INCOTERMS – pravidlá a ich správne uplatňovanie v praxi

"Prednášajúci pán Vojtko vedel zaujať a mal skúsenosti s témou." TORMA SORTING, s.r.o.

"Skúsenosti lektora z praxe, kontext." KVANT spol. s r.o.

"Zaujímavá prezentácia, reálne prípady - prednáška zpestrená skúsenosťami." Peikko Slovakia s.r.o.

Zákon o odpadoch a vykonávacie predpisy - zmeny od 1.1.2018

"Prednášajúci bol odborne veľmi zdatný. Oboznámil nás s aktuálnymi postrehmi nového zákona o odpadoch." ZF Slovakia a.s.

"Perfektný seminár a vynikajúci lektor pán Gallovič." YIT Reding a.s.

"Vysoko odborný seminár s profesionálnym lektorom, veľa nových informácií som získala pre svoju prácu." Brantner Gemer, s.r.o.

"Veľmi užitočný, dal mi veľa poznatkov teoretických, ale aj praktických - využiteľných v prevádzke." Vojenský útvar 1056 Zemianske Kostoľany

"Seminár bol veľmi praktický, logický a prínos pre moju činnosť je vysoký. Neľutujem, že som sa zúčastnila a určite ma seminár niečo naučil." Embraco Slovakia

"Seminár bol prínosný z dôvodu praktických príkladov a prehľadného spracovania zmien." ECOLAB, s.r.o.

Verejné obstarávanie v roku 2018

"Seminár splnil moje očakávania, čo sa týka odbornosti. Rada sa zúčastním opäť." DATALAN a.s.

"Seminár bol veľmi dobrý. Výklad pani lektorky bol odborný, ale zároveň priblížený na pochopenie vo forme mnohých príkladov." ROCHE Slovensko, s.r.o.

DPH v cestovných kanceláriách v praktických príkladoch

"Seminár splnil moje očakávania, lektor Ing. Ťažký bol dobre pripravený. Uvítala by som pokračovanie, nakoľko problematika DPH v CK nebola roky riešená na školeniach..." Šturcová Blanka

"Bol som spokojný, lektor bol fundovaný, ochotne odpovedal na naše otázky." D.C. Profit, s.r.o.

"Vysvetlené na príkladoch s uvedením konkretných praragrafov." Satur Travel, a.s.

"Seminár bol výborný vzhľadom na odbornosť prednášajúceho." JTC Slovakia s.r.o.

"Vynikajúci, všetky moje otázky boli zodpovedané, konečne školenie, ktoré poskytlo poznatky využiteľné v praxi cestovných kancelárií." The Concierge, spol. s.r.o.

"Lektor má široké vedomosti o problematike, ktorá je predmetom seminára ako aj o colnom zákone a DPH a vie pohotovo reagovať na otázky ku ktorým podá zrozumiteľný výklad." LUCRA team, spol. s.r.o.

"Veľmi hodnotná a poučná prednáška, prednesená veľmi zrozumiteľnou formou." FERROTOUR a.s.

 

Zákonník práce - aplikačný seminár 

"Nové informácie ukázané na príkladoch, celkové hodnotenie veľmi pozitívne." Böllhoff, s. r. o.

"Veľký prínos, príklady z praxe a chuť pomôcť. Ďakujem za toto školenie." HOWE Slovensko, s.r.o.

"Nepracujem na HR oddelení, napriek tomu oceňujem informácie zo školenia. Výborná lektorka." Tchibo Slovensko, s.r.o.

"Mimoriadne odborne a kvalifikovane vedený seminár s množstvom praktických príkladov." MSÚ Hlohovec

"Seminár viedla JUDr. Dvoranová na úrovni, ktorý bol pre mňa veľkým prínosom, lebo bol k veci, odborne a na príkladoch z praxe. Veľmi zaujímavo viedla seminár." BAUHAUS, k.s.

"Výborný, praktický, zrozumiteľný, ukážky z reality - využitie v praxi." Ministerstvo financií SR

Interpretácia finančných a ekonomických ukazovateľov a ich využitie v riadení

"Praktická hodnota seminára je pre mňa vysoká. Nebolo to teoretické. Bol to naozaj dobrý seminár, formou interaktívnej prednášky." ZOVOS-EKO, s.r.o.

 

Facility Management

"Veľmi pútavá prednáška, interaktívne školenie, vedomosti využiteľné v praxi." Amazon /Slovakia/ s.r.o.

 

Mzdy pre začiatočníkov - všetko aby ste mohli úspešne začať

"Paní lektorka Pšenková vynikajíci, příjemná, pěkný projev - vše jsem pochopila a informace, ktoré jsem se zde dozvěděla plně využiju. Výborný - dlouho jsem takový seminář hledala, kde se dozvím základní informace o mzdách a slovenské legislativy. Jsem ráda, že mi taková nabítka přišla do mailu." Vymislický - Výhaty spol. s r.o.

"Skúsená lektorka pani Pšenková, oceňujem príklady z praxe, dokázala navodiť príjemná atmosféru." Inžinierske stavby, a.s.

Oceňovanie z účtovného a legislatívneho hľadiska (majetková metóda)

"Zo seminára mám výborný pocit. Info prepojené s praxou, interaktívne školenie. Lektor Vozár bol skvelý." IEForum, s.r.o.

Stavba - autorský, stavebný a technický dozor

"S priebehom, obsahom a lektorom som spokojný. Nevynímajúc prípravu materiálov, občerstvenia a príjemné jednanie."CEPAR s.r.o.

"Seminár priniesol znovu oživenie si znalostí a potvrdenie niektorých legislatívnych nedostatkov resp. nezrovnalosti. Lektor výborný." Chemosvit, a.s.

"Uvedené príklady z praxe k téme." Trnavská vodárenská spoločnosť, a.s.

"Celkový prednes a program seminára na vysokej úrovni." PR Building spol. s r.o.

"Prednášajúci pán lektor Ivanov má dostatočné teoretické  a praktické skúsenosti." Západoslovenká distribučná, a.s.

"Veľmi veľký prehľad ohľadom predmetu seminára, preukázanie mnohých vysvetlení v praxi. Odpovedanie na otázky s uvedením obdobného príkladu z praxe. Pre mňa rozsiahla téma, o ktorej by sa dalo diskutovať viac ako 1 deň." C-Bau, spol.s.r.o.