Seminár:
Agentúrne zamestnávanie - podmienky, povinnosti a všetky aktuálne zmeny

Základné informácie

Účastnícky poplatok: 165 - EUR bez DPH, zahŕňa pracovné materiály, občerstvenie počas celej doby kurzu a plnohodnotný obed.

Doba trvania: 1-dňový praktický seminár, trvanie 8.30-16.00

Téma

Školenie je určené pre agentúry, ktoré dočasne prideľujú zamestnancov i pre spoločnosti, ktoré ich dočasne užívajú.

termín

Počet seminárov k dispozícií : 3
Najbližší termín: 20.6.2018
Miesto: Bratislava

Obsahová náplň - Agentúrne zamestnávanie - podmienky, povinnosti a všetky aktuálne zmeny

 • Právny rámec: Zákonník práce, zákon o službách zamestnanosti.
 • Výhody plynúce z využívania agentúr dočasného zamestnávania.
 • Ako účelne a efektívne nastaviť spoluprácu užívateľského zamestnávateľa s agentúrou dočasného zamestnávania.
 • Práva a povinnosti dočasne prideleného zamestnanca.
 • Povinnosti agentúry dočasného zamestnávania.
 • Povinnosti užívateľského zamestnávateľa.
 • Nábor, výber zamestnancov.
 • Praktické príklady, návody na efektívne riešenia.
 • Diskusia.

Máte otázky k tomuto semináru?

Radi Vám pomôžeme!

Input:

Popis

Dozviete sa o agentúrnom zamestnávaní, aké sú podmienky agentúrneho zamestnávania, ako funguje princíp dočasného pridelenia zamestnancov pre užívateľských zamestnávateľov. Na seminári budú preberané všetky aktuálne zmeny v Zákonníku práce! Lektorka Vám objasní, aké sú povinnosti agentúry a rovnako povinnosti užívateľského zamestnávateľa počas využívania dočasného pridelenia.

Kontaktná osoba

Dana Jánošíková
dana.janosikova@eseminare.sk
02/33 00 52 28

Cieľová skupina - Agentúrne zamestnávanie - podmienky, povinnosti a všetky aktuálne zmeny

agentúram dočasného zamestnávania, ktoré dočasne prideľujú zamestnancov; spoločnostiam – užívateľským zamestnávateľom, ktoré si dočasne prenajímajú zamestnancov; HR manažérom, právnikom, personalistom, mzdovým účtovníčkam; spoločnostiam, ktoré chcú na trhu podnikať v oblasti personálnych služieb

Lektor - Agentúrne zamestnávanie - podmienky, povinnosti a všetky aktuálne zmeny

PaedDr. Mgr. Daniela Pivovarová

PaedDr. Mgr. Daniela Pivovarová

Je odborníčka v oblasti pracovno – právnych vzťahov. V minulosti pôsobila na ministerstve práce, spolupodieľala sa na proceste pristúpenia SR do EÚ v časti „Voľný pohyb osôb“ a zastupovala ministerstvo pri Európskej komisii, ako členka Správnej komisie pre koordináciu systémov sociálneho zabezpečenia. Pracovala ako riadiaci pracovník v nadnárodnej spoločnosti, kde zodpovedala za zamestnanecké vzťahy. Riadila sekciu práce na ministerstve práce, zodpovedala za tvorbu právnych predpisov (Zákonníka práce, zákona o službách zamestnanosti, zákona o inšpekcii práce..) Ako právnička sa špecializuje na pracovné právo a právo sociálneho zabezpečenia, v slovenskom aj európskom kontexte. V súčasnosti sa venuje poradenstvu pre oblasť zamestnanosti, prijímania a vysielania zamestnancov do a zo zahraničia.

Časový harmonogram - Agentúrne zamestnávanie - podmienky, povinnosti a všetky aktuálne zmeny

 • 08:30 – 09:00  registrácia účastníkov
 • 09:00 – 12:00  prednáška
 • 12:00 – 13:00  obed
 • 13:00 – 16:00  prednáška a diskusia


Od januára 2014 je Centrum vzdelávania členom Asociácie inštitúcií vzdelávania dospelých v Slovenskej republike.*Časový harmonogram seminára je informatívny. Vstupenku spolu s organizačnými pokynmi a zálohovou faktúrou Vám pošleme minimálne 4 pracovné dni pred uskutočnením seminára na Vami uvedenú e-mailovú adresu.

Termíny a prihlásenie - Agentúrne zamestnávanie - podmienky, povinnosti a všetky aktuálne zmeny

Miesto
Dátum
Lektor
Cena
Prihlásiť sa
 • Bratislava
 • 20.6.2018
 • PaedDr. Mgr. Daniela Pivovarová
 • 165 EUR + DPH
Input:
 • Bratislava
 • 18.9.2018
 • PaedDr. Mgr. Daniela Pivovarová
 • 165 EUR + DPH
Input:
 • Bratislava
 • 11.12.2018
 • PaedDr. Mgr. Daniela Pivovarová
 • 165 EUR + DPH
Input:

Ešte sú k dispozícii voľné miesta.
K dispozícií je už len obmedzený počet miest.
Tento termín je žiaľ vypredaný.
Garancia termínu.

Iné produkty k danej téme - Agentúrne zamestnávanie - podmienky, povinnosti a všetky aktuálne zmeny