielať na Linked InZobraziť QR kód
This is a QR Code
Referencie:

"Školenie bolo na vysokej úrovni s vynikajúcimi odborníkmi a dobre spracovanými materiálmi a perfektne zorganizované. Vrelo ho môžem odporučiť každému z odboru." OMV Slovensko, s.r.o.

"Zajímavý seminář, většina času byly príklady z praxe. Velké plus - možnost zeptat se a vstoupit do diskuze ihned, ne až po skončení celého dne. Lektoři mají velké znalosti." FTE Automotive Czechia, s.r.o.

"100% kompetentnosť lektorov. Seminár výborný - prvý svojho druhu a obšírny + odborné hľadisko." Schnellecke Slovakia, s.r.o.

"S prednášajúcimi som bola veľmi spokojná, výklad bol vecný aj s príkladmi, vedeli zaujať výkladom danej problematiky. Celkový dojem je veľmi pozitívny. V budúcnosti by som sa rada zúčastnila ďalšieho seminára. Páčili sa mi vaše priestory seminára, odborný výklad, prejav a zaujatie prednášajúcich, limitovaný počet účastníkov seminára - možnosť dávať otázky v priebehu výkladu seminára." PCA Slovakia, s.r.o.

"Lektori boli plne kompetentní s vynikajúcimi znalosťami, zaujímavý dynamický výklad, upriamením aj na potreby účastníkov." Air Liquide Welding C.E. s.r.o.

"Dojem je výborný. Seminár mi dal veľmi veľa užitočných poznatkov." Faurecia Slovakia s.r.o.

Ďalšie semináre lektora: