Dashöfer eNoviny Semináre Konferencie Blog
 +421 905 299 299
Videotutorial

Ako získať prostriedky pre neziskové organizácie

Popis

Cieľom seminára je oboznámiť účastníkov s existujúcimi možnosťami pre získavanie prostriedkov pre neziskové organizácie z externých medzinárodných zdrojov, princípmi pre vyhľadávanie a identifikovanie vhodných zdrojov, ako aj základné pravidlá pre prípravu projektových žiadostí. Súčasťou seminára bude aj ukážka rôznych formulárov projektových žiadostí a rozpočtov. Konkrétnym výstupom seminára bude vypracovanie projektového zámeru podľa metódy logickej matice.

Komu je určený

neziskovým organizáciam - pracovníkom zodpovedných za fundraising a rozvojové projekty

Obsahová náplň

Prehľad potenciálnych zdrojov financovania

 • Nové programové obdobie obdobie 2014 – 2020:
  • odlišnosti oproti predchádzajúcemu obdobiu
  • štruktúra programov
  • finančné alokácie
 • Prehľad medzinárodných zdrojov pre externé financovanie - programy teritoriálnej spolupráce:
  • začlenenie v rámci systému financovania EÚ,
  • prehľad programov a podmienok, pravidiel v rámci jednotlivých programov,
  • programy cezhraničnej spolupráce: SR - ČR, SR - AT, SR - HU, SR - PL, ENI HUSKROUA,
  • programy nadnárodnej spolupráce: Central Europe, ETC Danube,
  • programy medzinárodnej spolupráce: Interreg, Espon, Interact, Urbact.
 • Prehľad medzinárodných zdrojov pre externé financovanie - komunitárne programy:
  • EÚ komunitárne programy,
  • začlenie v rámci systému financovania EÚ,
  • prehľad programov a podmienok financovania, pravidiel v rámci jednotlivých programov,
  • komunitárne programy: Horizont 2020, Erasmus+, CIP, Kreatívna Európa a Európa pre občanov.

Získavanie externého financovania

 • Analýza požiadaviek donorov (všeobecné princípy, odporúčania).
 • Projektové partnerstvá (pricípy, požiadavky, možnosti).
 • Partneri vs. dodávatelia (možnosti a porovnanie).
 • Príprava projektových žiadostí:
  • úvod k metóde matice logického rámca (logframe),
  • plán aktivít (príprava, formáty),
  • rozpočet projektu (identifikácia vstupov, oprávnenosť výdavkov, kroky pri príprave rozpočtu, metódy overovania).
 • Ukážka formulárov žiadostí a rozpočtov.
DátumMiestoCena  
14.6.2017Bratislava165 EUR + DPHPrihlásiť sa
21.8.2017Bratislava165 EUR + DPHPrihlásiť sa
16.10.2017Bratislava165 EUR + DPHPrihlásiť sa

Lektor

Daniela Olejárová

Daniela má pätnásť rokov praktických aj poradenských skúseností z rôznych sektorov a oblastí sociálno-ekonomického a regionálneho rozvoja. V Centire pôsobí na pozícii senior konzultanta a venuje sa poradenstvu pre organizácie, ktoré majú záujem budovať odbornú, výskumnú či rozvojovú spoluprácu v medzinárodnom kontexte, alebo rozvinúť svoj inovačný

Časový harmonogram

 • 8.30 – 9.00  registrácia účastníkov
 • 9.00 – 11.30  prednáška
 • 11.30 – 12.30  obed
 • 12.30 – 17.00  prednáška a diskusiaOd roku 2013 sme vzdelávacou inštitúciou uchádzajúcou sa o akreditáciu programov ďalšieho vzdelávania ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky.

*Časový harmonogram seminára je informatívny. Vstupenku spolu s organizačnými pokynmi a zálohovou faktúrou Vám pošleme minimálne 4 pracovné dni pred uskutočnením kurzu na Vami uvedenú e-mailovú adresu.

Táto operácia je dostupné len pre prihlásených užívateľov.
Registrujte sa tu.
Zdielať na FacebookuZdielať na TwitteruZdielať na Linked InZobraziť QR kód
This is a QR Code

Ďalšie semináre lektora: