Dashöfer eNoviny Semináre Konferencie Blog
 +421 905 299 299

BOZP v roku 2018 – aplikácia zmien v praxi, 2. ročník

Popis

Cieľom 2.ročníka konferencie BOZP v roku 2018 – aplikácia zmien v praxi je poskytnúť účastníkom praktický prehľad v rámci oblasti BOZP. Získate informácie o najvýznamnejších legislatívnych zmenách v oblasti BOZP pre rok 2018, pripravíme Vás na veľké zmeny v pracovnej zdravotnej službe, dozviete sa, že zmeny v ochrane osobných údajov sa týkajú aj Vás. Informácie o kontrolách a závažných pracovných úrazoch získate priamo od riaditeľa Inšpektorátu práce. Na praktických príkladoch prejdeme riešenie pracovných úrazov z pohľadu bezpečnostného technika a právnika. Na konferencii nebude chýbať riadená panelová diskusia vedená autorizovanou bezpečnostnou techničkou.

Viete načo všetko sa pripraviť a čomu sa nedá v oblasti BOZP pre rok 2018 vyhnúť? Len s nami:

 • získate prehľad o najvýznamnejších legislatívnych zmenách v oblasti BOZP pre rok 2018,
 • uistite sa, že poznáte všetky svoje právomoci pri kontrolách, aby ste mali v hlave vždy ten správny argument,
 • oboznámte sa s často riešenými pracovnými úrazmi z pohľadu bezpečnostného technika, ale aj právnika,
 • pripravte sa na veľké zmeny v pracovnej zdravotnej službe od roku 2018,
 • a nezabudnite, že zmenám v ochrane osobných údajov sa nevyhnete ani Vy. 

Darček pre Vás: MANUÁL NA VYPLNENIE ZÁZNAMU O REGISTROVANOM PRACOVNOM ÚRAZE a SPRIEVODCA PRACOVNÝM ÚRAZOM

 

Komu je určený

Konferencia je určená majiteľom, zamestnávateľom, vedúcim zamestnancom, manažérom BOZP, referentom BOZP, audítorom systému manažmentu BOZP, osobám spôsobilým zaisťovať úlohy v prevencii rizík a všetkým ostatným záujemcom o danú problematiku.

Obsahová náplň

Miesto konania:
Hotel Holiday Inn****
SALÓNIK:
Vision
harmonogram:
8:30 - 17:10
Termín konania:
22.9.2016
Mesto konania:
Žilina
Cena vstupného:
100 €
Vstupenka obsahuje:
pracovné materiály
kvalitný a chutný obed
2x pauza na kávu a zákusok
tombola
kozmetické poradkyne Mary Kay
technologické novinky v oblasti ergonómie
Posledné voľné miesta:
8
DátumMiestoCena  
29.11.2017Žilina100 EUR + DPHPrihlásiť sa

Lektor

PhDr. Ján Barica

Psychológ, kouč, supervízor, diagnostik, assessor pre výber a kariérny rast, tréner a odborný poradca pre marketing a predaj. V rámci svojej praxe sa venuje aj lektorskej činnosti vo firmách na Slovensku i v Českej republike.

Mgr. Sylvia Szábó

Partnerka Ružička Csekes s. r. o., advokátka špecializujúca sa na korporátne trestné právo, protikorupčné programy, programy prevencie protispoločenskej činnosti a preventívne opatrenia.

Ružička Csekes s.r.o. má ako prvá advokátska kancelária na Slovensku k dispozícii skupinu 8 špecialistov zaoberajúcich sa právnou problematikou korporátnej

Časový harmonogram

Program konferencie

8:30 –  9:00 Registrácia účastníkov s občerstvením

9:15– 9:40  Ing. Tamara Paceková

Aktuálne a pripravované zmeny v legislatíve BOZP

 • Zákon o BOZP, vyhláška o technických zariadeniach – aplikácia povinnosti zamestnávateľa v praxi
 • Predpisy v oblasti technických zariadení – bezpečnostné požiadavky pred sprístupnením na trh a do prevádzky (nariadenia vlády SR – výťahy, tlakové zariadenia, jednoduché tlakové nádoby), novela nariadenia vlády SR – výťahy – požiadavky na výťahy v existujúcich budovách)
 • Zrušená norma o aktívnych bleskozvodoch a prax   
 • Pripravované predpisy (zákon o inšpekcii práce, výchova a vzdelávanie v oblasti BOZP)

9:40 - 10:20  JUDr. Rudolf Kubica

Právomoci Inšpektorátov práce a zamestnávateľov pri kontrolách a šetreniach závažných pracovných úrazov

 • Čo všetko ako podnikateľ potrebujete vedieť, vám na konferencii odprednáša riaditeľ Žilinského inšpektorátu práce.

10:20 – 10:35  Prestávka s občerstvením

10:35 – 10:55  Mgr. Sylvia Szabó, partnerka Ružička Csekes, s. r. o.

Porušením predpisov na úseku BOZP hrozí zamestnávateľovi aj trestná zodpovednosť právnickej osoby

Dozviete sa ako súvisí trestný čin všeobecného ohrozenia so zamestnávateľom – právnickou osobou a povinnosťami, ktoré má zamestnávateľ na úseku BOZP. Na prípadovej štúdii Vám vysvetlíme ako sa porušenie predpisov BOZP môže stať trestným pre právnickú osobu a ako tomu zabrániť.

10:55 – 11:30  Ľubica Kuševová, JUDr. Jozef Lukajka, PhD.

Pracovný úraz v praxi - rôzne situácie a ich reálne riešenia

 • Najčastejšie a najzaujímavejšie situácie z pohľadu právnika, ale aj bezpečnostného technika v dvoch rovinách:

a) zamestnávateľ sa snaží vyvliecť z povinností hoci k zapríčineniu úrazu došlo jeho pochybením,

b) zamestnanec sa snaží presvedčiť, že k úrazu došlo zapríčinením zamestnávateľa (ako sa môže zamestnávateľ brániť).

11:30 - 12:00 Riadená panelová diskusia

12:00 - 13:00 Obed

13:00 - 13:45  MUDr. Ľudmila Ondrejková, MPH

Pracovná zdravotná služba (PZS) - súčasná podoba PZS v praxi, pripravované zmeny

 • Povinnosti zamestnávateľa v oblasti ochrany zdravia pri práci v novele zákona č. 355/2007 Z. z. -  spolupráca s PZS
 • Spôsob zabezpečenia PZS zo strany zamestnávateľa
 • Náplň činnosti PZS podľa kategórií prác

13:45 – 14:00 Riadená panelová diskusia

14:00 – 14:15 Prestávka s občerstvením

14:15 – 14:55 JUDr. Jozef Lukajka, PhD.

Zmeny v ochrane osobných údajov v oblasti BOZP od roku 2018

 • Ako viesť dokumentáciu BOZP, dokumentácia k úrazom, kamerové systémy – najdôležitejšie informácie

14:55 – 15:20 Riadená panelová diskusia

15:20 – 15:30 Tombola, záver podujatia

 

Mimo hlavnej sály:

PhDr. Ján Barica

Workshop: Ako riešiť následky pracovného úrazu na pracovisku

 

Táto operácia je dostupné len pre prihlásených užívateľov.
Registrujte sa tu.
Zdielať na FacebookuZdielať na TwitteruZdielať na Linked InZobraziť QR kód
This is a QR Code

Ďalšie semináre lektora: