Dashöfer eNoviny Semináre Konferencie Blog
 +421 905 299 299

BOZP v lesníctve

Popis

Cieľom je poskytnúť účastníkom seminára detailnejšie informácie o prevencii v bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci v lese a pri práci s lesníckymi strojmi, zariadeniami a pracovnými postupmi. Podrobnosti na zaistenie BOZP v lesníctve upravujú vyhlášky a nariadenia vlády, ktoré budú obsahom seminára. 

Komu je určený

všetkým zamestnávateľom, ktorých zamestnanci vykonávajú prácu v lese, pre samostatne podnikajúce fyzické osoby (živnostníkov), ktorí vykonávajú prácu v lese, zamestnancom v lesnom hospodárstve

Obsahová náplň

 • BOZP všeobecne - povinnosti zamestnávateľa, povinnosti zamestnancov, tvorba dokumentácie, riešenie pracovných úrazov, analýza rizík /zákon 124/2006 o BOZP/
 • podrobnosti na zaistenie BOZP pri lesnej práci a podrobnosti o odbornej spôsobilosti na výkon niektorých pracovných činností a na obsluhu niektorých technických zariadení /vyhl. MPSVaR 46/2010/
 • pracovná zdravotná služba - zákon 355/2007 o verejnom zdravotníctve
 • bezpečnostné požiadavky na pracovisko - NR vlády 391/2006
 • pracovné prostriedky - NR vlády 392/2006
 • osobné ochranné pracovné prostriedky - NR vlády 395/2006
 • riziká - hluk /NR 115/2006/,   vibrácie /NR 416/2006/   teplo-chlad /NR 247/2006/,   bremená /NR 281/2006/,   chemický faktor /NR 355/2006/
 • opatrenia v súvislosti s ochranou lesa pred požiarmi - vyhl. 121/2002 o požiarnej prevencii
DátumMiestoCena  
11.9.2017Košice165 EUR + DPHPrihlásiť sa

Na tomto seminári sa stretnete s pojmami ako

BOZP, lesníctvo, lesná práca, ochrana lesa, bezpečnostné požiadavky, ochranné pracovné prostriedky, požiarna prevencia, bezpečnosť práce, Zákon o verejnom zdravotníctve, pracovný úraz

Lektor

Ľubica Kuševová

Autorizovaný bezpečnostný technik a technik požiarnej ochrany s dlhoročnými skúsenosťami. V súčasnosti sa venuje odbornej poradenskej a lektorskej činnosti. Predtým pracovala 10 rokov na pozícii staršieho referenta pre BOZP a PO pre ozbrojené zložky.

Časový harmonogram

 • 8.30 – 9.00  registrácia účastníkov
 • 9.00 – 11.30  prednáška
 • 11.30 – 12.30  obed
 • 12.30 – 17.00  prednáška a diskusia


Od januára 2014 je Centrum vzdelávania členom Asociácie inštitúcií vzdelávania dospelých v Slovenskej republike.*Časový harmonogram seminára je informatívny. Vstupenku spolu s organizačnými pokynmi a zálohovou faktúrou Vám pošleme minimálne 4 pracovné dni pred uskutočnením kurzu na Vami uvedenú e-mailovú adresu.

Táto operácia je dostupné len pre prihlásených užívateľov.
Registrujte sa tu.
Zdielať na FacebookuZdielať na TwitteruZdielať na Linked InZobraziť QR kód
This is a QR Code

Ďalšie semináre lektora: