Dashöfer eNoviny Semináre Konferencie Blog
 +421 905 299 299

Referencie

1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23

Zabezpečenia plnenia záväzkov dlžníkov s dôrazom na zmeny platné v roku 2017 

"Ústretovosť, odbornosť prednášajúcej Jenčovej - hodnotím pozitívne." Centrálny depozitár cenných papierov

Vodný zákon a súvisiace predpisy 

"Malá skupina účastníkov, preto výborna komunikácia s prednašajúcim pani lektorkou Gáalovou." Slovenská elektrizačna prenosová sústava, a.s.

Novelizované odpisy a majetok spoločnosti v roku 2017  

"Hodnocení PERFEKTNÍ: živý přednes (ne nudný), vysoká odbornost přednášející, velmi dobře pripravené papírové materiály. Fakt super, rada přijdu zase." Auditor Sk, s.r.o.

"Lektorka Vadinová vysoko kompetentná, ochotná zodpovedať otázky účastníkov. Seminár mi vyhovoval, celkový pohľad na majetok spoločnosti, poznatky, ktoré využijem v praxi." Whirlpool Slovakia, a.s.

"Výborne, určite bude prínosom aj pre ostatných účastníkov."  Zugimpex s.r.o.

"Som rada, že som sa zúčastnila, určite mi materiály pomôžu, rada navštívim aj iné semináre." Zugimpex s.r.o.

" So školením som bola spokojná, oboznámila som sa s novými poznatkami z oblasti daní a účtovníctva." Nafta a.s.

Trojdňové školenie
pre personalistov a mzdárov Certifikovaný seminár

"Moja spokojnosť s kompetenciou, znalosťou, schopnosťou zaujať, prejav + záujem fantastický. Nad rámec očakávania. Vynikajúce." ESWT SK, s.r.o.

"Pre mňa absolútne top, nakoľko nie som mzdárom ani personalistom." Roľnícke družstvo podielníkov

"Školenie v úzkom kruhu, lepšia vzájomná komunikácia." Zvolenská teplárenská, a.s.

"Seminár bol vynikajúci, obšíril sa nám obzor vedomostí. Pomohlo nám najmä pri zamestnávaní zahraničných zamestnancov." StVPS a.s. Banská Bystrica

Zaradenie majetku do podnikania u živnostníka

"Prednášajúca pani lektorka veľmi milá, ochotná, hovorila odborne k veci a ochotne odpovedala aj počas prednášky." KOVOZ

1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23