Dashöfer eNoviny Semináre Konferencie Blog
 +421 905 299 299

Ako získať prostriedky pre malé a stredné podniky (využitie medzinárodných zdrojov financovania)

Popis

Cieľom seminára je oboznámiť účastníkov s existujúcimi možnosťami pre získavanie prostriedkov z externých medzinárodných zdrojov, princípmi pre vyhľadávanie a identifikovanie vhodných zdrojov, ako aj základné pravidlá pre prípravu projektových žiadostí. Súčasťou seminára bude aj ukážka rôznych formulárov projektových žiadostí a rozpočtov. Konkrétnym výstupom seminára bude vypracovanie projektového zámeru podľa metódy logickej matice.

Komu je určený

malým a stredným podnikom (hlavne v oblasti vzdelávania, výskumu a inovácií) - Stredný a nižší manažment, pracovníkom zodpovedným za rozvojové projekty

Obsahová náplň

Prehľad potenciálnych zdrojov financovania

 • Nové programové obdobie obdobie 2014 – 2020:
  • odlišnosti oproti predchádzajúcemu obdobiu
  • štruktúra programov
  • finančné alokácie
 • Prehľad medzinárodných zdrojov pre externé financovanie - programy teritoriálnej spolupráce:
  • začlenenie v rámci systému financovania EÚ,
  • prehľad programov a podmienok, pravidiel v rámci jednotlivých programov,
  • programy cezhraničnej spolupráce: SR – ČR, SR – AT, SR – HU, SR – PL, ENI HUSKROUA,
  • programy nadnárodnej spolupráce: Central Europe, ETC Danube,
  • programy medzinárodnej spolupráce: Interreg, Espon, Interact, Urbact.
 • Prehľad medzinárodných zdrojov pre externé financovanie - komunitárne programy:
  • EÚ komunitárne programy,
  • začlenenie v rámci systému financovania EÚ,
  • prehľad programov a podmienok financovania, pravidiel v rámci ednotlivých programov,
  • komunitárne programy: Horizont 2020, COSME, Erasmus +, Kreatívna Európa a Európa pre občanov (informatívne).

Získavanie externého financovania

 • Analýza požiadaviek donorov (všeobecné princípy, odporúčania).
 • Projektové partnerstvá (pricípy, požiadavky, možnosti).
 • Partneri vs. dodávatelia (možnosti a porovnanie).
 • Príprava projektových žiadostí:
  • úvod k metóde matice logického rámca (logframe),
  • plán aktivít (príprava, formáty),
  • rozpočet projektu (identifikácia vstupov, oprávnenosť výdavkov, kroky pri príprave rozpočtu, metódy overovania).
 • Ukážka formulárov žiadostí a rozpočtov.
DátumMiestoCena  
27.10.2017Bratislava165 EUR + DPHPrihlásiť sa

Na tomto seminári sa stretnete s pojmami ako

financovanie, zdroj financovania, EÚ, získanie zdroja, rozvojový program, komunitárny program, externé financovanie, projekt, malý podnik, stredný podnik, formulár, žiadosť

Lektor

Daniela Olejárová

Daniela má pätnásť rokov praktických aj poradenských skúseností z rôznych sektorov a oblastí sociálno-ekonomického a regionálneho rozvoja. V Centire pôsobí na pozícii senior konzultanta a venuje sa poradenstvu pre organizácie, ktoré majú záujem budovať odbornú, výskumnú či rozvojovú spoluprácu v medzinárodnom kontexte, alebo rozvinúť svoj inovačný

Časový harmonogram

 • 8.30 – 9.00  registrácia účastníkov
 • 9.00 – 11.30  prednáška
 • 11.30 – 12.30  obed
 • 12.30 – 17.00  prednáška a diskusia


Od januára 2014 je Centrum vzdelávania členom Asociácie inštitúcií vzdelávania dospelých v Slovenskej republike.*Časový harmonogram seminára je informatívny. Vstupenku spolu s organizačnými pokynmi a zálohovou faktúrou Vám pošleme minimálne 4 pracovné dni pred uskutočnením kurzu na Vami uvedenú e-mailovú adresu.

Táto operácia je dostupné len pre prihlásených užívateľov.
Registrujte sa tu.
Zdielať na FacebookuZdielať na TwitteruZdielať na Linked InZobraziť QR kód
This is a QR Code

Ďalšie semináre lektora: