Dashöfer eNoviny Semináre Konferencie Blog
 +421 905 299 299

Obchodné podmienky

Ako sa prihlásiť - Platobné a dodacie podmienky

Zľavy:

Storno podmienky pre verejné semináre/certifikované štúdium

Prihláška na seminár/certifikované štúdium je záväzná, môžete ju však zrušiť (odstúpiť od zmluvy) najneskôr 4 pracovných dní pred konaním seminára. 

Prihláška na certifikované štúdium je záväzná, môžete ju však zrušiť (odstúpiť od zmluvy) najneskôr 10 pracovných dní pred konaním certifikovaného štúdia.

Zrušenie prihlášky (odstúpenie od zmluvy) musí byť realizované písomne, alebo formou e-mailu.

 • Ak však z Vašej strany nebude prihláška zrušená (neodstúpite od zmluvy) spôsobom v lehote hore uvedenej, ste povinný uhradiť čiastku zodpovedajúcu:

  • 100 % z ceny : ak sa písomné zrušenie uskutoční v deň seminára/certifikovaného štúdia,  alebo po seminári/certifikovanom štúdiu, prípadne ak sa nezúčastníte seminára/certifikovaného štúdia  bez predošlého zrušenia. Zastúpenie prihlásených účastníkov je samozrejme možné.
  • 70 % z ceny: ak sa písomné zrušenie uskutoční 1 až 2 pracovné dni pred seminárom a 1 až 4 pracovné dni pred začiatkom certifikovaného štúdia.
  • 50 % z ceny : ak sa písomné zrušenie uskutoční 3 až 4 pracovných dní pred seminárom a 5 až 9 pracovných dní pred začiatkom certifikovaného štúdia.

  Storno podmienky pre semináre šité na mieru:

  Objednávka na seminár šitý na mieru je záväzná, môžete ju však zrušiť (odstúpiť od zmluvy) najneskôr 14 pracovných dní pred dohodnutým termínom seminára. Zrušenie objednávky (odstúpenie od zmluvy) musí byť realizované písomne, alebo formou e-mailu.

  Ak však z Vašej strany nebude prihláška zrušená (neodstúpite od zmluvy) spôsobom v lehote hore uvedenej, ste povinný uhradiť čiastku zodpovedajúcu:

  • 100 % z ceny za seminár, ak sa písomné zrušenie uskutoční neskôr.

  Zákaznícky servis:

  Na všetky otázky týkajúce sa seminárov/kurzov Vám radi odpovieme v pracovných dňoch od 8,00 do 17,00 na tel. čísle: 02 / 33 00 52 28 alebo 02 / 33 00 51 25.

  Vaše otázky, postrehy a pripomienky môžete zasielať na našu e-mailovú adresu: seminare@eseminare.sk.

  Poskytnuté údaje môžu byť použité k marketingovému výskumu a nadviazaniu obchodov pre existujúce i budúce produkty, prípadne služby alebo iné média v skupine Verlag Dashöfer a nebudú poskytnuté tretím osobám. Vaše dáta môžete nechať kedykoľvek zmeniť alebo vymazať. Zrušenie odoberania eNovín bude vykonané najneskôr do 30 dní odo dňa zrušenia zákazníkom.