Dashöfer eNoviny Semináre Konferencie Blog
 +421 905 299 299

Prečo si registrovať naše novinky a kalendár seminárov?

Zadarmo získate 2-krát mesačne e-mailom aktuálny prehľad školení, akcie a zľavy a predovšetkým odborné články ktoré pripravujú naši lektori. Tiež získate zľavu 10 % na prvý seminár podľa vlastného výberu.

Ako si mám uplatniť 10 % zľavu na prvý seminár?

Je to veľmi jednoduché. Napíšte jedinečný kód, ktorý obdržíte po registrácii do poznámky pri objednávke cez internet, alebo ho nadiktujte v prípade telefonickej objednávky na našej Zákazníckej linke 0905 299 299.

Upozornenie: zľavu za prvú objednávku nie je možné kombinovať z inými zľavami.

Semináre si môžete pozrieť aj v našom prehľadnom katalógu, ktorý nájdete na hlavnej stránke, alebo si ho jednoducho stiahnete po kliknutí na tento odkaz.

Chcem zľavu na prvý seminár:

Do not fill this:
 *  *  *
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
 Daňové licencie podľa zákona o dani z príjmov v roku 2017
Na základe ustanovení § 46b ods. 7 zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov je daňovou licenciou minimálna daň, po odpočítaní úľav na dani a po zápočte dane zaplatenej v zahraničí, ktorú platí daňovník za každé zdaňovacie obdobie, za ktoré daňová povinnosť vypočítaná v daňovom priznaní je nižšia ako výška daňovej licencie ustanovenej pre jednotlivého daňovníka alebo daňovník, ktorý vykázal daňovú stratu.
 IFRS 7 - Finančné nástroje: zverejňovanie
Cieľom tohto IFRS je vyžadovať od účtovných jednotiek, aby vo svojich účtovných závierkach poskytovali zverejnenia, ktoré umožnia používateľom vyhodnotiť: a) význam finančných nástrojov pre finančnú pozíciu a výkonnosť účtovnej jednotky a b) charakter a rozsah rizík vyplývajúcich z finančných nástrojov, ktorým je účtovná jednotka vystavená počas obdobia a k dátumu vykazovania, a spôsob, akým účtovná jednotka tieto riziká riadi.
 IAS 40 - Investície do nehnuteľností
Hlavným odlišujúcim znakom od položiek pozemkov, budov a zariadenia je zámer, pre ktorý vlastník nehnuteľnosť vlastní. Pozemky, budovy a zariadenia podnik využíva pre výrobu a administratívne účely.
 IAS 10 – Udalosti po vykazovanom období
Ak by bolo zrejmé, že spoločnosť nemôže naďalej pokračovať v činnosti, bude táto skutočnosť zohľadnená už v účtovnej závierke za už ukončené účtovné obdobie. Na takúto účtovnú závierku sa vzťahujú ustanovenia štandardu IAS 1 – Prezentácia účtovnej závierky, kde sú uvedené požiadavky na zverejnenie informácií o tom, že účtovná závierka nie je zostavená na základe predpokladu trvania podniku.
 Zákazková výroba od 1.1.2011
V súvislosti s celosvetovým trendom harmonizácie účtovníctva od 1.1.2011 vstúpila do platnosti novela postupov účtovania týkajúca sa zákazkovej výroby, ktorá znamená priblíženie sa štandardu IAS 11 Zákazky na zhotovenie a interpretácii štandardu IFRIC 15 Zmluvy o výstavbe nehnuteľností.
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10