Dashöfer eNoviny Semináre Konferencie Blog
 +421 905 299 299

Prečo si registrovať naše novinky a kalendár seminárov?

Zadarmo získate 2-krát mesačne e-mailom aktuálny prehľad školení, akcie a zľavy a predovšetkým odborné články ktoré pripravujú naši lektori. Tiež získate zľavu 10 % na prvý seminár podľa vlastného výberu.

Ako si mám uplatniť 10 % zľavu na prvý seminár?

Je to veľmi jednoduché. Napíšte jedinečný kód, ktorý obdržíte po registrácii do poznámky pri objednávke cez internet, alebo ho nadiktujte v prípade telefonickej objednávky na našej Zákazníckej linke 0905 299 299.

Upozornenie: zľavu za prvú objednávku nie je možné kombinovať z inými zľavami.

Semináre si môžete pozrieť aj v našom prehľadnom katalógu, ktorý nájdete na hlavnej stránke, alebo si ho jednoducho stiahnete po kliknutí na tento odkaz.

Chcem zľavu na prvý seminár:

Input:
 *  *  *
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
 DPH a provoz e-shopu
Jak postupovat v oblasti DPH v případě, kdy jako začínající firma s ručením omezeným zabývající se provozem e-shopů, chceme spustit reklamní kampaň s místem plnění v zahraničí (Facebook reklama, Google reklama, Instagram atd.). A jak je to v případě, kdy kupujeme zboží ze zahraniční s tím, že nic neskladujeme a posíláme takové zboží přímo od dodavatele k zákazníkovi (zboží je posíláno z Asie přes zprostředkovatele se sídlem v USA)? Je lepší být přihlášen k DPH nebo jako osoba identifikovaná k DPH?
 Daňové licencie podľa zákona o dani z príjmov v roku 2017
Na základe ustanovení § 46b ods. 7 zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov je daňovou licenciou minimálna daň, po odpočítaní úľav na dani a po zápočte dane zaplatenej v zahraničí, ktorú platí daňovník za každé zdaňovacie obdobie, za ktoré daňová povinnosť vypočítaná v daňovom priznaní je nižšia ako výška daňovej licencie ustanovenej pre jednotlivého daňovníka alebo daňovník, ktorý vykázal daňovú stratu.
 Územní rozhodnutí
Umísťovat stavby, terénní úpravy a zařízení lze zásadně v zastavěném, resp. zastavitelném území. Požadavek na vymezení zastavěného území byl uložen novelou stavebního zákona z roku 1998 (zákonem č. 83/1998 Sb.). Protože zastavěná území nejsou vyznačena v územních plánech starších, i když fakticky existují, a pro možnost uplatnit zjednodušené postupy, které současný zákon č. 183/2006 Sb., stavební zákon umožňuje, byl v zákoně zaveden pojem „zastavěné území” jako území vymezené územním plánem nebo tam, kde územní plán chybí, obcí pořízené a radou schválené vymezení jakožto opatření obecné povahy. Nedisponuje-li obec ani územním plánem, ani vymezením zastavěného území, považuje se za zastavěné území tzv. intravilán, tzn. zastavěná část obce vymezená k 1. 9. 1966 a vyznačená v mapách evidence nemovitostí.
 Uloženie pokuty za porušenie daňových povinností ZDPH v roku 2017
Sankčný systém predstavuje samostatnú časť obsiahnutú v piatej časti o zodpovednosti za porušenie povinností procesného zákona, ktorým je zákon č. 563/2009 Z. z. o správe daní (daňový poriadok) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „daňový poriadok”).
 Nerovnomerné rozvrhnutie pracovného času
V súčasnej spoločnosti fenomén dĺžky a rozvrhnutia pracovného času smeruje k jeho väčšej flexibilite. Je to spojené so zvyšovaním produktivity práce, znižovaním prácnosti masovej výroby v súvislosti s technologickým pokrokom, zavádzania inteligentných technológií, ktoré nahrádzajú opakovanú výrobu sériovou premenlivou produkciou, vyžadujúcou veľké pracovné nasadenie nárazového charakteru.
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12